همسفران عشق عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند. پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی! ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد... انشاالله http://elahelegion.mihanblog.com 2020-08-05T00:40:14+01:00 text/html 2020-08-04T16:45:17+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر الهه ۲ کارگاه آموزشی مجازی لژیون همسفران عشق . لژیون شانزدهم http://elahelegion.mihanblog.com/post/2401 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp;<font size="3">اولین کارگاه آموزشی مجازی لژیون همسفران عشق . لژیون شانزدهم شعبه شیخ بهایی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">به استادی راهنمای ارجمند سرکار خانم الهه صادقی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با دستور جلسه وادی اول</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/58600/IMG_20200804_44707.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-08-03T08:20:50+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر زهرا(س) دلنوشته از همسفر زهرا http://elahelegion.mihanblog.com/post/2400 <p align="center"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong>آشنایی من با کنگره از زمانی آغاز شد که مسافرم همه راه های ترک اعتیاد را رفته بود<br></strong></font><br> </p> text/html 2020-07-29T05:08:51+01:00 elahelegion.mihanblog.com همیفر فاطمه 3 هسفران عشق http://elahelegion.mihanblog.com/post/2397 <div>به نام قدرت مطلق&nbsp;</div><div>&nbsp;لژیون همسفران عشق درتاریخ ۹۹/۵/۶&nbsp; &nbsp; &nbsp; و با استادی&nbsp; کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه آغاز به کار نمود.‌</div><div>در ابتدا استاد عزیز خانم الهه خداوند را شکر نمودند و فرمودند که چه حس خوبی دارم و خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم. من چند هفته تحت فشار زندگی قرار گرفته بودم و امروز که&nbsp; فکرش را کردم که چرا این قدر من خسته هستم وقتی که در جلسه آمدم،</div><div>فقط یک دلیل برایش پیدا کردم و آن که</div><div>لژیون نداشتم و این کنگره آمدن ما باعث می شود که خداوند به ما کمک کند که ما انرژی های مان را حفظ کنیم.&nbsp;</div><div>خانم الهه فرمودند که ساعت</div><div>۳ به من گفته بودند که این جا باشید که&nbsp;</div><div>لژیون تشکیل دهید. وقتی به کنگره آمدم&nbsp;</div><div>و در این جا نشستم، هیچ کس هم نبود</div><div>بعد به این آیه نگاه کردم؛ " الله ولی الذین آمنو یخرجهم من ظلمات الی النور".&nbsp; شاید همه ما هزار بار این آیه را خوانده و دیده باشیم و توجه ام را جلب کرد و آن این بود که نوشته بود "من ظلمات" ظلمات در عربی با "الف و ت" جمع بسته شده که خداوند ولی و سرپرست و راهنمای کسانی است که آن ها را از ظلمت ها به سمت نور حرکت می دهد. مثلا کسی که سواد نداشته باشد، ظلمت است.</div><div>&nbsp;من یک عمه داشتم ۲۰ و چند سال پیش به رحمت خداوند رفتند. من بچه و کلاس اول بودم. این عمه من پیر بود ولی عاشق سواد بود و بسیارهم دنیا دیده بود. آن موقع نهضت سواد اموزی می رفتند. همیشه یک چیزی، مثلا حروف الفبا به ما می گفتند و ما می نوشتیم و می گفتند؛ خداوند به شماها نور داده است. وقتی خداوند به یک نفر سواد می دهد، در واقع به او نور می دهد. خداوند به یک نفر سواد زندگی کردن می دهد یعنی نور به او می دهد. انسان ها را از ظلمت های مختلف نجات می دهد. از این که من نمی دانم با آدمها چگونه حرف بزنم، از این که من نمی دانم با انسانها چه طوری ارتباط بر قرار کنم، از این که&nbsp; در خانه با پدر، مادر، همسر و بچه هایم چه شکلی رفتار کنم، تهش ظلمت است. حالا هرکس باید بنشیند و ببیند به این ظلمت های زندگی چه طوری می توانیم پی ببریم وظلمت های زندگی من چه هست و باید از وادی اول شروع کنیم ۰</div><div>من چرا هنوز با پدر ومادرم درست حرف&nbsp;</div><div>نمی زنم. به قول آقای امین یکی به من بگوید، الهه بالای چشمت ابرو؛ به من بر می خورد و آقای امین می فرمایند؛ کسی که هنوز به او بر می خورد در اعماق تاریکی است. دیگر چه ظلمت هایی را ببینید دارید و به آن فکر کنید و ببینید</div><div>خداوند ما را از چه ظلمت هایی نجات داد. در زندگی هایمان آرامش نداشتیم و&nbsp;</div><div>بیچاره بودیم، به هر دری می زدیم جواب</div><div>نمی گرفتیم. ببینید ناتوانی یعنی ظلمت و این که ما نمی توانستیم انسانها را ببخشیم و نمی توانستیم به کسی رحم کنیم و این ظلمت ها باعث ناتوانی ها می شود. همین&nbsp; کینه، کدورت، قضاوت کردن، حرف بی جا زدن، حرف نابجا زدن.....همین ها ظلمات می شود. وقتی ظلمات در زندگی من آمد، ناتوانی های من کم می شود.</div><div>&nbsp;در پایان خانم الهه عزیز فرمودند:</div><div>&nbsp;سکوت می کنیم و در سکوت خود از خداوند متعال می خواهیم که ما را از نفرت به طرف عشق هدایت بفرماید. آمین</div> text/html 2020-07-07T13:03:11+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر ندا برداشت از سی دی سیاه چاله ها همسفر خانم آرزو http://elahelegion.mihanblog.com/post/2392 <div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">به نام قدرت مطلق الله</b></div> text/html 2020-07-07T12:56:05+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر ندا برداشت از سی دی ساختار درون همسفر ندا http://elahelegion.mihanblog.com/post/2391 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>&nbsp;.به نام قدرت مطلق الله</b></font></div> text/html 2020-07-06T04:10:11+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر آرزو 1 کارگاه آموزش مجازی لژیون همسفران عشق با استادی سرکار خانم الهه صادقی ودبیری همسفر خدیجه با دستور جلسه عقاید بازدارنده (استاد امین) در روز پنجشنبه مورخ 99/4/12 راس ساعت آغاز به کار نمود . http://elahelegion.mihanblog.com/post/2390 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>کارگاه آموزش مجازی لژیون همسفران عشق، با استادی کمک راهنمای محترم، سرکار خانم الهه و دبیری خانم خدیجه، در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ با دستور جلسه عقاید بازدارنده، راس ساعت مقرر آغاز به کار کرد.</b></font></div> text/html 2020-07-03T20:40:10+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه گزارش لژیون همسفران عشق مورخ 1399/04/09 با دستور جلسه ادامه هفته کمک راهنما http://elahelegion.mihanblog.com/post/2389 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>گزارش لژیون همسفران عشق با استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خدیجه در روز دوشنبه مورخ 99/04/09 با دستور جلسه ادامه هفته راهنما راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود .</b></font></div> text/html 2020-06-29T18:47:20+01:00 elahelegion.mihanblog.com همیفر فاطمه 3 دلنوشته http://elahelegion.mihanblog.com/post/2388 <div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">آخرین دلنوشته من در لژیون همسفران عشق</font></div> text/html 2020-06-29T06:17:37+01:00 elahelegion.mihanblog.com Hamsafar Somayye برداشت از سی دی شیطانی از وحود خود همسفران خانم فاطمه ،همسفر خانم منصوره و همسفر خانم سمیه http://elahelegion.mihanblog.com/post/2387 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8401450300/388.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2">برای رسیدن به آرامش تنها باید در مسیر صراط مستقیم قرار بگیریم و از صد ارزشها دوری کنیم.</font></b></div> text/html 2020-06-27T20:53:01+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه گزارش لژیون همسفران عشق مورخ 1399/04/02 با دستور جلسه سی دی (عناصر معرکه گیری ) http://elahelegion.mihanblog.com/post/2386 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2">به نام قدرت مطلق الله&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8401450050/387.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="2">گزارش لژیون مجازی همسفران عشق با استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خدیجه در روز دوشنبه مورخ 99/04/02 با دستور جلسه عناصر معرکه گیری از جناب مهندس دژاکام راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود .</font></b></div> text/html 2020-06-27T16:13:54+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر خدیجه گزارش لژیون همسفران عشق با ( دستور جلسه ساختن قالب ) مورخ : 99/4/5 همسفر خدیجه http://elahelegion.mihanblog.com/post/2385 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4">به نام قدرت مطلق الله&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8401449550/386.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">گزارش لژیون همسفران عشق با استادی کمک راهنمای ارجمند و محترم سرکار خانم الهه صادقی&nbsp;&nbsp;</font></b><b><font size="4">و دبیری همسفر خدیجه در روز پنجشنبه مورخ : 99/4/5&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">با دستور جلسه ساختن قالب&nbsp;</font></b><b><font size="4">راس ساعت 17:30 آغاز به کار کرد .</font></b></div> text/html 2020-06-23T13:12:18+01:00 elahelegion.mihanblog.com Hamsafar Somayye برداشت از سی دی علم ۲ همسفران خانم منصوره ،خانم فاطمه وخانم سمیه http://elahelegion.mihanblog.com/post/2384 <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400896934/383.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">انسان با داشتن محبت در درون خود می تواند قدرت یادگیری خود را بالا ببرد.</font></b></div> text/html 2020-06-22T10:08:21+01:00 elahelegion.mihanblog.com همیفر فاطمه 3 گزارش لژیون مجازی وادی هشتم http://elahelegion.mihanblog.com/post/2383 <div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8401448892/384.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">جلسه لژیون مجازی همسفران عشق با استادی کمک راهنما خانم الهه و دبیری</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">همسفر خانم خدیجه با دستور جلسه وادی هشتم رأس ساعت مقرر</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">شروع به کار نمود.</font></b></div> text/html 2020-06-22T04:23:13+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر ندا برداشت از سی دی علم ۲ همسفران (خانم آرزو،خانم سحر ، خانم ندا) http://elahelegion.mihanblog.com/post/2378 <div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8400896392/382.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><b><font size="2">ما نباید همه چیز را خودمان تجربه کنیم&nbsp; اگر بخواهیم تجربه کنیم سالیان سال طول می کشد. خود قرآن از اتفاقاتی که در تاریخ افتاده است استفاده کرده است.&nbsp;</font></b></span></div> text/html 2020-06-18T19:27:06+01:00 elahelegion.mihanblog.com همیفر فاطمه 3 گزارش هفته راهنما http://elahelegion.mihanblog.com/post/2377 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="NaN" border="NaN" align="" vspace="NaN" src="http://s13.picofile.com/file/8400894942/381.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">جلسه لژیون همسفران عشق با استادی کمک راهنما خانم الهه و دبیری همسفر خانم خدیجه</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4">با دستور جلسه هفته راهنما رأس ساعت مقرر شروع به کار نمود.</font></b></div>