همسفران عشق عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند. پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی! ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد... انشاالله http://elahelegion.mihanblog.com 2019-01-23T09:31:37+01:00 text/html 2019-01-22T15:14:37+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر زهرا. ن گزارش لژیون روز دوشنبه مورخ 97/11/01با دستور جلسه "سی دی طلب" و" وادی پنجم" http://elahelegion.mihanblog.com/post/1479 <div><br></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">روز دوشنبه مورخ97/11/01 لژیون همسفران عشق با استادی همسفرخانم الهه کمک راهنمای گرامی و دبیری خانم سمیه با دستور جلسه <b>سی دی طلب</b> و دستور جلسه <b>وادی پنجم</b> راس ساعت مقررآغاز به کار نمود.</font></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><br></font></font></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/be5i_img_20190123_073812.jpg" alt=""></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><br></font></font></div><div align="center"><p dir="rtl" style="line-height: 1.8; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; text-align: justify;"><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></b></font></p><p dir="rtl" style="line-height: 1.8; margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; text-align: justify;"><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> از وادی اول تا وادی چهارم یاد گرفتیم که فکر کنیم ولی در وادی پنجم میگوید دیگر فکر کردن بس است.دیگه الان وقت عمل کردن است وباید قدم برداریم و شروع به حرکت کردن بکنیم .اولین هدفی که داریم این است که به آرامش برسیم وقتی میخواهیم به آرامش برسیم اولین کاری که هرکس باید انجام بدهد.</span><span style="background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">اولین قدم:</span></b></font><span style="background-color: transparent; font-family: Tahoma; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><font size="2">برگشت ازضد ارزشهاست...</font></span></p></div><br> text/html 2019-01-21T06:31:12+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر مریم ۲ برداشت از سی دی بازتاب مریم (الف ) http://elahelegion.mihanblog.com/post/1475 <div style="text-align: center;"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8349832884/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div><br></div><b>تکامل در جمع صورت می گیرد لژیون کارش گروهی است ما در گروه ودر کنار هم بودن به تکامل میرسیم...... </b> text/html 2019-01-20T17:08:18+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر مینا برداشت از سی دی بازتاب http://elahelegion.mihanblog.com/post/1474 <div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله<br></font></b> </div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8349604750/%DA%A9%D8%B1%D9%872.jpg" alt="3"></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مهمترین الگویی که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم کره زمین و طبیعت است و خود انسان با صور پنهان و آشکاری که دارد یک مدل خیلی کامل است..<br> </font></b></div> text/html 2019-01-20T16:54:40+01:00 elahelegion.mihanblog.com Hamsafar Somayye برداشت از سی دی بازتاب http://elahelegion.mihanblog.com/post/1473 <div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8349604418/%DA%A9%D9%88%D9%87.jpg" alt="2"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br><br><br><br></font></b></div><div align="right"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خداوند در قرآن می فرماید:هیچ انسانی از خود نوری ندارد مگر نوری که از خداوند دریافت کرده باشد‌وقتی نوری از سمت خداوند به من می تابد اگر من در تاریکی باشم آن نور به من می رسد ولی به دلیل وجود لایه های یخی آن نور را برمی گردانم...</font></b></div><b> </b> text/html 2019-01-20T07:50:44+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر طاهره ۲ برداشت از سی دی بازتاب http://elahelegion.mihanblog.com/post/1471 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8349534092/hev1.jpg" alt="1" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="2"><b>خداوند می فرماید: هیچ موجودی از خودش نوری ندارد ،مگر آن نوری که خداوند به او می دهد. ما انسانها باید مثل رشته کوه هایی باشیم که اختلاف ارتفاع ندارند و نور و حرارتی که از خورشید می گیرند به یکدیگر انعکاس و بازتاب می کنند.</b></font></div> text/html 2019-01-20T06:46:35+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر ندا برداشت از سی دی بازتاب همسفر ندا http://elahelegion.mihanblog.com/post/1470 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>&nbsp;به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8349509284/download.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8349533600/download.jpg" alt="..." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8349509934/download.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>انسان و کره زمین یک مدل کامل هستند.....</b></font></div> </div> text/html 2019-01-20T05:12:43+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر منصوره برداشت از سی دی بازتاب همسفر منصوره http://elahelegion.mihanblog.com/post/1469 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">به نام قدرت مطلق الله<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8349533384/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%87%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C2.jpg" alt=".."></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8349514600/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%87%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C2.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8349514050/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%87%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C2.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8349509584/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%87%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C2.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8349508784/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%87%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C2.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><b>دو الگویی که میشود از آن استفاده کرد یکی طبیعت است که در آن داریم زندگی می کنیم و دیگری خود انسان است که هر دو نمونه های کاملی هستند تکامل در جمع صورت می گیرد به صورت انفرادی نیست....</b></span></p> text/html 2019-01-19T18:07:05+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر مریم برداشت ازسی دی بازتاب توسط همسفرمریم ل http://elahelegion.mihanblog.com/post/1468 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b>&nbsp;به نام قدرت مطلق الله</b></span><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://s8.picofile.com/file/8349532918/6025024_572.jpg" alt="." vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><img src="http://s9.picofile.com/file/8349513584/6025024_572.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://s8.picofile.com/file/8349486268/6025024_572.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><font size="2"><b><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نورخورشیدمصداق همان نورالهی است.سرماهم تمثیل تاریکی است که بعضی ازماانسان هادر آن فرورفته ایم.کوه هم تمثیل خودانسان است.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.اگربه صورت رشته کوه در کنار همدیگر باشیم وازنظرارتفاع تفاوت زیادی باهم نداشته باشیم نورراجذب می کنیم وبه یکدیگرنیزانتقال می دهیم....</span></b></font> </p> text/html 2019-01-19T07:19:26+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر ندا برداشت از سی دی بازتاب همسفر فاطمه (ش) و همسفر الهه http://elahelegion.mihanblog.com/post/1467 <div style="text-align: center;">&nbsp;<b>&nbsp;برداشت از سی دی یازتاب</b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>&nbsp;</b><img src="http://s8.picofile.com/file/8349532492/14914_424.jpg" alt="بازتاب" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8349515176/14914_424.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><b>&nbsp;&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8349514334/14914_424.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><br></b></div><div style="text-align: right;"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8349411142/14914_424.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8349410292/14914_424.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><b>انسان یک موجود اجتماعی می باشد و در جمع تکامل میابد....</b></font></div> text/html 2019-01-15T18:40:54+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر فاطمه گزارش لژیون روز دوشنبه مورخ 97/10/24 با دستور جلسه "سی دی