همسفران عشق عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند. پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی! ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد... انشاالله http://elahelegion.mihanblog.com 2019-08-19T12:36:42+01:00 text/html 2019-08-16T14:09:04+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه مصاحبه با دیده بان محترم آقای کامران در مورد دستور جلسه کار ،تحصیل،قدرت http://elahelegion.mihanblog.com/post/1795 <div style="text-align: center;"><b><span dir="RTL" style="font-size: medium; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: medium; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">گفت‌وگویی دوستانه و کوتاه با یکی از دیده‌بان های جمعیت احیای انسانی کنگره 60 جناب آقای کامران</span><span style="font-size: medium; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;در رابطه با خدمت های ایشان در این سازمان مردمی نهاد و دستور جلسه ای این هفته ی کنگره 60 در ادامه ی متن به همراه خواهیم داشت.</span></b></div> <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/23458/mosahba/IMG_20190812_171447_003.jpg" alt=""></b></font></div> text/html 2019-08-13T04:43:48+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر زهرا. ن برداشت از سی دی عقل ونفس (1) همسفر:خانم زهرا http://elahelegion.mihanblog.com/post/1794 <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><br></span></div><div align="center"><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></span></div><div align="center"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><br></span></div><div align="center"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><img src="http://uupload.ir/files/2k7w_324.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></span></div><div><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><br></span></div><div><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><br></span></div><div align="center"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">نفس برای اینکه بتواند با جهان پیرامون ارتباط برقرار کند، احتیاج به ابزار دارد، که ممکن است ما آنها را درک نکنیم و ندانیم؛ این ابزار توسط حواس پیش بینی شده، آن معمار بزرگ که نفس را با برنامه ریزی تبدیل به موجودات کرد، تا بتواند توسط آن ها با جهان پیرامون خودش ارتباط برقرار کند، ابزاری در موجود به وجود آورد که، به آن حس می گوییم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b style=""><span dir="LTR"></span></b><span dir="LTR" style="">.</span></span></font></div> text/html 2019-08-12T09:36:19+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر ندا برداشت از سی دی عقل و نفس .همسفران (خانم سحر .ح ،خانم مریم .الف ،خانم ندا ) http://elahelegion.mihanblog.com/post/1793 <div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></b><br></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8369486642/126.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-08-12T05:52:39+01:00 elahelegion.mihanblog.com Hamsafar Somayye برداشت از سی دی عقل و نفس ۱(همسفر خانم منصوره ، همسفر خانم فاطمه ،همسفر خانم سمیه ) http://elahelegion.mihanblog.com/post/1792 <div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8369422684/125.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="4">عقل و نفس وحس از پایه های صور پنهان انسان هستند</font></b></div> text/html 2019-08-09T18:44:21+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه سخنان دیده بان جناب آقای خدامی در مورد دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرمان دهی http://elahelegion.mihanblog.com/post/1791 <div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></span></div><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></span></div><div align="center"> <b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="3">سخنان اقای خدامی در مورد دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی&nbsp;</font></span></b></div> <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/9x28_dsc00005.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3">گفتیم که فرمانبرداری از نیروهای منفی و قدم گذاشتن در مسیر مصرف مواد مخدر واعتیاد ، ما را به جایی می رساند که فرماندهی خویش را به شیطان دادیم . حال بایستی&nbsp; مسیر معکوس طی شود ...</font></b></div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></b></div> text/html 2019-08-06T14:50:49+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر فاطمه(ف) گزارش لژیون روز دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ با دستور جلسه سی دی ساختمان جسم۱ و حرمت کنگره ۶۰ و از فرمانبرداری تا فرماندهی http://elahelegion.mihanblog.com/post/1789 <div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به نام قدرت مطلق الله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br></strong></font></div> <p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>جلسه همسفران عشق به استادی سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خانم سحر در تاریخ ۹۸/۵/۱۴ با دستور جلسه سی دی ساختمان جسم۱ و حرمت کنگره ۶۰ واز فرمانبرداری تا فرماندهی راس ساعت&nbsp; شروع به کار نمود.... <br></strong></font></p><p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><br></strong></font></p><p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><img src="http://uupload.ir/files/4qtu_20190805_191855.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></strong></font></p> text/html 2019-08-05T06:18:50+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر فاطمه برداشت از سی دی کتاب(خانم طاهره.خانم خدیجه.خانم محدثه.خانم فاطمه). http://elahelegion.mihanblog.com/post/1785 <div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></b><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/1ka_img_20190805_110246.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="text-align: center;"><font size="4"><b>ما برای هر کتابی ازش قائل می شویم،ولی کتابی که بتواند عقل و نفس و روح رابه موت آدمی را به حرکت درآورد.در جهان هستی،اگر خوب دقت کنیم،می بینیم که هر چیزی ویا هر موضوعی یا خوب است،یا بد است...</b></font></span></div> text/html 2019-08-05T05:24:55+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر زهرا. ن برداشت از سی دی کتاب همسفران ،(خانم مریم (ع)،خانم زهرا) http://elahelegion.mihanblog.com/post/1778 <div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/vj9e_87.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><b><font size="3"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">درخت هم صور آشکار دارد هم صور پنهان دارد صور آشکار چیزی هست که ما می بینیم وصور پنهان آن چیزی هست که درزیر زمین است وقابل دیدن نیست.</span></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-08-04T16:53:35+01:00 elahelegion.mihanblog.com Hamsafar Somayye برداشت از سی دی کتاب (همسفر خانم فاطمه ،همسفر خانم منصوره ، همسفر خانم اکرم ،همسفر خانم سمیه) http://elahelegion.mihanblog.com/post/1777 <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"><b style=""><font size="5">به نام قدرت مطلق الله</font></b></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:22.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="http://s8.picofile.com/file/8368791726/123.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="center"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><b style=""><font size="5">ما برای هر کتابی ارزش قائل هستیم .اما کتابی که بتواند جسم</font></b></span><b style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5"> و جان ونفس آدمی را به حرکت درآورد و ظلمت را به نور تبدیل</font></b><b style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5"> کند بهای دیگری دارد ..</font></b></p> text/html 2019-08-04T16:24:49+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه کارگاه آموزشی نمایندگی سهروردی با دستور جلسه حرمت کنگره http://elahelegion.mihanblog.com/post/1776 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><b style="">به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><div style="line-height: 20px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">دوشنبه 31 تیرماه 1398 جلسه پنجم&nbsp; از دوره یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه سهروردی با نگهبانی همسفر&nbsp;<b style="">مهری</b>&nbsp;<b style="">،</b>&nbsp;استادی همسفر<b style="">&nbsp;الهه&nbsp;</b>و دبیری همسفر&nbsp;<b style="">مریم</b><b style="">&nbsp;</b>با دستور جلسه&nbsp;<b style="">« حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟&nbsp; »&nbsp;</b>رأس ساعت 16 &nbsp;آغاز به کار نمود .</font></div><div style="font-size: 12px; line-height: 20px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/57791/hamsafar/%D9%86/IMG_7615.JPG" alt=""></div><div style="line-height: 20px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3">جناب آقای مهندس دژاکام&nbsp;&nbsp;با در نظر گرفتن حرمت های کنگره ۶۰ و قوانین کنگره ۶۰ توانستند به خوبی در طی ۲۰ سال&nbsp;&nbsp;تعداد زیادی از انسان ها را بدون هیچ نگرانی کنار همدیگر قرار بدهند و همه بسیار خوشحال از این که همدیگر را می‌بینند&nbsp;&nbsp;و با انرژی بیشتری به جمع خانواده خود برمی گردند ...</font></b></div><div style="font-size: 12px; line-height: 20px;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></b></div></div> text/html 2019-08-04T15:45:54+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه مصاحبه با خانم الهه و خانم زهره مرزبانان محترم پارک http://elahelegion.mihanblog.com/post/1774 <b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: center;"><font size="3">به نام قدرت مطلق</font></b> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/57791/hamsafar/%D9%86/IMG_7672.JPG" alt=""></div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: center;"><span lang="FA" style=""><font size="3">هر قانونی که در کنگره گذاشته می شود ؛ قبلاً به مشکل برخورده که آقای مهندس آن را به صورت حرمت قرار داده‌اند . هر چیزی که در روند پیشرفت کنگره خلل ایجاد کند یک حرمت می شود پس من اگر بخواهم در کنگره بمانم باید تمام حرمت ها را رعایت کنم ...</font></span></b></div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: center;"><span lang="FA"><br></span></b></div> text/html 2019-08-02T18:22:35+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه بیانات دیده بان محترم جناب آقای خدامی در مورد دستور جلسه حرمت کنگره 60 http://elahelegion.mihanblog.com/post/1773 <span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="3">بیانات جناب اقای خدامی در مورد دستور جلسه حرمت کنگره 60</font></span> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/20140908_132908.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3">کنگره 60 چه کاری انجام داده که، توانسته است هزاران مصرف کننده انواع مواد مخدر که بعضی از آن ها برای به هم ریختن یک محله کافی بودند ، را تبدیل به انسان هایی کند که سال ها در کنار یکدیگر به عنوان دوست یا همکار حضور دارند و کوچکترین تنش و اصطکاک و درگیری و حتی بی احترامی یا بی نظمی در بین آن ها مشاهده نمی شود ..</font></b></div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></b></div> text/html 2019-07-31T08:42:11+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر ندا برداشت از سی دی کتاب .همسفران :(خانم سحر ح.خانم مریم .الف.خانم ندا) http://elahelegion.mihanblog.com/post/1772 <div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"> به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8368795576/129.png" alt=""></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="4">کتاب ممکن است خوب باشد ونشانه ی خوبی اش این است که بتواند جسم وجان ونفس را به طرف نور حرکت دهد واز ظلمت نجات دهد ....</font></b><br></div> text/html 2019-07-24T06:25:25+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر سحر (الف) گزارش لژیون روز دوشنبه مورخ98/4/31 با دستور جلسه سی دی محرم و حرمت کنگره 60 http://elahelegion.mihanblog.com/post/1771 <div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kivz_img_20190724_235112.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>جلسه همسفران عشق روز دوشنبه مورخ 98/4/31 به استادی سر کار خانم الهه و دبیری همسفر سحر با دستور جلسه سی دی محرم و حرمت راس ساعت&nbsp; آغاز به کار نمود...</b></font></div> text/html 2019-07-22T05:28:20+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر فاطمه برداشت سی دی مثلث ارتباطی حلقه های حیات(خانم فائزه.خانم طاهره.خانم خدیجه.خانم محدثه.خانم فاطمه) http://elahelegion.mihanblog.com/post/1765 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8367459218/119.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ما انسانها از طریق حس و نور و صدا می توانیم با جهان دیگر ارتباط برقرار کنیم.پس باید در ارتباطات خودمان ،احساس خوبی داشته باشیم.</b></font></div>