لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد

برداشت از سی دی گره عشق 1(خانم مریم. خانم فتانه.خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 11 فروردین 1399-09:24 ب.ظ


به نام قدرت مطلق الله
عشق مخلوق مانند نخ تسبیح است

ادامه مطلب


برداشت از سی دی ناخودآگاه(خانم مریم.خانم فتانه.خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
شنبه 9 فروردین 1399-01:54 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله

در مورد شناخت، یک مثلث ایجاد می شود که ضلع اول؛ آن چیزی است که من خودم در مورد خودم فکر می کنم. ضلع دوم؛ آن چیزی است که دیگران درباره من فکر می کنند. ضلع سوم؛ نه خودم فکر می کنم نه دیگران.. یعنی من یک موجودی هستم که نه خودم آن را می شناسم و نه دیگران آن را می شناسند! یعنی یک علامت سوالم


ادامه مطلب


برداشت از سی دی حس (خانم مریم.خانم فتانه.خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
شنبه 9 فروردین 1399-01:43 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله

همه چیز طبق خواسته وفرمان اتفاق می افتد و اگر خواسته ای در وجود شما نباشدهیچ فرمانی صادر نمی شود اما وقتی فرمان صادر شد به صورت کلی است چه خواسته ی معقول باشد چه غیر معقول.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی کلام حق:همسفران(خانم مریم،خانم فتانه،خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
چهارشنبه 21 اسفند 1398-10:51 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله
کلام حق و حقیقت بسیار ساده است. در جهان هستی صور پنهان و آشکار یکی است اما به صورت قراردادی هر آنچه را درک می کنیم و می بیینیم. می گوئیم صور آشکار و آنچه درک نمی کنیم و نمی بینیم می گوئیم صور پنهان.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی پیوند گره مسئولیت:همسفران (خانم مریم .خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
یکشنبه 11 اسفند 1398-03:39 ب.ظبه نام قدرت مطلق الله
مسئولیت ها به انسان قدرت واعتماد به نفس وانظباط می دهند ولازمه ی زندگی هستند انسانی که مسئولیتی به عهده اش نیست در واقع در جایگاه انسانی قرار ندارد وهمیشه در رنج و عذاب است.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی پل :(همسفران خانم مریم . خانم فتانه.خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 21 بهمن 1398-02:04 ب.ظ


 به نام قدرت مطلق الله

مسئله ای که انسان را از چهارپایان متمایز می کند، «تفکر و اندیشه انسان» است.

ما همیشه می گوییم که خداوندا، ما را از نیرومندترین دشمن خودمان که جهل و ناآگاهی خود ما است خلاص کن. نااگاهی و جهل، بالقوه در ما وجود دارد، اما باید بالفعل خود را نشان دهد. یکی از راه های نمایان ساختن جهل و ناآگاهی، زبان ما است.

تا مرد سخن نگفته باشد      عیب و هنرش نهفته باشدادامه مطلب


برداشت از سی دی پیوند نامیمون :همسفران (خانم مریم .خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 14 بهمن 1398-09:38 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله

پیوند کلمه ایی است که معمولاً در باغداری خیلی استفاده میشود. به درخت سیب می شود میوه های هسته دار را پیوند زد مثل : آلبالو ،گیلاس و بعد هر شاخه از این درخت یک محصول می دهد. قضیه پیوند به همین سادگی اتفاق می افتد. پس به انسان هم می شود پیوند زد و محصولی که برای انسان به وجود می آورد صفات هست.ادامه مطلب


برداشت از سی دی شمشیر در سنگ :همسفران خانم مریم .خانم زهرا

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
سه شنبه 8 بهمن 1398-09:33 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله
مفاهیم زندگی درقالب داستان بیان می شوند وبرقراری رابطه ی انسان بااین داستان ها بستگی به انسان و حس های او دارد اگر فرد نتواند چیزی رادرک کند گواه این هست که حس های او بسته است.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی پیوند محبت 2:همسفران خانم مریم .خانم زهرا

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
چهارشنبه 2 بهمن 1398-11:42 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله

ریشه محبت در معرفت ،شناخت و آگاهی است.


ادامه مطلب


برداشت از سی دی حال خوش 3 همسفران (خانم مریم(ع)،خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 18 آذر 1398-11:18 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله

حضرت علی می فرمایند :برای دنیا آنچنان کن که همیشه زنده هستی وبرای آخرت آن گونه فکر کن که لحظه ای دیگر خواهی مرد.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی ارتباط همسفران (خانم مریم(ع)،خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 11 آذر 1398-09:48 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله

جهان بینی دوبخش دارد 1-جهان بینی درون 2-جهان بینی بیرون. ارتباط جزء جهان بینی درون است. انسانها موجوداتی هستند که به صورت گروهی زندگی می کنند این نیاز آنها است وبا خیلی از موجودات وحیوانات تفاوت دارند برقراری ارتباط برای سلامت  روح و جسم انسانها بسیار حائز اهمیت است.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی حال خوش ۱(همسفران خانم فتانه ،خانم مریم(ع)، خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
سه شنبه 21 آبان 1398-08:43 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله


پیام برای کسانی که به دنیای تازه قدم نهاده اند و به خویش خویشتن توجه می نمایند.بر شما واجب و ضروری است که از سخن به نقطه عمل حرکت بنمایید و بر زمین و سماء توجه کنید. با اندیشه ی ژرف خود به رحمت ماوراء ایمان راسخ داشته باشند و بدانید که پاداش شما دست همیاری شما را خواهد داد آنگاه بذر نیکو بکار یا تخم و دانه ی با ارزش هم قوت کافی و هم سایبانهایتان برافراشه خواهد شد پس آن کنید که فرمان است.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی دیپلماسی همسفران (خانم مریم(ع)،خانم پروین ،خانم فتانه،خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 13 آبان 1398-09:03 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله

دیپلماسی شامل همه افراد می‌شود و باید در همه شئون زندگی آن را رعایت نمود، و در واقع هر انسانی باید مراقب رفتار و گفتارش باشد، در غیر این صورت آسیب می‌بیند و دچار مشکل می‌شود.


ادامه مطلب


برداشت از سی دی شادابی از مصرف موادمخدردر آغاز:همسفران (خانم پروین-خانم فتانه- خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 6 آبان 1398-09:47 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله

بدن انسان یک ودیعه الهی است پرداختن به معنویات نباید باعث شود که از جسم خود غافل شویم،در کنار رشد جهان‌بینی و معنویات باید در حفظ و نگه‌داری جسم خود نیز کوشا باشیم.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی هیزم شکن 4،همسفران(خانم مریم (ع)،خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 15 مهر 1398-09:25 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله

هیچکس نمی تواند کسی را عوض کند مگر اینکه، خود شخص آموزش را بگیرد و آموزشها را کاربردی کند تا فرآیند تغییر تبدیل و ترخیص در او صورت گیرد. در این صورت عوض شدن آنها کاملاً مشهود است. سیر تغییر، تبدیل و ترخیص در تمام موجودات هستی یک قانون است.


ادامه مطلب


برداشت از سی دی هیزم شکن 3،(خانم فتانه ،خانم مریم (ع)،خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 8 مهر 1398-10:13 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله

انسانی که ناامید است نیروهای منفی را به طرف خودش جذب می کند و خودش با دست خود، خود را به سمت نابودی می کشاند ما انسانها بیهوده به دنیا نیامده ایم و تمام آزمون و خطاهای زندگی ما یک تجربه است و هدفها را دنبال می کند و در آفرینش هم همینطور است کل جهان آفرینش با هدف تشکیل شده است.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی هیزم شکن 2،(خانم مریم (ع)،خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 1 مهر 1398-09:24 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله


برای اینکه تشخیص بدهیم باید انسان را بشناسیم، باید سیستم ایکس را بشناسیم. پس اگر ما در تشخیص بیاییم روی تئوری فرضیه X عمل بکنیم نتایج بسیار درخشانی می‌گیریم و صدها بیماری قابل‌درمان می‌شود. ما برای اینکه تشخیص بدهیم، باید انسان را بشناسیم، سیستم X یعنی شناخت انسان شناختی که قابل اندازه‌گیری است.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی هیزم شکن 1،(خانم پروین،خانم مریم (ع)،خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 25 شهریور 1398-09:35 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله


استاد شدن یعنی، بالا رفتن راندمان کار، یعنی سریعتر و راحت تر کار کردن. یک کمک راهنمای لژیون دار موفق، از هر کسی بالاتر است.

ادامه مطلب


برداشت از سی دی حس 2(همسفر خانم پروین -همسفر خانم مریم *ع*-همسفر خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
یکشنبه 17 شهریور 1398-03:23 ب.ظ


به نام قدرت مطلق الله


حس بسیار مهم است و تمام آفریده های خداوند را در بر میگیرد. اگر حس نبود هیچ انتقالی صورت نمی گرفت و بین انسانها دوستی و محبت و مودت وجود نداشت. 

ادامه مطلب


برداشت از سی دی حس (همسفر خانم پروین -همسفر خانم مریم *ع*-همسفر خانم زهرا)

نوشته شده توسط:همسفر زهرا. ن
دوشنبه 11 شهریور 1398-09:31 ق.ظ


به نام قدرت مطلق الله


همه چیز طبق خواست اجرا می شود  و چیزی اتفاق نمی افتد مگر یک خواسته وجود داشته باشد وفرمان صادر می شود  وقتی فرمان صادر شد  دیگر مهم نیست خواسته معقول باشد یا نا معقول .

ادامه مطلب  • تعداد صفحات :4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  

:درباره وبلاگ


:آرشیو


:پیوندها


:نویسندگان


:ابر برچسبها


The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو