همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
 
 
شنبه 28 دی 1398 :: نویسنده : همسفر مریم

به نام قدرت مطلقسلام دوستان مریم هستم همسفر محسن
نمیدانم ازکجاشروع کنم. با ناامیدی و منیت زیاد وارد کنگره شدم. فکر می کردم برای مسافرم کنگره می آیم. هرچه می گذشت علاقه ام به کنگره زیاد و زیادتر می شد، اما مسافرم را رها نمیکردم، با هر راهنمایی صحبت می کردم و راه کار میخواستم. باآقای حکیمی، خانم سودابه عزیز، خانم مرجان عزیز و با هر پیشکسوتی. فکر می کردم کسی حرف تازه و یا راه کار جدیدی به من میدهد، ولی غافل از اینکه همه ی مشکلات راخودم برای خودم و مسافرم ایجاد می کردم. متوجه این مشکل می شدم ولی نمی خواستم قبول کنم.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 20 فروردین 1398 :: نویسنده : همسفر مریم

لژیون همسفران عشق در روز دوشنبه تاریخ 19/1/98 با استادی کمک راهنمای محترم خانم الهه و دبیری خانم سحر در ساعت مقرر آغاز به کار نمود.

 استاد عزیز خانم الهه : سلام دوستان الهه هستم همسفر:خدای متعال و مهربان را سپاس گزاریم که یک سال جدید را در کنار هم شروع می کنیم. ان شاالله که امسال سال رهایی های زیاد کنگره باشد، سال کمک راهنمایی های زیاد برای کنگره باشد، سال رهایی های بچه های سفراول خودمان و سال کمک راهنمایی بچه های سفر دومی لژیون خودمان باشد.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 19 اسفند 1397 :: نویسنده : همسفر مریمبه نام قدرت مطلق الله
یکی ازاین شب هاخوابم نمی برد.تمام حواس وفکرم درسال های گذشته رفته بود.سال هایی که باچه سختی طی شدومن فقط ناراحتی می کردم وشکایت ازآن روزگارسخت.

فقط به تنهاکسی که میتوانستم غربزنم وشکایت کنم راهنمای عزیزم بود وواوچه صبورانه مراتحمل میکرد...ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


به نام قدرت مطلق الله


لژیون همسفران عشق روز دوشنبه با استادی خانم الهه و دبیری خانم سحر و با دستورجلسه ی هفته ی راهنما با حضور اعضا راس ساعت شروع به کار نمود.


از خداوند می خواهم که شاگرد لایقی برای آقای مهندس باشم. به خانم مرجان گفتم اگر شما از دست من راضی باشید آقای مهندس از دست من راضی هستند و اگر آقای مهندس از دست من راضی باشند خداوند راضی است...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 5 اسفند 1397 :: نویسنده : همسفر مریم

به نام قدرت مطلق الله 

10سال پیش به همراه خانواده به پابوس امام رضا رفتیم. از یک طرف خوشحال بودم که به مسافرت می رویم و از یه طرف دیگر ناراحت و به فکر اینکه مسافرم با این اوضاع خرابش کجا مواد مصرف می کند و می خواهد چه کاری انجام دهد؟....ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


به نام قدرت مطلق الله

22سلام دوستان مریم هستم همسفر:

انسان بایستی به دیگران وکارهایی که انجام می دهدقدرشناس باشد،اگرکسی برایش کاری انجام می دهد قدرشناسی کند واگرقدرشناسی نکند یعنی پنهان کرده است.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 به نام قدرت مطلق الله


.


نورخورشیدمصداق همان نورالهی است.سرماهم تمثیل تاریکی است که بعضی ازماانسان هادر آن فرورفته ایم.کوه هم تمثیل خودانسان است..اگربه صورت رشته کوه در کنار همدیگر باشیم وازنظرارتفاع تفاوت زیادی باهم نداشته باشیم نورراجذب می کنیم وبه یکدیگرنیزانتقال می دهیم....ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


      برداشت من ازسی دی پیوند های نامیمون                                      نتیجه تصویری برای عکس پیوند بد در نفس انسان

هریک ازما می توانیم تشخیص دهیم که آیادردرون خودپیوندنامیمون داریم یاخیر.ممکن است این پیوندخیلی ساده وظریف باشدولی می تواندخیلی قوی ونیرومندباشدولی چیزی که مهم است این است که پیوندهادردرون انسان اصولانامرئی هستندو...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


         برداشت من از س ی دی کبر

تصویر مرتبط

آغازورودبه تاریکی برای انسان مسئله کبر هست.در داستان کبر ورزیدن ابلیس ،یکسری بااوهم عقیده بودندویاران اوشدند.کبریک تفکرواندیشه است.هرانسانی این تفکرراپیداکندکه ماهیتش وخلقتش ازبقیه برتر است همان سنت که درباره ابلیس اجراشد،درباره انسان هم اجرا می شود....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


                                     برداشت من از  سی دی انتقال صفات


تصویر مرتبط

هرچیزی قابل انتقال است.صفات هم قابل انتقال است.ولی آن شخصی که می خواهدصفتش رابه دیگری انتقال بدهدبایدبذرش راداشته باشد.صفات هم مثل پولی است که مابه هم انتقال می دهیم.یک نفراگرصفت محبت دروجودش باشدحتمامی تواندآن رابه دیگران انتقال دهد.......


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


                                        
برداشت من از سی دی حس

نتیجه تصویری برای عکس از حس مثبت وانرژی مثبت


حس اولین شروع بکار انداختن قوه عقل است .یعنی عقل به عنوان ساختاری که می تواندفرمان صادر کندکاملا

تحت تاثیرحس عمل میکند. پس اگرحس آلوده شده باشد عقل هم مرتکب اشتباه می شود وحس اگرتحت تاثیر

نیروهای بازدارنده قرار بگیرد آلوده میشود.....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


 برداشت من از سی دی حقه های نفس                                                


تصویر مرتبط


حقه خیلی آرام و بی سروصداست ،ولی اثر تخریبش بسیار زیاد است.حقه در نگاه اول به  نظر نمی آید که اشباه و بد باشدوزمانی حقه

 نفس اتفاق می افتد که نتواند خواسته نا معقول خودرا به عقل بگوید، آن موقع حقه به کار می برد...
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


                                                                      

برداشت من از سی دی امواج بازدارنده ذهن


نتیجه تصویری برای عکس زیبا از انسانهای مثبت نگر


مهم ترین کار امواج بازدارنده ذهن، یا امواج منفی دزدیدن انرژی است و انرژی همان توانایی انجام کار می باشد. این

 انرژی را ازهر راهی نمی توان بدست آورد مثل پولی که نمی توان از هر راهی بدست آورد.مثلا انرژی که از آزار و

 اذیت اطرافیان به دست بیاید در آخر باعث حال خرابی ما می شود...
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :برداشت من از سی دی منیت
تصویر مرتبطمنیت بزرگترین مشکلی است که در سطوح مختلف برای ما به وجود می آید.منیت نقطه ی مقابل آموزش است.در منیت ما جایگاه خودمان را بالاتر از انچه هست تصور می کنیم و در هستی شروع به حرکت می کنیم...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


                   

برداشت من از سی دی نقش همسفرنتیجه تصویری برای تصاویر دو پرنده در کنار هممن این سی دی را قبلا هم گوش کرده بودم ولی اصلا عمل نمی کردم، هیچ وقت نقش یک همسفر را ایفا نمی کردم.  همیشه در مقابل مسافرم بودم، به عنوان بال پروازش نبودم... ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


                                            

به نام قدرت مطلق الله


برداشت از سی دی پادزهر


در یک قسمت از این سی دی اقای امین می فرمایند ظرف انسان که همان دانایی است تعیین می کند چه چیزی به آن داده شود. خداوند همه ی مخلوقاتش را دوست دارد و دارایی اش هم کم نیست...ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 23 آبان 1397 :: نویسنده : همسفر مریم

به نام خدایی که یادش آرامش دهنده ی قلب ها است...

سلام دوستان مریم هستم همسفر محسن

امروز چهارشنبه روزی است که من فقط اشک میریختم ویک حال بسیارعجیبی داشتم و مرتب با خودم میگویم این کنگره چه مکانی است؟

میخواهم باز هم در موردخدمت کنگره به من بنویسم که کنگره برای من چه کارهایی کرده است و من برای کنگره چه کردم؟ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : گلریزان، درمان اعتیاد، کنگره 60،
لینک های مرتبط :روز دوشنبه مورخ 97/8/14 لژیون همسفران عشق با 

استادی کمک راهنما همسفر خانم الهه 

با دستور جلسه " معرکه گیری و یادگیری و " مثلث 

شخصیت راس ساعت آغاز به کار نمود .من اگر از نفرت بدم می آید دقیقا به آن موج میدهم و 

قوی و قوی ترش می کنم اگر بخواهم نابودش کنم مرا 

نابود می کنند ،ضربه نفی ام می کند بنابراین باید کم کم 

ساختار را تغییر دهم...ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


همسفرخانم فتانه: من هم یاد گرفتم که هرجایی قوانین خودش را دارد از وقتی به کنگره آمدم برای کلاسم هم قانون مشخص کردم.

استاد گرامی خانم الهه: هرجایی حریم دارد و اگر حریم جایی را بشکنیم به خودمان آسیب می رسانیم.یکی از این قوانین این است که وقتی به کنگره می آیید کارت کنگره را همراه داشته باشید همان طور که یادتان نمی رود که صبحانه یا ناهار بخورید کارت هایتان را همراه خود بیاورید.کسی بدون کارت وارد کنگره نشود.

همسفر خانم شبنم:حرمت از لحاظ لغوی یعنی حریم و نگه داشتن حریم ها در هر مکانی واجب است و اجرای حرمت یعنی اجرای قوانین و اجرا کردن قوانین به خود انسان شخصیت و آبرو می دهد. من روز های اول که وارد کنگره شدم واقعا بی نظم بودم و این بی نظمی به من آشفتگی ذهنی و جسمی می داد ولی رفته رفته تصمیم جدی گرفتم و یک تکانی به خودم دادم که با نظم شوم و باعث شد که کمی احساس آرامش پیدا کنم. همسفرخانم ندا: قبل از کنگره در زندگی افراد خیلی چرا می آوردم ولی وقتی خودم در آن موقعیت قرار می گرفتم نمی دانستم که چکار کنم و یاد گرفتم که هیچوقت در زندگی بقیه چرا نیاورم چون باعث حال خرابی خودم می شود.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


لژیون همسفران عشق مورخ 25/4/97 به استادی خانم الهه و با دستور جلسه ی حرمت کنگره 60 و سی دی رخ و با حضور اعضا راس ساعت شروع به کار نمود.

ابتدا استاد عزیز خانم الهه این چنین آغاز نمودند:سلام دوستان الهه هستم همسفر:

خداوند متعال و مهربان را سپاسگزارم که اجازه داد یکبار دیگر در کنار هم باشیم، وقتی یک هفته تعطیلی به  روز دوشنبه می خورد قدر کنگره را می دانیم و حسابی نقره داغ می شویم و می فهمیم که هیچ جایی مثل کنگره وجود ندارد بنابراین دوباره می آییم و به کنگره چنگ می زنیم. من امروز زود آمدم و حدودساعت 15:30 اینجا بودم این بچه های لژیون خانم الهام(لژیون نوجوانان) برای خدمت زود آمده بودند تا خدمت بگیرند همین که من وارد کنگره شدم همه ی این بچه ها دور من ریختند و گفتند خدمت خدمت و... گفتم صبر کنید الان خانم الهام می آید، ببینید چقدر آماده به خدمت بودند وسر خدمت کردن دعوا می کردند فقط صرف اینکه خدمت بگیرند. خدمت کردن را باید از بچه های زیر 18 سال یاد بگیریم.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله

مدیر وبلاگ : همسفر الهه
مطالب اخیر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic