همسفران عشق عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند. پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی! ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد... انشاالله tag:http://elahelegion.mihanblog.com 2020-03-31T03:03:20+01:00 mihanblog.com دلنوشته 2020-03-30T12:38:44+01:00 2020-03-30T12:38:44+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2151 همسفر مریم (ع)                                                         به نام قدرت مطلق اللهآنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی. از اوایل زندگی مشترکم متوجه اعتیاد مسافرم شدم و از همان زمان همیشه تلاش می کردم که به درما
                                                        به نام قدرت مطلق الله

آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی.

از اوایل زندگی مشترکم متوجه اعتیاد مسافرم شدم و از همان زمان همیشه تلاش می کردم که به درمانش کمک کنم اما چه کمکی؟؟؟ هر کجا هر کسی برای درمان و ترک میرفت و به گوشم می رسید من مریم بدون هیچ گونه تحقیقی مسافرم را راهی می کردم و هر بار هم باشکست مواجه می شدم و تخریب مسافرم از دفعه‌ی قبل بیشتر می شد تا اینکه مدتی بود ندای کنگره به گوشم می رسید و من که غرق در تاریکی ها بودم می گفتم که باید مسافرم برود من که مشکلی ندارم تا اینکه بعد از مدتی که مسافرم به کنگره رفت و من هم به کنگره آمدم و موقعی که به لژیون تازه واردین رفتم حال خرابی داشتم با شنیدن صحبت‌ ها آرامشی در وجودم پدیدار شد انگار مدت زیادی آنها را می شناختم چون دقیقا حرفهای دلم را می زد  و با آمدن به کنگره آموختم انگشت اشاره ای که به سمت مسافرم گرفتم و او را مسبب همه ی مشکلات می دانم مابقی انگشت هایم به طرف من مریم است و اینکه در زندگی ام را باز گذاشتم که هر کسی در مورد زندگیم تصمیم بگیرد همان جا بود که به خودم قول دادم دیگر به هیچ وجه در این مورد با کسی مشورت نکنم و با ا نتخاب لژیون و وارد شدن به لژیون راهنمای عزیزم خانم الهه جان ایشان به من گفتند که حالت خیلی خراب است. سعی کن آموزش‌ها را عملی کنی و من شروع کردم به نوشتن سی دی وگرفتن آموزش‌ها هر چند که با وجود اینکه خیلی در تاریکی ها قرار دارم ولی امیدوارم با فرمانبرداری از خانم الهه جان و در رأس از آقای مهندس به طعم شیرین رهایی دست پیدا کنم.

]]>
برداشت از سی دی گره عشق 1(خانم مریم. خانم فتانه.خانم زهرا) 2020-03-30T12:24:04+01:00 2020-03-30T12:24:04+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2149 همسفر زهرا. ن به نام قدرت مطلق اللهعشق مخلوق مانند نخ تسبیح است
به نام قدرت مطلق الله
عشق مخلوق مانند نخ تسبیح است
]]>
دلنوشته همسفران عشق تاریخ 99/1/9 2020-03-29T16:02:01+01:00 2020-03-29T16:02:01+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2144 Hamsafar Somayye به نام قدرت مطلق دلنوشته همسفران عسق در رابطه با تاثیر اموزش های کنگره در زندگی انها  به نام قدرت مطلق 

دلنوشته همسفران عسق در رابطه با تاثیر اموزش های کنگره 
در زندگی انها 
]]>
برداشت از سی دی گره عشق ۱ (همسفر خانم فاطمه ،خانم منصوره،خانم ناهید ،خانم بهار و خانم سمیه ) 2020-03-29T07:10:15+01:00 2020-03-29T07:10:15+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2137 Hamsafar Somayye به نام قدرت مطلق اللهورود انسان به تاریکیها مستلزم از دست دادن یکسری تواناییها در فرداست . به نام قدرت مطلق الله

ورود انسان به تاریکیها مستلزم از دست دادن یکسری تواناییها در فرداست .
]]>
'گزارش لژیون مجازی همسفران عشق دستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن روی من 2020-03-28T11:43:04+01:00 2020-03-28T11:43:04+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2124 همسفر منصوره به نام قدرت مطلق اللهلژیون مجازی همسفران عشق به استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر آرزو با دستور جلسه سی دی وادی ششم و تاثیر آن روی من، در تاریخ۹۹/۱/۹راس مقرر ساعت آغاز به کار کرد.
به نام قدرت مطلق اللهلژیون مجازی همسفران عشق به استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر آرزو با دستور جلسه سی دی وادی ششم و تاثیر آن روی من، در تاریخ۹۹/۱/۹راس مقرر ساعت آغاز به کار کرد.

]]>
برداشت از سی دی ناخودآگاه(خانم مریم.خانم فتانه.خانم زهرا) 2020-03-27T16:54:29+01:00 2020-03-27T16:54:29+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2122 همسفر زهرا. ن به نام قدرت مطلق اللهدر مورد شناخت، یک مثلث ایجاد می شود که ضلع اول؛ آن چیزی است که من خودم در مورد خودم فکر می کنم. ضلع دوم؛ آن چیزی است که دیگران درباره من فکر می کنند. ضلع سوم؛ نه خودم فکر می کنم نه دیگران.. یعنی من یک موجودی هستم که نه خودم آن را می شناسم و نه دیگران آن را می شناسند! یعنی یک علامت سوالم
به نام قدرت مطلق الله

در مورد شناخت، یک مثلث ایجاد می شود که ضلع اول؛ آن چیزی است که من خودم در مورد خودم فکر می کنم. ضلع دوم؛ آن چیزی است که دیگران درباره من فکر می کنند. ضلع سوم؛ نه خودم فکر می کنم نه دیگران.. یعنی من یک موجودی هستم که نه خودم آن را می شناسم و نه دیگران آن را می شناسند! یعنی یک علامت سوالم

]]>
برداشت از سی دی حس (خانم مریم.خانم فتانه.خانم زهرا) 2020-03-27T16:43:49+01:00 2020-03-27T16:43:49+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2120 همسفر زهرا. ن به نام قدرت مطلق اللههمه چیز طبق خواسته وفرمان اتفاق می افتد و اگر خواسته ای در وجود شما نباشدهیچ فرمانی صادر نمی شود اما وقتی فرمان صادر شد به صورت کلی است چه خواسته ی معقول باشد چه غیر معقول.
به نام قدرت مطلق الله

همه چیز طبق خواسته وفرمان اتفاق می افتد و اگر خواسته ای در وجود شما نباشدهیچ فرمانی صادر نمی شود اما وقتی فرمان صادر شد به صورت کلی است چه خواسته ی معقول باشد چه غیر معقول.
]]>
کارگاه آموزشی مجازی با استادی جناب مهندس دژاکام و دستور جلسه اهمیت خواب شب در تاریخ 1398/12/28 2020-03-25T12:25:33+01:00 2020-03-25T12:25:33+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2113 همسفر محدثه به نام قدرت مطلق اللهجناب مهندس فرمودند :نکته حائز اهمیت برای خواب شب این است که (خواب شب باید از بیداری صبح شروع شود )و من توصیه می کنم که باید به بیداری صبح زود عادت کنید .
به نام قدرت مطلق الله

جناب مهندس فرمودند :نکته حائز اهمیت برای خواب شب این است که (خواب شب باید از بیداری صبح شروع شود )و من توصیه می کنم که باید به بیداری صبح زود عادت کنید .
]]>
دلنوشته های همسفران لژیون شماره 3 2020-03-24T16:24:33+01:00 2020-03-24T16:24:33+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2118 همسفر آرزو 1  سلام دوستان خدیجه هستم همسفر؛ این مدت تعطیلات که همزمان با بیماری جهانی شد، خدا رو شکر لژیون مجازی بود تا از فشارهای روحی و استرس و نگرانی که این روزها همه جهان در گیرش هستند کم کنم و دلم را  به معنی واقعی به خدایی بسپارم که همه کارها به دست اوست ، اگر ۱۰ درصد کارها به عهده من بود و آن رعایت بهداشت و از خانه بیرون نرفتن بود ۹۰ درصد آن دست خدایی است که من را آفریده و همه چیز در ید قدرت اوست .وقتی نگران خانواده ام می شدم   صحبتهای خانم الهه عزیز آرامم می کرد که فرزندت و مسافرت قبل
 سلام دوستان خدیجه هستم همسفر؛ این مدت تعطیلات که همزمان با بیماری جهانی شد، خدا رو شکر لژیون مجازی بود تا از فشارهای روحی و استرس و نگرانی که این روزها همه جهان در گیرش هستند کم کنم و دلم را  به معنی واقعی به خدایی بسپارم که همه کارها به دست اوست ، اگر ۱۰ درصد کارها به عهده من بود و آن رعایت بهداشت و از خانه بیرون نرفتن بود ۹۰ درصد آن دست خدایی است که من را آفریده و همه چیز در ید قدرت اوست .
وقتی نگران خانواده ام می شدم   صحبتهای خانم الهه عزیز آرامم می کرد که فرزندت و مسافرت قبل از این که متعلق به تو باشند متعلق به خدایی هستند که او آنها را آفریده و او به آنها نزدیک تر است و حضرت محمد ( ص) سختی های زیادی در زندگی اش داشت ولی در این سختی ها اوج گرفت و انسان بزرگی شد.
در تعطیلات مسافرم که عادت به خانه ماندن نداشت و اصرار داشت به دید و بازدید و بیرون برویم و من از این که خانواده ام  درگیر بیماری شوند می ترسیدم ولی با مخالفت هم باید نارضایتی مسافرم را می دیدم. 
خانم الهه عزیز گفتند که تابع مسافرم باشم مطمئن باش که مسافرت بهترین تصمیم را می گیرد و خودش به فکر سلامتی شما هست و من با اطمینان به این نتیجه رسیدم که وقتی کارم را به مسافرم می سپارم هم خودم در آرامش هستم هم مسافرم و هم مشکلی پیش نمی آید .
در این مدت به ارزش سی دی ها و آموزش های جناب مهندس و آقای امین و کمک راهنمای بزرگوارم پی بردم و علاقه ام به شنیدن و نوشتن و خواندن سی دی ها بیشتر شده مطمئنم آموزشها نوری هستند در تاریکی 
و بهترینها را از خدای مهربان برای راهنمای بزرگوارم آرزو دارم .
ممنونم

سلام دوستان فاطمه ۲ هستم همسفر
خداوند را بسیار تا بسیار سپاسگزارم بخاطر این که من یک همسفر هستم، یک کنگره ایی هستم. در این اوضاع که این بیماری همه را تحت فشار و استرس قرار داده است. من در آرامش و امنیت هستم.در روزهای اول که آقای مهندس دستور دادند که فعلا کنگره تعطیل است و جلسات مجازی برگزار شود، دقیقا در چند روز اول مسافرم حالشان خیلی بد بود، یک روز صبح که از خواب بیدار شدم، دیدم که ایشان خیلی کلافه هستند و گفتند که می خواهند بیرون بروند که حال و هوایی عوض کنند(ایشان روزهای فرد به استخر می رفتند ساعت ۵:۳۰ عادت کرده بودند) بعد از این که به منزل آمدند و صبحانه می خوردیم به ایشان پیشنهاد پیاده روی دو نفره را دادم، متوجه شده بودم که حال ایشان خوب نیست بعد از نیم ساعت پیاده روی ایشان از خانه بیرون رفتند و من حالم خیلی بد شده بود، استرس و اضطراب همه وجودم را گرفته بود یک حسی به من می گفت که ایشان قصد گریز زدن را دارند، یک لحظه یادم افتاد که من در کنگره یاد گرفتم که منِ همسفر باید مسافرم را رها کنم، از خانم الهه یاد گرفتم که ایشان اختیار دار خودشان هستند و اصلا به من ربطی ندارد و بعد به آرامش رسیدم و این آیه را که روز قبل از خانم الهه فرا گرفته بودم را خواندم فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین و واقعا به یک آرامشی رسیدم که تاکنون این آرامش را حس نکرده بودم، در ضمن ناگفته نماند که در آن حین من وبلاگ روز قبل که کارگاه لژیون مجازی بود را می نوشتم و این خدمت به من خیلی خیلی کمک کرد.اگر بخواهم از کمک هایی که آموزش های فراگرفته ام در این یک ماه بنویسم باید به اندازه یک کتاب ۲۰۰ صفحه ایی دلنوشته بنویسم، چون این قدر آرامش و حس امنیت دارم که در باور غیر کنگره ایی نمی گنجد. آقای مهندس من به شما ایمان کامل دارم و تمام سعی خودم را می کنم که خدمت گزار کنگره باشم. خانم الهه کمک راهنمای بزرگوارم از شما تشکر فراوان می کنم که تک تک لحظه های زندگی ام را مدیون آموزش های شما هستم.
 خانم سمیه: سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر
آخرین دوشنبه که به کنگره رفتم اواخر بهمن ماه بود و من با خواهر لژیونی هایم در مورد زیبایی های اسفند ماه و خرید شب عید و حس و حال خوب این روزها صحبت می کردم و با گفتن این حرفها شوقی وصف نشدنی وجودم را فرا گرفت. اما چند روز بعد خبرهایی از ورود یک بیماری در کشورهای اطراف و رسیدن آن به کشور ما به گوش رسید .روزهای قرنطینه و تعطیلی مدارس آغاز شد.ترسی عجیب با من همراه شد .ترس از دست دان عزیزان ،ترس از دست دادن کنگره و آموزشها .هرروز نعمت هایی را که قبلا داشتم و برایم تکراری شده بود از جلوی چشمانم عبور می کرد و حس ناامیدی روز به روز در من بیشتر دیده می شد .همه جا خبرهای بد بود.گروه های مجازی همه حامل خبرهای بد بودند و همه اینها حال خراب مرا خراب تر می کرد.در همان روزهای تاریک وپر از ترس خبر تشکیل لژیون مجازی و شروع آموزشها مثل نوری در تاریکی بود برای من .بار دیگر کنگره و معجزات این مکان مقدس به داد من و زندگیم رسید.شروع به نوشتن سی دی و خواندن امتحان کردم و روزهایی بود که من اصلا نمی رسیدم سراغ اخبار بد بروم .خدای مهربانم را سپاس گفتم و از او می خواهم مرا به خاطر ناسپاسی هایم ببخشد وباز گرداند به من آرامش روزهای قبلم را با خودم عهد کرده ام که خاطرات تلخ این روزهایم را در گوشه ای از ذهنم نگه دارم تا فراموش نکنم چه روزهایی را با چه ترس و هراسی با آموزشهای کنگره پشت سر گذاشته ام و هر روز بیشتر از پیش قدر این مکان مقدس را بدانم .کنگره بار دیگر امید به زندگی و جنگیدن با سختیها و نیروهای باز دارنده را به من یاد داد .از جناب آقای مهندس ممنونم که در این روزهای سخت مسیر روشنایی را به ما نشان داد وبا تشکیل لژیون مجازی زنجیره آموزشهای ما قطع نشد.از کمک راهنمای عزیزم بسیار ممنونم که از همان روزهای ابتدایی بستری فراهم کردند همچنان آموزش بگیرم و بتوانم بدون ترس این روزها را پشت سر بگذارم.

 سلام دوستان وجیهه هستم همسفرمن هم خداراشکرمیکنم که این لژیون مجازی تشکیل شد قبل ازاینکه لژیون تشکیل بشد خیلی ناراحت بودم به مسافرم گفتم تازه من به کنگره آمده بودم وحالم خیلی خوب شده بودوازاموزشهای خانم الهه ی عزیزم لذت میبردم روزهای پنج شنبه که دیگه خیلی عالی بودومن خیلی انرژی میگرفتم حس خوبی داشتم الان هم خداراشکرمیکنم که لژیون مجازی هست که ماازاموزشهای خانم الهه ی عزیزم آموزش بگیریم این چندوقت هم مسافرم خیلی حالش بدبودبااموزشهای خانم الهه ی عزیزم که به ما آموزش دادبودتاحالا تونستم که حال مسافرم را خوب کنم واز این بابت خیلی خوشحالم وازاینجادستهای خانم الهه ی عزیزم رامیبوسم]]> گزارش لژیون مجازی همسفران عشق در تاریخ 99/1/5 2020-03-24T10:42:54+01:00 2020-03-24T10:42:54+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2110 همسفر منصوره                به نام قدرت مطلق اللهلژیون مجازی همسفران عشق به استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر آرزو با دستور جلسه سی دی اضافه وزن ۳، در تاریخ ۹۹/۱/۵ راس مقرر ساعت آغاز به کار کرد.      
          به نام قدرت مطلق اللهلژیون مجازی همسفران عشق به استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر آرزو با دستور جلسه سی دی اضافه وزن ۳، در تاریخ ۹۹/۱/۵ راس مقرر ساعت آغاز به کار کرد.


]]>
برداشت از سی دی حس اقای امین(خانم وجیهه.خانم محدثه.خانم خدیجه.خانم حکیمه.خانم فاطمه) 2020-03-24T00:21:28+01:00 2020-03-24T00:21:28+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2114 همسفر فاطمه


]]>
برداشت از سی دی حس همسفران خانم فاطمه ،خانم ناهید،خانم اکرم ، خانم منصوره ،خانم سمیه 2020-03-23T05:19:58+01:00 2020-03-23T05:19:58+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2109 Hamsafar Somayye به نام قدرت مطلق اللهذراتی که از یک جنس هستند و خواسته مشترکی دارند در کنار هم جمع می شوند و یک سیستم یکپارچه را درست می کنند.
به نام قدرت مطلق الله

ذراتی که از یک جنس هستند و خواسته مشترکی دارند در کنار هم جمع می شوند و 
یک سیستم یکپارچه را درست می کنند.
]]>
برداشت از سی دی حس همسفران (خانم آرزو ،خانم ندا ) 2020-03-23T02:22:26+01:00 2020-03-23T02:22:26+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2108 همسفر ندا به نام قدرت مطلق اللههیچ چیز اتفاق نمی افتد  مگر اینکه خواسته ما وجود داشته باشد و در مرحله بعد فرمان صادر می شود
به نام قدرت مطلق الله


هیچ چیز اتفاق نمی افتد  مگر اینکه خواسته ما وجود داشته باشد و در مرحله بعد فرمان صادر می شود
]]>
لژیون مجازی همسفران عشق در تاریخ 98/12/25 2020-03-18T04:15:35+01:00 2020-03-18T04:15:35+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2106 همسفر محدثه به نام قدرت مطلق اللهلژیون مجازی همسفران عشق به استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر آرزو با دستور جلسه سی دی موانع محبت، در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۶ راس مقرر ساعت آغاز به کار کرد.
به نام قدرت مطلق الله
لژیون مجازی همسفران عشق به استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر آرزو با دستور جلسه سی دی موانع محبت، در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۶ راس مقرر ساعت آغاز به کار کرد.
]]>
اثرات خدمات صادقانه به کنگره 60 2020-03-17T04:53:48+01:00 2020-03-17T04:53:48+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2105 همسفر حکیمه