همسفران عشق عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند. پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی! ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد... انشاالله tag:http://elahelegion.mihanblog.com 2020-01-23T23:11:12+01:00 mihanblog.com استادی سرکار خانم آنی در نمایندگی آکادمی به مناسبت جشن همسفر 2020-01-23T19:24:35+01:00 2020-01-23T19:24:35+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2015 همسفر محدثه کارگاه آموزشی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی آکادمی با استادی سرکار خانم آنی و نگهبانی همسفر علی با دستور جلسه « هفته همسفر » با حضور آقای امین دژاکام ( جانشین بنیان کنگره60 و دیده بان جهان بینی ) روز پنجشنبه 26 دی ماه 1398 ساعت 13 برگزار شد. کارگاه آموزشی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی آکادمی با استادی سرکار خانم آنی و نگهبانی همسفر علی با دستور جلسه « هفته همسفر » با حضور آقای امین دژاکام ( جانشین بنیان کنگره60 و دیده بان جهان بینی ) روز پنجشنبه 26 دی ماه 1398 ساعت 13 برگزار شد.
]]>
دستور جلسه وادی پنجم و تاثیر آن روی من با استادی دیده بان امور مالی آقای مجید سلامی 2020-01-23T19:13:56+01:00 2020-01-23T19:13:56+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2014 همسفر محدثه چهارمین جلسه از دور چهل و ششم کارگاه‌های خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی همسفر سمیه، نگهبانی موقت همسفر مریم و دبیری موقت همسفر اعظم، با دستور جلسه « وادی پنجم و تأثیر آن روی من » با حضور دیده‌بان محترم امور مالی آقای مجید سلامی دوشنبه تاریخ 30 دی‌ماه 1398 ساعت 15 آغاز به کار کرد. چهارمین جلسه از دور چهل و ششم کارگاه‌های خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی همسفر سمیه، نگهبانی موقت همسفر مریم و دبیری موقت همسفر اعظم، با دستور جلسه « وادی پنجم و تأثیر آن روی من » با حضور دیده‌بان محترم امور مالی آقای مجید سلامی دوشنبه تاریخ 30 دی‌ماه 1398 ساعت 15 آغاز به کار کرد.
]]>
برداشت از سی دی پیوند محبت 2:همسفران خانم مریم .خانم زهرا 2020-01-22T08:12:26+01:00 2020-01-22T08:12:26+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2013 همسفر زهرا. ن به نام قدرت مطلق الله ریشه محبت در معرفت ،شناخت و آگاهی است.
به نام قدرت مطلق الله

ریشه محبت در معرفت ،شناخت و آگاهی است.

]]>
گزارش همسفران عشق .مورخ دوشنبه ۹۸.۱۰.۳۰ باراهنمایی سرکارخانم الهه 2020-01-21T17:52:16+01:00 2020-01-21T17:52:16+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2012 همسفر فتانه به نام قدرت مطلق اللهگزارش لژیون همسفران عشق، در روز دوشنبه در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰، با استادی کمک راهنمای محترم، سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خانم ناهید، با دستور جلسه خواست، تغییرات و تفکرات آغاز به کار نمود.

به نام قدرت مطلق اللهگزارش لژیون همسفران عشق، در روز دوشنبه در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰، با استادی کمک راهنمای محترم، سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خانم ناهید، با دستور جلسه خواست، تغییرات و تفکرات آغاز به کار نمود.
]]>
برداشت از سی دی پیوند محبت 2همسفران (خانم آرزو ،خانم سحر،خانم ندا ) 2020-01-21T10:37:40+01:00 2020-01-21T10:37:40+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2010 همسفر ندا به نام قدرت مطلق الله   شمشیر  چوبی نمیشود به جنگ رفت اهریمن اعتیاد یک جنگ ظریف و جنگ به اصطلاح مخملی هست باید مسلح بشویم  به علم مسلح بشویم به ایمان مصلح بشویم به عشق مصلح بشویم  پس بنابر این نمیتوان (کوری عصاکش کور دگر شود )
به نام قدرت مطلق الله 


 شمشیر  چوبی نمیشود به جنگ رفت اهریمن اعتیاد یک جنگ ظریف و جنگ به اصطلاح مخملی هست باید مسلح بشویم  به علم مسلح بشویم به ایمان مصلح بشویم به عشق مصلح بشویم  پس بنابر این نمیتوان (کوری عصاکش کور دگر شود )
]]>
برداشت از سی دی پیوند محبت 2 همسفران (خانم خدیجه.خانم فاطمه) 2020-01-20T07:54:13+01:00 2020-01-20T07:54:13+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2009 همسفر فاطمه به نام قدرت مطلقصراط مستقیم پیشرو ندارد، راه اصلی دست خداست و تنها کسی که به همه چیز آگاهی دارد، حق تعالی است
به نام قدرت مطلق
صراط مستقیم پیشرو ندارد، راه اصلی دست خداست و تنها کسی که به همه چیز آگاهی دارد، حق تعالی است
]]>
برداشت از سی دی پیوند محبت ۲ همسفران خانم منصوره، خانم فاطمه ،خانم ناهید،خانم سمیه 2020-01-19T17:04:07+01:00 2020-01-19T17:04:07+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2008 Hamsafar Somayye به نام قدرت مطلق اللهریشه محبت در معرفت ،شناخت و آگاهی است.
به نام قدرت مطلق الله
ریشه محبت در معرفت ،شناخت و آگاهی است.
]]>
مصاحبه با دیده بان محترم کنگره 60 آقای احمد حکیمی در نمایندگی کاسپین 2020-01-19T06:53:20+01:00 2020-01-19T06:53:20+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2007 همسفر محدثه حضور دیده‌بان کنگره60، احمد حکیمی در نمایندگی کاسپین بهانه‌ای شد تا گفت‌و‌گوی صمیمانه‌ای با ایشان داشته باشیم؛احمد حکیمی در رابطه با علت ماندگاری‌اش در کنگره اذعان داشت: دیده‌بانی مسئولیتی‌ست که من بر عهده دارم اما اصل و اساس کار لطف خداوند، محبت، آموزش و روش DST است که آقای مهندس به من داده‌اند، این روشی که من با آن به درمان رسیده‌ام و این اعجازی است که من در کنگره مانده‌ام.از شما دعوت می کنیم در ادامه این گزارش همراه ما باشید. حضور دیده‌بان کنگره60، احمد حکیمی در نمایندگی کاسپین بهانه‌ای شد تا گفت‌و‌گوی صمیمانه‌ای با ایشان داشته باشیم؛

احمد حکیمی در رابطه با علت ماندگاری‌اش در کنگره اذعان داشت: دیده‌بانی مسئولیتی‌ست که من بر عهده دارم اما اصل و اساس کار لطف خداوند، محبت، آموزش و روش DST است که آقای مهندس به من داده‌اند، این روشی که من با آن به درمان رسیده‌ام و این اعجازی است که من در کنگره مانده‌ام.

از شما دعوت می کنیم در ادامه این گزارش همراه ما باشید.

]]>
دل نوشته 2020-01-18T17:01:30+01:00 2020-01-18T17:01:30+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2005 همسفر مریم به نام قدرت مطلقسلام دوستان مریم هستم همسفر محسننمیدانم ازکجاشروع کنم. با ناامیدی و منیت زیاد وارد کنگره شدم. فکر می کردم برای مسافرم کنگره می آیم. هرچه می گذشت علاقه ام به کنگره زیاد و زیادتر می شد، اما مسافرم را رها نمیکردم، با هر راهنمایی صحبت می کردم و راه کار میخواستم. باآقای حکیمی، خانم سودابه عزیز، خانم مرجان عزیز و با هر پیشکسوتی. فکر می کردم کسی حرف تازه و یا راه کار جدیدی به من میدهد، ولی غافل از اینکه همه ی مشکلات راخودم برای خودم و مسافرم ایجاد می کردم. متوجه این مشکل می شدم ول
به نام قدرت مطلقسلام دوستان مریم هستم همسفر محسن
نمیدانم ازکجاشروع کنم. با ناامیدی و منیت زیاد وارد کنگره شدم. فکر می کردم برای مسافرم کنگره می آیم. هرچه می گذشت علاقه ام به کنگره زیاد و زیادتر می شد، اما مسافرم را رها نمیکردم، با هر راهنمایی صحبت می کردم و راه کار میخواستم. باآقای حکیمی، خانم سودابه عزیز، خانم مرجان عزیز و با هر پیشکسوتی. فکر می کردم کسی حرف تازه و یا راه کار جدیدی به من میدهد، ولی غافل از اینکه همه ی مشکلات راخودم برای خودم و مسافرم ایجاد می کردم. متوجه این مشکل می شدم ولی نمی خواستم قبول کنم.
]]>
گزارش لژیون همسفران عشق در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۳ 2020-01-15T12:36:39+01:00 2020-01-15T12:36:39+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2004 همسفر آرزو به نام قدرت مطلق اللهگزارش لژیون همسفران عشق، در روز دوشنبه 98/10/23، با استادی کمک راهنمای محترم، سرکار خانم الهه و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه هفته همسفر و اضافه وزن ۱ راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهگزارش لژیون همسفران عشق، در روز دوشنبه 98/10/23، با استادی کمک راهنمای محترم، سرکار خانم الهه و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه هفته همسفر و اضافه وزن ۱ راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود.
]]>
همسفر راه عشق، روز ت مبارک... 2020-01-14T10:12:50+01:00 2020-01-14T10:12:50+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2000 همسفر الهه به نام قدرت مطلق اللهبه سان درختی ریخته برگ، که از سوز و سرمای زمستان در خود پیچیده و نگذاشته تا فریادش را دیگران بفهمند، بغض کردی و در گوشه ای نشستی...

به نام قدرت مطلق الله

به سان درختی ریخته برگ، که از سوز و سرمای زمستان در خود پیچیده و نگذاشته تا فریادش را دیگران بفهمند، بغض کردی و در گوشه ای نشستی...


]]>
برداشت از سی دی پیوند محبت1 همسفران (.خانم خدیجه.خانم فاطمه) 2020-01-13T08:48:02+01:00 2020-01-13T08:48:02+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1999 همسفر فاطمه به نام قدرت مطلقمحبت به طور غریزی در همه موجودات وجود دارد و انسانهای خالی از محبت ظرفهای خالی اند.
به نام قدرت مطلق

محبت به طور غریزی در همه موجودات وجود دارد و انسانهای خالی از محبت ظرفهای خالی اند.


]]>
برداشت از سی دی پیوند محبت ۱( همسفران خانم فاطمه ،خانم منصوره ،خانم مریم ،خانم ناهید،خانم الهه،خانم فتانه ،خانم سمیه ) 2020-01-13T05:46:35+01:00 2020-01-13T05:46:35+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1998 Hamsafar Somayye به نام قدرت مطلق الله آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است 
به نام قدرت مطلق الله 


آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است 
]]>
برداشت از سی دی پیوند محبت 1همسفران (خانم آرزو ،خانم سحر ،خانم ندا ) 2020-01-13T04:26:17+01:00 2020-01-13T04:26:17+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1997 همسفر ندا به نام قدرت مطلق الله اگر پیوند محبت باشد دوستی برقرار است، در غیر این صورت هیچ معنایی ندارد.
به نام قدرت مطلق الله


اگر پیوند محبت باشد دوستی برقرار است، در غیر این صورت هیچ معنایی ندارد.
]]>
استادی دیده بان محترم آقای علی خدامی مرتبط با جهان بینی در ورزش 2020-01-09T17:55:11+01:00 2020-01-09T17:55:11+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1994 همسفر محدثه به نام قدرت مطلق جلسه دوازدهم از دور سی‌ و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی کرج به استادی دیده‌بان کنگره 60 مسافر علی خدامی، نگهبانی مسافر عباس و دبیری  مسافر ایرج با دستور جلسه (جهان‌بینی در ورزش و تولد دهمین سال رهایی مسافر محمد) روز پنجشنبه 12 آذرماه 1398 ساعت 17:00 بعدازظهر آغاز به کارکرد و در ادامه این جلسه مراسم تقدیر از ایجنت سابق نمایندگی کرج، مسافر آرش و مراسم بستن پیمان ایجنت جدید باشکوه فراوان برگزار شد.
به نام قدرت مطلق

جلسه دوازدهم از دور سی‌ و دوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی کرج به استادی دیده‌بان کنگره 60 مسافر علی خدامی، نگهبانی مسافر عباس و دبیری  مسافر ایرج با دستور جلسه (جهان‌بینی در ورزش و تولد دهمین سال رهایی مسافر محمد) روز پنجشنبه 12 آذرماه 1398 ساعت 17:00 بعدازظهر آغاز به کارکرد و در ادامه این جلسه مراسم تقدیر از ایجنت سابق نمایندگی کرج، مسافر آرش و مراسم بستن پیمان ایجنت جدید باشکوه فراوان برگزار شد.

]]>