همسفران عشق عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند. پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی! ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد... انشاالله tag:http://elahelegion.mihanblog.com 2019-08-19T13:22:28+01:00 mihanblog.com مصاحبه با دیده بان محترم آقای کامران در مورد دستور جلسه کار ،تحصیل،قدرت 2019-08-16T14:09:04+01:00 2019-08-16T14:09:04+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1795 همسفر محدثه  گفت‌وگویی دوستانه و کوتاه با یکی از دیده‌بان های جمعیت احیای انسانی کنگره 60 جناب آقای کامران در رابطه با خدمت های ایشان در این سازمان مردمی نهاد و دستور جلسه ای این هفته ی کنگره 60 در ادامه ی متن به همراه خواهیم داشت.  گفت‌وگویی دوستانه و کوتاه با یکی از دیده‌بان های جمعیت احیای انسانی کنگره 60 جناب آقای کامران در رابطه با خدمت های ایشان در این سازمان مردمی نهاد و دستور جلسه ای این هفته ی کنگره 60 در ادامه ی متن به همراه خواهیم داشت.
]]>
برداشت از سی دی عقل ونفس (1) همسفر:خانم زهرا 2019-08-13T04:43:48+01:00 2019-08-13T04:43:48+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1794 همسفر زهرا. ن به نام قدرت مطلق اللهنفس برای اینکه بتواند با جهان پیرامون ارتباط برقرار کند، احتیاج به ابزار دارد، که ممکن است ما آنها را درک نکنیم و ندانیم؛ این ابزار توسط حواس پیش بینی شده، آن معمار بزرگ که نفس را با برنامه ریزی تبدیل به موجودات کرد، تا بتواند توسط آن ها با جهان پیرامون خودش ارتباط برقرار کند، ابزاری در موجود به وجود آورد که، به آن حس می گوییم.
به نام قدرت مطلق اللهنفس برای اینکه بتواند با جهان پیرامون ارتباط برقرار کند، احتیاج به ابزار دارد، که ممکن است ما آنها را درک نکنیم و ندانیم؛ این ابزار توسط حواس پیش بینی شده، آن معمار بزرگ که نفس را با برنامه ریزی تبدیل به موجودات کرد، تا بتواند توسط آن ها با جهان پیرامون خودش ارتباط برقرار کند، ابزاری در موجود به وجود آورد که، به آن حس می گوییم.
]]>
برداشت از سی دی عقل و نفس .همسفران (خانم سحر .ح ،خانم مریم .الف ،خانم ندا ) 2019-08-12T09:36:19+01:00 2019-08-12T09:36:19+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1793 همسفر ندا به نام قدرت مطلق الله
به نام قدرت مطلق الله


]]>
برداشت از سی دی عقل و نفس ۱(همسفر خانم منصوره ، همسفر خانم فاطمه ،همسفر خانم سمیه ) 2019-08-12T05:52:39+01:00 2019-08-12T05:52:39+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1792 Hamsafar Somayye به نام قدرت مطلق اللهعقل و نفس وحس از پایه های صور پنهان انسان هستند

به نام قدرت مطلق اللهعقل و نفس وحس از پایه های صور پنهان انسان هستند
]]>
سخنان دیده بان جناب آقای خدامی در مورد دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرمان دهی 2019-08-09T18:44:21+01:00 2019-08-09T18:44:21+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1791 همسفر محدثه  سخنان اقای خدامی در مورد دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی  گفتیم که فرمانبرداری از نیروهای منفی و قدم گذاشتن در مسیر مصرف مواد مخدر واعتیاد ، ما را به جایی می رساند که فرماندهی خویش را به شیطان دادیم . حال بایستی  مسیر معکوس طی شود ...

 سخنان اقای خدامی در مورد دستور جلسه از فرمانبرداری تا فرماندهی 
گفتیم که فرمانبرداری از نیروهای منفی و قدم گذاشتن در مسیر مصرف مواد مخدر واعتیاد ، ما را به جایی می رساند که فرماندهی خویش را به شیطان دادیم . حال بایستی  مسیر معکوس طی شود ...

]]>
گزارش لژیون روز دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ با دستور جلسه سی دی ساختمان جسم۱ و حرمت کنگره ۶۰ و از فرمانبرداری تا فرماندهی 2019-08-06T14:50:49+01:00 2019-08-06T14:50:49+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1789 همسفر فاطمه(ف)                                به نام قدرت مطلق الله                                               &nbs                                به نام قدرت مطلق الله                                                                 

جلسه همسفران عشق به استادی سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خانم سحر در تاریخ ۹۸/۵/۱۴ با دستور جلسه سی دی ساختمان جسم۱ و حرمت کنگره ۶۰ واز فرمانبرداری تا فرماندهی راس ساعت  شروع به کار نمود....


]]>
برداشت از سی دی کتاب(خانم طاهره.خانم خدیجه.خانم محدثه.خانم فاطمه). 2019-08-05T06:18:50+01:00 2019-08-05T06:18:50+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1785 همسفر فاطمه به نام قدرت مطلق اللهما برای هر کتابی ازش قائل می شویم،ولی کتابی که بتواند عقل و نفس و روح رابه موت آدمی را به حرکت درآورد.در جهان هستی،اگر خوب دقت کنیم،می بینیم که هر چیزی ویا هر موضوعی یا خوب است،یا بد است...
به نام قدرت مطلق الله

ما برای هر کتابی ازش قائل می شویم،ولی کتابی که بتواند عقل و نفس و روح رابه موت آدمی را به حرکت درآورد.در جهان هستی،اگر خوب دقت کنیم،می بینیم که هر چیزی ویا هر موضوعی یا خوب است،یا بد است...
]]>
برداشت از سی دی کتاب همسفران ،(خانم مریم (ع)،خانم زهرا) 2019-08-05T05:24:55+01:00 2019-08-05T05:24:55+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1778 همسفر زهرا. ن به نام قدرت مطلق اللهدرخت هم صور آشکار دارد هم صور پنهان دارد صور آشکار چیزی هست که ما می بینیم وصور پنهان آن چیزی هست که درزیر زمین است وقابل دیدن نیست.

به نام قدرت مطلق الله


درخت هم صور آشکار دارد هم صور پنهان دارد صور آشکار چیزی هست که ما می بینیم وصور پنهان آن چیزی هست که درزیر زمین است وقابل دیدن نیست.


]]>
برداشت از سی دی کتاب (همسفر خانم فاطمه ،همسفر خانم منصوره ، همسفر خانم اکرم ،همسفر خانم سمیه) 2019-08-04T16:53:35+01:00 2019-08-04T16:53:35+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1777 Hamsafar Somayye به نام قدرت مطلق اللهما برای هر کتابی ارزش قائل هستیم .اما کتابی که بتواند جسم و جان ونفس آدمی را به حرکت درآورد و ظلمت را به نور تبدیل کند بهای دیگری دارد ..

به نام قدرت مطلق الله


ما برای هر کتابی ارزش قائل هستیم .اما کتابی که بتواند جسم و جان ونفس آدمی را به حرکت درآورد و ظلمت را به نور تبدیل کند بهای دیگری دارد ..

]]>
کارگاه آموزشی نمایندگی سهروردی با دستور جلسه حرمت کنگره 2019-08-04T16:24:49+01:00 2019-08-04T16:24:49+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1776 همسفر محدثه به نام قدرت مطلق اللهدوشنبه 31 تیرماه 1398 جلسه پنجم  از دوره یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه سهروردی با نگهبانی همسفر مهری ، استادی همسفر الهه و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه « حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟  » رأس ساعت 16  آغاز به کار نمود .جناب آقای مهندس دژاکام  با در نظر گرفتن حرمت های کنگره ۶۰ و قوانین کنگره ۶۰ توانستند به خوبی در طی ۲۰ سال  تعداد زیادی از انسان ها به نام قدرت مطلق الله

دوشنبه 31 تیرماه 1398 جلسه پنجم  از دوره یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران شعبه سهروردی با نگهبانی همسفر مهری ، استادی همسفر الهه و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه « حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟  » رأس ساعت 16  آغاز به کار نمود .
جناب آقای مهندس دژاکام  با در نظر گرفتن حرمت های کنگره ۶۰ و قوانین کنگره ۶۰ توانستند به خوبی در طی ۲۰ سال  تعداد زیادی از انسان ها را بدون هیچ نگرانی کنار همدیگر قرار بدهند و همه بسیار خوشحال از این که همدیگر را می‌بینند  و با انرژی بیشتری به جمع خانواده خود برمی گردند ...

]]>
مصاحبه با خانم الهه و خانم زهره مرزبانان محترم پارک 2019-08-04T15:45:54+01:00 2019-08-04T15:45:54+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1774 همسفر محدثه به نام قدرت مطلق هر قانونی که در کنگره گذاشته می شود ؛ قبلاً به مشکل برخورده که آقای مهندس آن را به صورت حرمت قرار داده‌اند . هر چیزی که در روند پیشرفت کنگره خلل ایجاد کند یک حرمت می شود پس من اگر بخواهم در کنگره بمانم باید تمام حرمت ها را رعایت کنم ... به نام قدرت مطلق
هر قانونی که در کنگره گذاشته می شود ؛ قبلاً به مشکل برخورده که آقای مهندس آن را به صورت حرمت قرار داده‌اند . هر چیزی که در روند پیشرفت کنگره خلل ایجاد کند یک حرمت می شود پس من اگر بخواهم در کنگره بمانم باید تمام حرمت ها را رعایت کنم ...

]]>
بیانات دیده بان محترم جناب آقای خدامی در مورد دستور جلسه حرمت کنگره 60 2019-08-02T18:22:35+01:00 2019-08-02T18:22:35+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1773 همسفر محدثه بیانات جناب اقای خدامی در مورد دستور جلسه حرمت کنگره 60 کنگره 60 چه کاری انجام داده که، توانسته است هزاران مصرف کننده انواع مواد مخدر که بعضی از آن ها برای به هم ریختن یک محله کافی بودند ، را تبدیل به انسان هایی کند که سال ها در کنار یکدیگر به عنوان دوست یا همکار حضور دارند و کوچکترین تنش و اصطکاک و درگیری و حتی بی احترامی یا بی نظمی در بین آن ها مشاهده نمی شود .. بیانات جناب اقای خدامی در مورد دستور جلسه حرمت کنگره 60
کنگره 60 چه کاری انجام داده که، توانسته است هزاران مصرف کننده انواع مواد مخدر که بعضی از آن ها برای به هم ریختن یک محله کافی بودند ، را تبدیل به انسان هایی کند که سال ها در کنار یکدیگر به عنوان دوست یا همکار حضور دارند و کوچکترین تنش و اصطکاک و درگیری و حتی بی احترامی یا بی نظمی در بین آن ها مشاهده نمی شود ..

]]>
برداشت از سی دی کتاب .همسفران :(خانم سحر ح.خانم مریم .الف.خانم ندا) 2019-07-31T08:42:11+01:00 2019-07-31T08:42:11+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1772 همسفر ندا به نام قدرت مطلق اللهکتاب ممکن است خوب باشد ونشانه ی خوبی اش این است که بتواند جسم وجان ونفس را به طرف نور حرکت دهد واز ظلمت نجات دهد ....
به نام قدرت مطلق الله
کتاب ممکن است خوب باشد ونشانه ی خوبی اش این است که بتواند جسم وجان ونفس را به طرف نور حرکت دهد واز ظلمت نجات دهد ....
]]>
گزارش لژیون روز دوشنبه مورخ98/4/31 با دستور جلسه سی دی محرم و حرمت کنگره 60 2019-07-24T06:25:25+01:00 2019-07-24T06:25:25+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1771 همسفر سحر (الف) به نام قدرت مطلق اللهجلسه همسفران عشق روز دوشنبه مورخ 98/4/31 به استادی سر کار خانم الهه و دبیری همسفر سحر با دستور جلسه سی دی محرم و حرمت راس ساعت  آغاز به کار نمود...
به نام قدرت مطلق الله
جلسه همسفران عشق روز دوشنبه مورخ 98/4/31 به استادی سر کار خانم الهه و دبیری همسفر سحر با دستور جلسه سی دی محرم و حرمت راس ساعت  آغاز به کار نمود...
]]>
برداشت سی دی مثلث ارتباطی حلقه های حیات(خانم فائزه.خانم طاهره.خانم خدیجه.خانم محدثه.خانم فاطمه) 2019-07-22T05:28:20+01:00 2019-07-22T05:28:20+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1765 همسفر فاطمه به نام قدرت مطلق اللهما انسانها از طریق حس و نور و صدا می توانیم با جهان دیگر ارتباط برقرار کنیم.پس باید در ارتباطات خودمان ،احساس خوبی داشته باشیم.
به نام قدرت مطلق الله

ما انسانها از طریق حس و نور و صدا می توانیم با جهان دیگر ارتباط برقرار کنیم.پس باید در ارتباطات خودمان ،احساس خوبی داشته باشیم.
]]>