همسفران عشق عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند. پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی! ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد... انشاالله tag:http://elahelegion.mihanblog.com 2020-08-05T04:15:25+01:00 mihanblog.com کارگاه آموزشی مجازی لژیون همسفران عشق . لژیون شانزدهم 2020-08-04T16:45:17+01:00 2020-08-04T16:45:17+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2401 همسفر الهه ۲    اولین کارگاه آموزشی مجازی لژیون همسفران عشق . لژیون شانزدهم شعبه شیخ بهایی به استادی راهنمای ارجمند سرکار خانم الهه صادقیبا دستور جلسه وادی اول
   اولین کارگاه آموزشی مجازی لژیون همسفران عشق . لژیون شانزدهم شعبه شیخ بهایی 
به استادی راهنمای ارجمند سرکار خانم الهه صادقی
با دستور جلسه وادی اول
]]>
دلنوشته از همسفر زهرا 2020-08-03T08:20:50+01:00 2020-08-03T08:20:50+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2400 همسفر زهرا(س) آشنایی من با کنگره از زمانی آغاز شد که مسافرم همه راه های ترک اعتیاد را رفته بود آشنایی من با کنگره از زمانی آغاز شد که مسافرم همه راه های ترک اعتیاد را رفته بود

]]>
هسفران عشق 2020-07-29T05:08:51+01:00 2020-07-29T05:08:51+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2397 همیفر فاطمه 3 به نام قدرت مطلق  لژیون همسفران عشق درتاریخ ۹۹/۵/۶      و با استادی  کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه آغاز به کار نمود.‌در ابتدا استاد عزیز خانم الهه خداوند را شکر نمودند و فرمودند که چه حس خوبی دارم و خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم. من چند هفته تحت فشار زندگی قرار گرفته بودم و امروز که  فکرش را کردم که چرا این قدر من خسته هستم وقتی که در جلسه آمدم،فقط یک دلیل برایش پیدا کردم و آن کهلژیون نداشتم و این کنگره آمدن ما باعث می شود که خداوند به ما کمک کند که ما به نام قدرت مطلق 
 لژیون همسفران عشق درتاریخ ۹۹/۵/۶      و با استادی  کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه آغاز به کار نمود.‌
در ابتدا استاد عزیز خانم الهه خداوند را شکر نمودند و فرمودند که چه حس خوبی دارم و خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم. من چند هفته تحت فشار زندگی قرار گرفته بودم و امروز که  فکرش را کردم که چرا این قدر من خسته هستم وقتی که در جلسه آمدم،
فقط یک دلیل برایش پیدا کردم و آن که
لژیون نداشتم و این کنگره آمدن ما باعث می شود که خداوند به ما کمک کند که ما انرژی های مان را حفظ کنیم. 
خانم الهه فرمودند که ساعت
۳ به من گفته بودند که این جا باشید که 
لژیون تشکیل دهید. وقتی به کنگره آمدم 
و در این جا نشستم، هیچ کس هم نبود
بعد به این آیه نگاه کردم؛ " الله ولی الذین آمنو یخرجهم من ظلمات الی النور".  شاید همه ما هزار بار این آیه را خوانده و دیده باشیم و توجه ام را جلب کرد و آن این بود که نوشته بود "من ظلمات" ظلمات در عربی با "الف و ت" جمع بسته شده که خداوند ولی و سرپرست و راهنمای کسانی است که آن ها را از ظلمت ها به سمت نور حرکت می دهد. مثلا کسی که سواد نداشته باشد، ظلمت است.
 من یک عمه داشتم ۲۰ و چند سال پیش به رحمت خداوند رفتند. من بچه و کلاس اول بودم. این عمه من پیر بود ولی عاشق سواد بود و بسیارهم دنیا دیده بود. آن موقع نهضت سواد اموزی می رفتند. همیشه یک چیزی، مثلا حروف الفبا به ما می گفتند و ما می نوشتیم و می گفتند؛ خداوند به شماها نور داده است. وقتی خداوند به یک نفر سواد می دهد، در واقع به او نور می دهد. خداوند به یک نفر سواد زندگی کردن می دهد یعنی نور به او می دهد. انسان ها را از ظلمت های مختلف نجات می دهد. از این که من نمی دانم با آدمها چگونه حرف بزنم، از این که من نمی دانم با انسانها چه طوری ارتباط بر قرار کنم، از این که  در خانه با پدر، مادر، همسر و بچه هایم چه شکلی رفتار کنم، تهش ظلمت است. حالا هرکس باید بنشیند و ببیند به این ظلمت های زندگی چه طوری می توانیم پی ببریم وظلمت های زندگی من چه هست و باید از وادی اول شروع کنیم ۰
من چرا هنوز با پدر ومادرم درست حرف 
نمی زنم. به قول آقای امین یکی به من بگوید، الهه بالای چشمت ابرو؛ به من بر می خورد و آقای امین می فرمایند؛ کسی که هنوز به او بر می خورد در اعماق تاریکی است. دیگر چه ظلمت هایی را ببینید دارید و به آن فکر کنید و ببینید
خداوند ما را از چه ظلمت هایی نجات داد. در زندگی هایمان آرامش نداشتیم و 
بیچاره بودیم، به هر دری می زدیم جواب
نمی گرفتیم. ببینید ناتوانی یعنی ظلمت و این که ما نمی توانستیم انسانها را ببخشیم و نمی توانستیم به کسی رحم کنیم و این ظلمت ها باعث ناتوانی ها می شود. همین  کینه، کدورت، قضاوت کردن، حرف بی جا زدن، حرف نابجا زدن.....همین ها ظلمات می شود. وقتی ظلمات در زندگی من آمد، ناتوانی های من کم می شود.
 در پایان خانم الهه عزیز فرمودند:
 سکوت می کنیم و در سکوت خود از خداوند متعال می خواهیم که ما را از نفرت به طرف عشق هدایت بفرماید. آمین
]]>
برداشت از سی دی سیاه چاله ها همسفر خانم آرزو 2020-07-07T13:03:11+01:00 2020-07-07T13:03:11+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2392 همسفر ندا به نام قدرت مطلق الله به نام قدرت مطلق الله]]> برداشت از سی دی ساختار درون همسفر ندا 2020-07-07T12:56:05+01:00 2020-07-07T12:56:05+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2391 همسفر ندا  .به نام قدرت مطلق الله  .به نام قدرت مطلق الله ]]> کارگاه آموزش مجازی لژیون همسفران عشق با استادی سرکار خانم الهه صادقی ودبیری همسفر خدیجه با دستور جلسه عقاید بازدارنده (استاد امین) در روز پنجشنبه مورخ 99/4/12 راس ساعت آغاز به کار نمود . 2020-07-06T04:10:11+01:00 2020-07-06T04:10:11+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2390 همسفر آرزو 1 به نام قدرت مطلق اللهکارگاه آموزش مجازی لژیون همسفران عشق، با استادی کمک راهنمای محترم، سرکار خانم الهه و دبیری خانم خدیجه، در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ با دستور جلسه عقاید بازدارنده، راس ساعت مقرر آغاز به کار کرد. به نام قدرت مطلق الله
کارگاه آموزش مجازی لژیون همسفران عشق، با استادی کمک راهنمای محترم، سرکار خانم الهه و دبیری خانم خدیجه، در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۲ با دستور جلسه عقاید بازدارنده، راس ساعت مقرر آغاز به کار کرد.
]]>
گزارش لژیون همسفران عشق مورخ 1399/04/09 با دستور جلسه ادامه هفته کمک راهنما 2020-07-03T20:40:10+01:00 2020-07-03T20:40:10+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2389 همسفر محدثه به نام قدرت مطلق اللهگزارش لژیون همسفران عشق با استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خدیجه در روز دوشنبه مورخ 99/04/09 با دستور جلسه ادامه هفته راهنما راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود . به نام قدرت مطلق اللهگزارش لژیون همسفران عشق با استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خدیجه در روز دوشنبه مورخ 99/04/09 با دستور جلسه ادامه هفته راهنما راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود .
]]>
دلنوشته 2020-06-29T18:47:20+01:00 2020-06-29T18:47:20+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2388 همیفر فاطمه 3 به نام قدرت مطلق اللهآخرین دلنوشته من در لژیون همسفران عشق
به نام قدرت مطلق الله

آخرین دلنوشته من در لژیون همسفران عشق
]]>
برداشت از سی دی شیطانی از وحود خود همسفران خانم فاطمه ،همسفر خانم منصوره و همسفر خانم سمیه 2020-06-29T06:17:37+01:00 2020-06-29T06:17:37+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2387 Hamsafar Somayye به نام قدرت مطلق اللهبرای رسیدن به آرامش تنها باید در مسیر صراط مستقیم قرار بگیریم و از صد ارزشها دوری کنیم.
به نام قدرت مطلق الله
برای رسیدن به آرامش تنها باید در مسیر صراط مستقیم قرار بگیریم و از صد ارزشها دوری کنیم.
]]>
گزارش لژیون همسفران عشق مورخ 1399/04/02 با دستور جلسه سی دی (عناصر معرکه گیری ) 2020-06-27T20:53:01+01:00 2020-06-27T20:53:01+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2386 همسفر محدثه به نام قدرت مطلق الله گزارش لژیون مجازی همسفران عشق با استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خدیجه در روز دوشنبه مورخ 99/04/02 با دستور جلسه عناصر معرکه گیری از جناب مهندس دژاکام راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود .
به نام قدرت مطلق الله 


گزارش لژیون مجازی همسفران عشق با استادی کمک راهنمای محترم سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خدیجه در روز دوشنبه مورخ 99/04/02 با دستور جلسه عناصر معرکه گیری از جناب مهندس دژاکام راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود .
]]>
گزارش لژیون همسفران عشق با ( دستور جلسه ساختن قالب ) مورخ : 99/4/5 همسفر خدیجه 2020-06-27T16:13:54+01:00 2020-06-27T16:13:54+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2385 همسفر خدیجه به نام قدرت مطلق الله گزارش لژیون همسفران عشق با استادی کمک راهنمای ارجمند و محترم سرکار خانم الهه صادقی  و دبیری همسفر خدیجه در روز پنجشنبه مورخ : 99/4/5 با دستور جلسه ساختن قالب راس ساعت 17:30 آغاز به کار کرد .
به نام قدرت مطلق الله گزارش لژیون همسفران عشق با استادی کمک راهنمای ارجمند و محترم سرکار خانم الهه صادقی  و دبیری همسفر خدیجه در روز پنجشنبه مورخ : 99/4/5 
با دستور جلسه ساختن قالب راس ساعت 17:30 آغاز به کار کرد .
]]>
برداشت از سی دی علم ۲ همسفران خانم منصوره ،خانم فاطمه وخانم سمیه 2020-06-23T13:12:18+01:00 2020-06-23T13:12:18+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2384 Hamsafar Somayye به نام قدرت مطلق اللهانسان با داشتن محبت در درون خود می تواند قدرت یادگیری خود را بالا ببرد.
به نام قدرت مطلق الله
انسان با داشتن محبت در درون خود می تواند قدرت یادگیری خود را بالا ببرد.
]]>
گزارش لژیون مجازی وادی هشتم 2020-06-22T10:08:21+01:00 2020-06-22T10:08:21+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2383 همیفر فاطمه 3 به نام قدرت مطلق اللهجلسه لژیون مجازی همسفران عشق با استادی کمک راهنما خانم الهه و دبیریهمسفر خانم خدیجه با دستور جلسه وادی هشتم رأس ساعت مقررشروع به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله


جلسه لژیون مجازی همسفران عشق با استادی کمک راهنما خانم الهه و دبیری
همسفر خانم خدیجه با دستور جلسه وادی هشتم رأس ساعت مقرر
شروع به کار نمود.
]]>
برداشت از سی دی علم ۲ همسفران (خانم آرزو،خانم سحر ، خانم ندا) 2020-06-22T04:23:13+01:00 2020-06-22T04:23:13+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2378 همسفر ندا به نام قدرت مطلق اللهما نباید همه چیز را خودمان تجربه کنیم  اگر بخواهیم تجربه کنیم سالیان سال طول می کشد. خود قرآن از اتفاقاتی که در تاریخ افتاده است استفاده کرده است. 
به نام قدرت مطلق اللهما نباید همه چیز را خودمان تجربه کنیم  اگر بخواهیم تجربه کنیم سالیان سال طول می کشد. خود قرآن از اتفاقاتی که در تاریخ افتاده است استفاده کرده است. 
]]>
گزارش هفته راهنما 2020-06-18T19:27:06+01:00 2020-06-18T19:27:06+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/2377 همیفر فاطمه 3 به نام قدرت مطلق اللهجلسه لژیون همسفران عشق با استادی کمک راهنما خانم الهه و دبیری همسفر خانم خدیجهبا دستور جلسه هفته راهنما رأس ساعت مقرر شروع به کار نمود.
به نام قدرت مطلق الله


جلسه لژیون همسفران عشق با استادی کمک راهنما خانم الهه و دبیری همسفر خانم خدیجه
با دستور جلسه هفته راهنما رأس ساعت مقرر شروع به کار نمود.
]]>