همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
درباره وبلاگ


عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله

مدیر وبلاگ : همسفر الهه
مطالب اخیر
یکشنبه 30 دی 1397 :: نویسنده : همسفر مینا
به نام قدرت مطلق الله


3مهمترین الگویی که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم کره زمین و طبیعت است و خود انسان با صور پنهان و آشکاری که دارد یک مدل خیلی کامل است..


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 30 دی 1397 :: نویسنده : Hamsafar Somayye
به نام قدرت مطلق الله

2خداوند در قرآن می فرماید:هیچ انسانی از خود نوری ندارد مگر نوری که از خداوند دریافت کرده باشد‌وقتی نوری از سمت خداوند به من می تابد اگر من در تاریکی باشم آن نور به من می رسد ولی به دلیل وجود لایه های یخی آن نور را برمی گردانم...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 30 دی 1397 :: نویسنده : همسفر طاهره ۲

به نام قدرت مطلق الله


1

خداوند می فرماید: هیچ موجودی از خودش نوری ندارد ،مگر آن نوری که خداوند به او می دهد. ما انسانها باید مثل رشته کوه هایی باشیم که اختلاف ارتفاع ندارند و نور و حرارتی که از خورشید می گیرند به یکدیگر انعکاس و بازتاب می کنند.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 به نام قدرت مطلق الله...


انسان و کره زمین یک مدل کامل هستند.....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به نام قدرت مطلق الله


..


دو الگویی که میشود از آن استفاده کرد یکی طبیعت است که در آن داریم زندگی می کنیم و دیگری خود انسان است که هر دو نمونه های کاملی هستند تکامل در جمع صورت می گیرد به صورت انفرادی نیست....ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 به نام قدرت مطلق الله


.


نورخورشیدمصداق همان نورالهی است.سرماهم تمثیل تاریکی است که بعضی ازماانسان هادر آن فرورفته ایم.کوه هم تمثیل خودانسان است..اگربه صورت رشته کوه در کنار همدیگر باشیم وازنظرارتفاع تفاوت زیادی باهم نداشته باشیم نورراجذب می کنیم وبه یکدیگرنیزانتقال می دهیم....ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
  برداشت از سی دی یازتاب

          بازتاب

                                   

انسان یک موجود اجتماعی می باشد و در جمع تکامل میابد....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

روز دوشنبه مورخ97/10/24 لژیون همسفران عشق با استادی همسفر خانم ندا و با دستور جلسه سی دی زمستان و دستور جلسه ازدواج راس ساعت مقررآغاز به کار نمود.

یکی دیگر از تاثیراتی که شکر گذاری دارد این است که باعث آرامش می شود و این آرامش باعث به وجود آمدن حس خوب و مثبت در من می شود که همین حس خوب باعث موفقیت من در زندگی می شود. و موفقیت درجایی قرار می گیرد که پر از حس خوب ومثبت باشد پس نیایم شرایط خوبی که قرار است برایمان به وجود بیاید با ناشکری و نا سپاسی و غر زدن ،از به وجود آمدنش جلو گیری کنیم...ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، همسفران عشق، زمستان، ازدواج،
لینک های مرتبط :

برداشت از سی دی پیوند نامیمون


تصویر مرتبط


الگوهایی که طبیعت به ما می دهد چون که جاری هستند و ما هم بخشی از طبیعت هستیم در مورد انسان هم صادق است .ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
                                                 به نام قدرت مطلق اللهتصویر مرتبط


ما می توانیم از طبیعت خیلی الگو برداریم چون الگوهایی که طبیعت به ما می دهند جاری هستند وما بخشی از طبیعت هستیم ...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
                                               
برداشت من از سی دی پیوند نامیمون
نتیجه تصویری برای صفات خوب انسانی
ما از طبیعت میتوانیم الگو برداری کنیم.پیوند کلمه ای است که در باغداری استفاده می شود انسان هم چیزی را می شود بهش پیوند زد ومعمولا در گیاهان محصولاتی را بوجود می آورد ودر انسان هم صفاتی را بوجود می آورد ومحصولاتش هم تغییر می کند...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
      برداشت من از سی دی پیوند نامیمون تصویر مرتبط                          
پیوند کلمه ایست که معمولا در باغداری ها خیلی از آن استفاده میکنند ودر گیاهان محصولات بوجود می آید ،اما در انسان صفات بوجود می آید ........


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
برداشت من سی دی پیوند های نامیمون

تصویر مرتبطکلاً ،ما از طبیعت الگوهای زیادی برمی داریم پیوند ها در درختان میتواند انواع اقسام میوها با طعم های مختلف دریک درخت به وجود بیاورد و... 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
برداشت من از سی دی پیوندهای نامیموننتیجه تصویری برای عکس از پیوند نامرغوب در گیاهان


پیوندهای نا میمون که به انسان در یک مقطعی زده میشود همراه انسان هست و محصولات آدم را تلخ و بد مزه می کند یعنی خلقی که این شخص دارد جنبه تخریبی دارد هم برای خودش و هم اطرافیانش....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
      برداشت من ازسی دی پیوند های نامیمون                                      نتیجه تصویری برای عکس پیوند بد در نفس انسان

هریک ازما می توانیم تشخیص دهیم که آیادردرون خودپیوندنامیمون داریم یاخیر.ممکن است این پیوندخیلی ساده وظریف باشدولی می تواندخیلی قوی ونیرومندباشدولی چیزی که مهم است این است که پیوندهادردرون انسان اصولانامرئی هستندو...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
  برداشت من از سی دی پیوندهای نامیمون
نتیجه تصویری برای عکس از تلاقی شیطان وخواستههای انسانی


پیوندهایی که در انسان وجود دارند تا زمانی که همه شرایط بر وفق مراد آنها است و بر اساس خواسته های نفسانی آنهاست شرایط آرام و مشکلی برای انسان به وجود نمی آورند ولی کافی است شرایط سخت بشود ان زمان خلق و خوی و رفتارهای فرد عوض می شود و کاری را می کند که تا آن زمان هرگز انجام نمی داده است.....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

برداشت من از سی دی پیوندهای نامیموننتیجه تصویری برای پیوند اشتباه درختان
پیوندهای نا میمون و نا مبارک از خودشان هیچ تولیدی ندارند و انرژی خود را به صورت پنهانی از بقیه ی شاخه ها دریافت می کنند.صفات مخرب که شاخه های پیوند هستند،در درختی که همان انسان است جمع شده اند وقتی خوراک این صفات قطع شود،انرژی خوراک خود را از شاخه های سالم جذب می کنند.


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
                    به نام قدرت مطلق الله 

گزارش لژیون همسفران مورخ 97/10/17 با دستور جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره  با استادی خانم الهه و دبیری خانم سمیه راس ساعت آغاز به کار نمود .

 اگر ما خدمت نکنیم مطمئن باشیم دیگرانی خواهند آمد و پرچم را خواهند برداشت . فکر نکنیم که اگر خدمت می کنیم سر کنگره منت گذاشته ایم ، خیر ، خداوند لیاقت و اجازه خدمت به بندگانش را به هر کسی نمی دهد ، اگر این لیاقت و اجازه به ما داده شده است ، این خداوند است که سرما منت گذاشته است......


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
برداشت من از سی دی کبر
تصویر مرتبط


تفاوت شرک و کبر در چیست ؟ در شرک شخص میخواهد که بهتر از دیگری باشد ولی در کبر ، مطمئن است که از دیگران برتر است .


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
برداشت من از سی دی کبر

 


تصویر مرتبطآنچه از این سی دی برداشت می شود این است که شرک به معنای نقض و سرپیچی از فرامین الهی است.بدان معنا که شرایطی فراهم شود که تحت ان شرایط شخص فرمان کس دیگری جز فرامین خداوند را اجرا کند 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو