همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
درباره وبلاگ


عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله

مدیر وبلاگ : همسفر الهه
مطالب اخیر
بنام قدرت مطلق الله

روز دوشنبه مورخ96/8/29 لژیون همسفران عشق با استادی همسفر خانم الهه وحضور گرم اعضا وبا دستور جلسه سی دی خلق وخوی راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود.

در ابتدا استاد گرامی چنین فرمودند:

در ابتدا خداوند را بسیار شاکرم که در جمع شما دوستان قرار دارم امیدوارم که حال همه شما خوب باشد وبا سختیها ومشکلات زندگی بخوبی کنار بیایید. به خانمها طیبه وبهنازوخانم مرضیه مرزبان محترم تبریک میگویم قبولی در آزمون کمک راهنمایی وخوش آمد میگویم که امروز در لژیون ما برای کارآموزی تشریف آوردند.
نکته ای مهم در ابتدا می گویم اینکه سعی کنیم طبق یکی از اصول کنگره کافر نباشیم کافر از کلمه عربی کفر به معنی پوشاندن وسرپوش گذاشتن است.یعنی ما چشممان را به روی خوبیها ببندیم وبی تفاوت باشیم این می شود کافر بودن واین اصل حتی برای خوبیهای خود انسان هم وجود دارد که مثلا ما چشممان را به روی خوبیهای خودمان ببندیم وآنها را نبینیم این مطلب را بیان کردم که برای جشن همسفر که دو هفته آینده هست برای خودتان وبه پاس اینکه آمدید ودرکنگره ماندید گل یا کادو بخریدو...


روز دوشنبه مورخ 96/8/29 لژیون همسفران عشق با حضور گرم اعضا واستادی همسفرخانم الهه وبا دستور جلسه سی دی خلق  وخوی از جناب مهندس دژاکام راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود.

در ابتدا استاد گرانقدر چنین فرمودند:


امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب باشد وبتوانیدبا سختیها ومشکلات زندگی بخوبی کنار بیایید. در ابتدابه خانمها طیبه وبهناز وخانم مرضیه مرزبان محترم که در آزمون کمک راهنمایی قبول شدند  و در لژیون ما برای کار آموزی تشریف آوردند تبریک میگویم وامیدوارم که در آینده لژیونهای پرباری داشته باشند.
نکته ای را باید خدمت شما عرض کنم که  ما نمی توانیم نسبت به اتفاقات اطرافمان بی خیال وکافر باشیم. کافر از کلمه عربی کفر به معنی پوشاندن وسرپوش گذاشتن است.کافر بودن یعنی اینکه ما نسبت به خوبیهایی که دیگران در حقمان انجام می دهند بی تفاوت باشیم وآنها را نبینیم یعنی چشممان را نسبت بخوبی دیگران ببندیم.دوهفته آینده ما جشن همسفر را در  پیش داریم وماحتی نسبت به خوبیهای درونی خودمان هم نباید کافر باشیم وآنها را نبینیم به همین دلیل می گویم که برای جشن همسفر خودتان بروید برای خودتان گل یا هدیه تهیه کنیدویابرای تولدتان ویا مناسبتهای دیگر خودتان برای خودتان کیک ،کادو یا شیرینی بخرید.برای جشن همسفر هم برای خودتان گل یا هدیه بخرید یعنی من همسفراز خودم ممنونم که در کنگره ماندم  وبرای اموزش گرفتن تلاش میکنم.. من روزی که به خانم فاطمه زنگ زدم برای تبریک قبولی در آزمون تازه واردین فاطمه به من گفت خوشحالم وشاکر خداوند که میتوانم یکسال دیگر در کنگره بمانم وآموزش بگیرم حتما می دانید کسانی که یکسال از رهاییشان در کنگره میگذرد اگر خدمتی نداشته باشند باید بروند وصندلی خود راخالی کنند برای کسانی که پشت در ماندند ومنتظر جا هستند چرا که این صندلی را به صورت قرضی به ما دادند که بیاییم بنشینیم وآموزش بگیریم وحالمان خوب شود حال که آمدیم وحالمان خوب شد وبه رهایی رسیدیم میتوانیم در کنگره بمانیم وخدمت کنیم به دیگران تا آنها هم حالشان خوب شود وهم می توانیم برویم وجا را برای یک نفر جدید باز کنیم. واگر ماندیم وحرکتی نکردیم وخدمت نگرفتیم حق آن افراد که پشت در ماندندوچون لژیون بسته است وافراد جدید نمیتوانند بیایند حق آنها گردن شما می ماند چرا که شما بیهوده یک صندلی اشغال کردید وپس دادن این حق بسیار سخت است. واینکه من راهنمایی هستم که در نظم وانظباط رهجو وشاگرد سخت گیر هستم اگر دیدید که نمیتوانید منظم باشید میتوانید به لژیونهای دیگر تشریف ببرید کنگره به حد  لازم وحتی بیش از حد لازم به ما کمک کرده وما درقبال این خدمت وکمک مسئولیم که صندلیمان را سفت وسخت بچسبیم وخدمت کنیم واجازه ندهم که نیروهای بازدارنده من را از هدف اصلیم دور کندواگر نمیتوانیم بمانیم خدمت کنیم برویم وجا را برای افراد جدید باز کنیم.واین بهتر از این است که بیایم ویک صندلی اشغال کنیم وهیچ کمکی نکنیم .هفته قبل یکی دوتا از مشارکت بچه ها باقی ماند برای این جلسه  ابتدا مشارکتهای باقیمانده وسپس دستور جلسه امروز که سی دی خلق وخو هست را کار میکنیم.

سوال همسفرفاطمه در مورد سی دی صحرا:

جناب مهندس در سی دی صحرا فرمودند که صور آشکار هم اعمال دارد وهم افکار وصور پنهان هم همینطور است هم اعمال دارد  وهم افکار حالا سوال من این است که صور پنهان که جسمیت ندارد پس چگونه اعمال وافکار دارد؟؟

همسفر خانم الهه گرامی :
اعمال صور پنهان وتفکرات صور پنهان یعنی اعمال وتفکراتی که در کالبدهای دیگرتان دارید. حضرت مولانا که میفرمایند:
پنج حس است وهفت اندام دگر             وآنچه  اندر ناید گفت می شمر

هفت تا کالبد داریم که یکی از انها همین جسم فیزیکی هستش شما در خواب وقتی یک کاری را انجام می دهید حتما راجع به آن فکر کردید که انعکاس آن را در کالبد دیگرتان در خواب میبینید پس اعمال وافکار صور پنهان اعمال ورفتار وافکار ما را در کالبدهای دیگر نشان می دهد.

همسفر زهرا:

 در مورد روشهای ترک قبل از کنگره وتجربه من از آنها باید بگویم مسافر من هم راههای زیادی را برای ترک انجام داداز جمله انجیویی بنام تی سی وکمپ ودر کمپ بقدری انها را اذیت کرده بودند وبعد از هیجده روز نتوانست تحمل کندوحتی با اینکه ایشان قبل از رفتن به کمپ سیگار نمیکشیدند ولی ارمغان کمپ برای ایشان مصرف روزانه بیست ودو نخ سیگار بود به درخواست خودشان از کمپ بیرون آمد وخدا  رو شکر کنگره را پذیرفت وسفر کرد.ارزو میکنم که همه مصرف کننده ها راه کنگره را پیدا کنند.

همسفر فتانه:
من هم قبلا مصرف قلیان بصورت تفننی داشتم وباخانم الهه صحبت کردم وقرار شد که به لژیون وایت بروم ودرمان شوم من فقط با یک جلسه صحبت با راهنمای وایت وهمان روش دی اس تی وتیپر کردن توانستم مصرف قلیان رااز زندگیم حذف کنم چون دیگرمصرف قلیان هیچ جذابتی برایم نداشت.

سی دی خلق وخو

همسفر منصوره :
اقای مهندس در این سی دی میفرمایند که انسان از دو بخش تشکیل شده صور آشکار وصور پنهان.اسان از یک بخش دیگر هم تشکیل شده بنام روان وجهان بینی.مدتی قبل آمار را درکشور عنوان کردند که از هشتاد میلیون نفر ما دوازده میلیون نفر بیمار روانی داریم این اسم بیمار روانی بسیار بد است چرا که فرد به خودش القا میکند که بیماری بسیار بدی دارد مثل اینکه به یک نفر بگوییم بیماری سرطان داری.جناب مهندس در ادامه بیان کردند که من بارها از متخصصین پرسیدم که روان یعنی چه وآنها در جواب من توضیحاتی دادند که من متوجه نشدم.
روان بطور کلی یعنی خلق وخو یعنی رفتار کردار فرد.مثلا یک نفر متین وآرام هستش ویک نفر دیگر پرخاشگر وعصبی ویکی هم معقول ومنطقی ودیگری عقلش زایل شده.نکته مهم این است  که اینها همه یک تعریف است در حالیکه خلق وخو را دوبخش تشکیل می دهد یکی فیزیولوژی وجسم وبخش دیگر تفکرات واندیشه فرد.واین هم بسیار مهم است که وضعیت جسم بسیار روی روان تاثیر میگذارد مثلا یک فردی که مشروب میخورد  واین مشروب از طریق خون به مغز رسیده وبراثر فعل وانفعالات شیمیایی که در مغزش انجام شده باعث می شود که فرد رفتارهای غیر متعارف وغیر منطقی از خودش بروز دهد .
اقای مهندس گفتند که اخلاق ورفتار از طریق ژن منتقل نمی شود ولی به ژن مربوط می شود یعنی اینکه یک ژن هست که دستور می دهد فرد دوپامین یا سروتونین بدنش درست ترشح می شود وفرد انسان سرحالی هست ویا برعکس.خدواند در قران میفرماید که وقتی شما به بهشت وارد شدید ما به شما خمر می دهیم که منظور همان مخدرهای طبیعی بدن است که این مخدرهای طبیعی بدن اگر بخوبی کار کند فرد سرحال وخوب است واگر بد کار کند جسم دچار بیماری می شود.وقتی که جسم دچار بیماری شد دچار نقصان شد ما نمیتوانیم باعرفان وصحبتهای روانشناسی حال او را خوب کنیم چرا که نیاز این فرد درست وتنظیم شدن جسمش می باشد نیازش درست شدن سیستم شبه افیونی ومخدرهای طبیعی بدن است که باید درست شود.مثلا فردی که گرسنه باشد را نمیتوان با دعا وحرفهای روانشناسی وعرفانی حالش را خوب کرد.

همسفر ندا :

اقای مهندس دراین سی دی گفتند که باید جسم وروان وجهان بینی ما در ست شود تا به تعادل برسیم وتفکر کردن روی جهان بینی ما بسیر موثراست.مثلا کسی که خبر قبول نشدنش را درکنکور به او بدهنداین فرد بسیار افسرده وپریشان می شود.سلولهای بدن هم روی همدیگر کاملا تاثیر دارند وقتی شما اول صبح خبر بدی به شمابرسد روی سلول بدنتان تاثیر گذاشته طوری که حتی حوصله ندارید کارهای روزانه منزل را انجام دهید چون شهروجودیتان بهم ریخته از شنیدن این خبر وبرعکس این قضیه هم کاملا مشهود است باشنیدن یک خبر خوب انرژی زیادی احساس میکنید در جسمتان.گاهی اوقات انسانها میخواهند که همه افراد مثل آنها باشند وازاینکه دیگران مثل آنها نیستند احساس بدی پیدا میکنند وبهم میریزندچرا که انتظار دارند همه ای را مدل دلخواه آنها رفتار کنند مثل اینکه فردی دوست داشته همه دنیا فارسی زبان باشند یا انگیلیسی زبان و...ویا اینکه فردی دوست دارد همه مسلمان باشند ودین دیگری در جهان نباشد  ویا مثل اینکه یک نفر مخالف حجاب است ودیگری موافق. در حالیکه در قران هم آمده که لااکراه فی الدین در دین هیچ اکراهی نیست.
مجموعه عقاید وافکار تحت عنوان جهان بینی است واین جهانبینی در ادیان مسلک ها متفاوت است مثلا همان حجاب داشتن یا نداشتن ویا مشروب خوردن یا نخوردن. ولی همه انسانها در کنار هم با این عقاید وافکار متفاوت زندگی میکنند.

همسفر سمیه:

در این سی دی جنا ب مهندس ابتدا در مورد صور آشکار وصور پنهان صحبت کردند واینکه بخش دیگری ما درکنگره روی انسان وجود دارد بنام روان وجهانبینی. واینکه جسم ارتباط مستقیم با روان دارد وروان وتفکرات ما کاملا در پرتو جهان بینی قراردارد .جهان بینی که درست باشد وجسم هم سالم باشد روان وخلق وخوی خوب به ما می دهد.بعضی اوقات دوکلام با مردم نمی شود صحبت کرد چراکه فورا پرخاش میکنند.زیرا این فرد جهان بینی اش درست نیست برای خارج کردن فرد از تعادل بایددر جسم تخریب ایجاد کنیم واز طرف دیگر روی جهان بینی اش.بعد خلق وخو خودش تغییر میکند.وقتی نیروی الهی نداشته باشیم یعنی تکیه گاه نداریم . در ادامه ایشان فرمودند که امید چیزبسیار خوبی است حتی اگر واهی باشداگرچه نیروی الهی واهی نیست مثلا اگر به افرادی که درصحرا وبیابان تشنه هستند وهیچ ابی ندارند همان لحظه بگویید که امید به پیدا کردن آب نداشته باشید خیلی زود می میرند ولی اگر به آنها امید دهید که دوازده ساعت دیگر آب می رسد خودشان را نگه می دارند چون امیدوار می شوند انسانی که به مشکلات وگرفتاری میخورد به ریسمان الهی چنگ بزند امید دارد مسلما خدواند هم کمکش میکند کسانی که به خداوند اعتقادی ندارند دچار مشکل می شوند اگر به خدا عقیده نداشته باشیم وقتی عزیزی را از دست می دهیم خیلی زجر می کشیم واز مرگ دیگران وحشت میکنیم ولی اعتقاد داریم که مرگ پایان زندگی نیست ویک سفر است.
واینکه در قدیم میگفتند یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به دیگران ما گاهی یک سوزن کوچک هم به خودمان نمیزنیم ولی جوالدوز را دربدن دیگران فرو میکنیم واینکه من هرچه از شما بخواهم که انجام بدهید قطعا خودم انجام دادم مثل همین نکشیدن سیگارومواد نکشیدن. حرف زدن ساده است عمل کردن به ان سخت است.

همسفر خانم الهه استاد گرامی:

. همه جا میگویند که در کنگره 60 ریکاوری بالایی وجود دارد یعنی این که به سلامتی رسیدن افراد در درجه بالایی قرار داردولی آنها نمیدانندکه ما در اینجا روی دی اس تی وجهان بینی بسیار کار میکنیم واین عامل که جسم ما را ازحالت تعادل درآورده را به روش دی اس تی کم میکنیم ومپردازیم به جهانبینی.
کسی که ناامید است بسیار دچار آصیب می شود ممکن است یک فرد مشکلات عدیده ای داشته باشد اما تنهاچیزی که از پا درش بیاورد همین ناامیدی است ممکن است تورا به سمت بیماریهای متعددوحتی به سمت خودکشی بکشاند.جسم روی روان تاثیر میگذارد مثلا من دندانم درد بگیر روی اخلاقم اثر میگذارد . وحتی بابالا پایین شدن هورمونها در خانمها باعث ایجاد بدخلقی می شود پس تاثیر جسم هم روی جهانبینی  مشهود است ویا اینکه اگر روان مشکل پیدا کرد اثر آن را درجسم میبینیم مثل اینکه خبر بدی به فردی بدهند وممکن است فرد سکته کند وجانش را ازدست بدهد . پس روان روی جسم اثر میگذارد وجسم هم روی روان وهردو اینها روی جهان بینی.جهان بینی که غلط واشتباه باشد باعث می شود که روی جسمم اثر بگذارد واحساس بیهودگی یا ترس و.. کنم  جهان بینی که تغییر کند خواه ناخواه جسمت هم خوب می شود مثلا من خودم بشخصه ده پانزده سال قبل حتی نمیتوانستم ده دقیقه پیاده روی کنم ولی الان بشکر خدا روزانه دو الی سه ساعت پیاده روی میکنم.پس وقتی افکار درست شد جسم هم شروع میکند به سالم شدن. این یک بخشی بود از صحبتهای اقای مهندس در این سی دی.
در بخش دیگری از سی دی اقای مهندس در مورد اعتقادات صحبت میکنند که ما حق نداریم نسبت به پیروان ادیان دیگر اعتراض کنیم که چرا شما این دین را دارید؟ چون اعتقادات خودش برای خودش محترم است .
در دین اسلام گفته می شود بسم الله الرحمن الرحیم یعنی بنام خداوند بخشنده مهربان  ونگفته که بنام خدواند جبارین و...حالا من که مسلمان هستم چقد از این صفت بخشندگی ومهربانی خداوند را دارم .
مشکل ما اینجاست که زمانی هم که میخواهیم به یک نفر تذکری بدهیم طرف  مقابل را با حرفهایمان نابود می کنیم.وبیش از حد دخالت میکنیم در همه مسایل از جمله دین داری وچون آن اعتقاد وان دین به مذاق ما خوش نیامددخالت میکنیم بقول جناب مهندس به یک نفر گفتند  فلان جا شام می دهندگفت خب به من چه گفتند اخر قرار است ان شام را به تو بدهند طرف جواب داد خب پس به شما چه ؟
خداوند فرموده که در دین هیچ اجباری نیست  مافقط به دیگر انسانها واعتقادتشان باید احترام بگذاریم ومن هم به عنوان انسان مسلمان دین ما فقط ظاهری نباشد ومسلمان بودن ما فقط در نذری دادن وبرای ریا عبادت کردن نباشد. شما هراعتقادی داری برای خودت محترم است ومن حق توهین ندارم. در تمام ادیان دروغ گفتن ودزدی وتهمت و غیبت ورشوه و... ممنوع است ولی من مسلمان در ظاهر مسلمان ودر باطن خیلی از این ضد ارزشی ها را به راحتی انجام میدهم.در حالیکه بعضی افراد هستند که پیرو هیچ دینی نیستند ولی خیلی از ضد ارزشها را انجام نمی دهند چون به تمام شعون انسانیت احترام میگذارند. پس من اگر مسلمان هستم یا پیرو هر دینی مهم این است که اعتقاداتم من را ازانجام ضد ارزشها باز دارد ومن را در صراط مستقیم قرار دهد.
شعرحضرت موسی را همگی به یاد دارید که به چوپانی که داشت به خدا میگفت ای خدای عزیزم کجایی که من دستت را ببوسم پایت را بمالم وزیررختخوابت راجارو کنم و...نهیب زد که ای چوپان چرا اینگونه با خدا صحبت میکنی خدا که جسم نیست که دست وپا داشته باشد ویا بخوابد وتو مشرکی با این مناجاتت. از طرف خداوند وحی نازل شد بر حضرت موسی که ای موسی تو برای وصل کردن بنده ها به من نازل شدی ونه برای جدا کردن انها از من وما زبان وصحبت این چوپان را درنظر نمیگیریم بلکه با قلب وروح وروان او را در نظر میگیریم. همیشه خانم مرجان در لژیون بیان میکردند که اگر فردی آمد در کنگره وبه واسطه رفتار زشت وبد شما ازکنگره جدا شد وعواقب کارش وزندگی با مسافرش به بدی رسید حق آن فرد گردن شما می ماند وجبران کردن این حق بسیار سخت است.همه شماها در آینده خدمتگذار کنگره می شوید و کمک راهنما یا مرزبان یا نگهبان و..شدید حواستان جمع باشد که باید با همه افراد درنهایت احترام برخورد کنید ودخالتی در ظاهر او نداشته باشیم. در ادامه سی دی اقای مهندس اشاره میکنند که وقتی شما عصبانی هستید وحالتان خراب است میلیاردها سلول جسم شما حالشان خراب است ونمیتوانند به خوبی اکسیژن را به بدن برسانند ویا نمیتوانند بخوبی خون را به مغز برسانند چرا که تک تک این سلولها ای ناامیدی یا ترس ویا عصبانیت و... را دارند وهیچ کاری برای بدن من انجام نمی دهند ونتیجه اش حال خرابی من وچند میلیارد سلول بدنم میباشد که این سلولها هم نمی توانند کار خود را بخوبی انجام دهند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 5 آذر 1396 05:07 ب.ظ
خدااااقوت خدمت راهنمای عزیزمان و سپاس فراوان از فاطمه عزیزم و همچنین تمامی وبلاگ نویسان همسفران عشق
همچون ستارگان بدرخشید وانوارتان حیات بخش باد
جمعه 3 آذر 1396 07:11 ق.ظ
با سپاس و خدا قوت به خانم فاطمه عزیزم بابت گزارش خوب لژیون و خدا قوت ودست مریزاد به سرکار خانم الهه عزیزم بسیار سپاسگزارم از زحمات شما کمک راهنمای مهربونم
پنجشنبه 2 آذر 1396 07:33 ق.ظ
از گزارش خوبتون خانم فاطمه ممنونم و از خانم الهه عزیزم سپاس گزاری میکنم
چهارشنبه 1 آذر 1396 10:18 ب.ظ
خداقوت فاطمه جان .تشکر از خانم الهه عزیز و خواهر لژیونی های خودم .❤
چهارشنبه 1 آذر 1396 09:32 ب.ظ
سپاس از خانم الهه عزیز و همه بچه های لژیون. مثل همیشه مطالب آموزنده بود.خدا قوت.
سپاس از نویسنده محترم.
چهارشنبه 1 آذر 1396 08:27 ب.ظ
فاطمه جان خدا قوت خسته نباشید خیلی لذت بردم
از راهنمای بزرگوارم هم بسیار سپاسگزارم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو