تبلیغات
همسفران عشق - گزارش لژیون همسفران عشق سی دی آداب و معاشرت در تاریخ96/2/4
همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
                            به نام قدرت مطلق الله

لژیون همسفران عشق به استادی خانم الهه ودبیری خانم زهرابادستور جلسه آداب و معاشرت درتاریخ96/2/4درساعت16:45آغازبکارنمود.
خانم الهه استاد عزیزاینگونه آغازنمودند:
سلام.ان شاالله که حال همه خوب باشدحال منم خوب است.
در ادامه فرمودند:خانم پروین مسئول نشریات می باشندورهجوها موظف هستندخودشان به خانم پروین مراجعه کنندوسی دی دریافت کنندو این کار قبل از شروع کلاس صورت گیرد.
 
فرمودند:امروز 4اردیبهشت ماه است و من قسط زمین را پرداخت کرده ام واز بچه ها خواستن که ان ها هم شرکت کنند ودر حد توان در این کار بزرگ سهیم باشند.در ادامه فرمودند چرا این کار را انجام بدهیم زیرا:مگر ما نمیگوییم که از طبیعت الگو برداری کنیم،به عنوان مثال :مایک گندم میکاریم ولی یک خوشه برداشت می کنیم .فرمودند:خبری به من رسید که چوپانی در راه برگشت به خانه برایش اتفاقی می افتد گم میشود واطرافیانش جستجو می کنند ولی به دلیل وجود کفتار به این نتیجه میرسند که طعمه کفتار شده ولی به صورت تصادفی دو روز بعد جنازه این چوپان پیدا میشود درحالی که سگ ها به دور او حلقه زده تا از آسیب رساندن کفتارها به جنازه جلوگیری کنند.با توجه به این ماجرا اشاره فرمودندبه محبت سگ ها که چگونه جبران کردندوچگونه طبیعت احترام قائل است.بنابراین چگونه میتوان نسبت به کسی که چیزی به ما می آموزد بی تفاوت بود.
حضرت علی(ع)میفرمایند:هر کس به من کلمه ای بیاموزد من را بنده خودش کرده است.
در ادامه فرمودند:ببینید سلسله مراتب کنگره را:هفته گذشته موضوع جلسه جهان بینی بود،کسی که جهان بینی اش درست کار میکند باید به تعادل برسد.تعادل رفتار،تعادل گفتار،تعادل کردار.تا زمانیکه ساختار درست نشود گفتاروکردار درست نمیشود.دستور جلسه این هفته:اداب و معاشرت،ادب و بی ادبی،تعادل وبی تعادلی است و هفته آینده هفته کمک راهنما می باشدوتمام اینها با هماهنگی به ترتیب گذاشته شده است.همه اینها برای این است که من بدانم جایگاهم کجاست و جایگاه طرف مقابلم کجاست.
خانم الهه عزیز در مورد آداب احترام به راهنما صحبت فرمودندو تاکید کردن در نوع پیام دادن به راهنما وبرخورد با راهنما که باید نهایت ادب واحترام رعایت شودو همچنین تاکید براحترام راهنمای راهنما داشتند.فرمودند اگر این احترام رعایت نشود رابطه بین رهجو وراهنما خطشه دار میشود.همچنین فرمودند اگرکسی بی ادب است شما با ادب برخورد کنیداو نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ورفتارش تغییر می کند.هر جا آداب و احترام خودش رادارد .در کنگره آداب خودش ودر دانشگاه آداب مخصوص بخود ودر منزل به گونه ای دیگر.در ادامه خواستن رفتاری کنیم که موقع امضا رهایی این حس انتقال پیدا کند .وادب و نزاکت خانم پروین و خانم افسون را مثال زدند.
خانم الهه میفرمایند این کلام اصلاح نمی شود مگر اینکه تفکر اصلاح شود وزمانی که تفکر اصلاح شود خود به خود رفتار و کلام اصلاح می شودوزندگی در چرخه تعادل قرار می گیرد.از لحاظ پوشش نیز فرمودند باید با پوشش مناسب هر مکانی وارد آن مکان شد.احترام گذاشتن به شال کمک راهنمایی را تاکیید فرمودند واینکه آقای مهندس خودشان احترام ویژه ای به کمک راهنمایان مخصوصا کمک راهنمایان خانم دارند.
خانم الهه عزیز از بچه ها خواستن که در مورد دستور جلسه آداب و معاشرت مشارکت کنند:
همسفرندا:ارتباط چهار دسته است ارتباط با خدا که آداب آن به صورت طاهر بودن ودر وقت نماز ودر مکانی مناسب می باشد.ارتباط با پیامبران که ادامه دهنده راهشان معلمان و کمک راهنمایان گرامی هستند.که باید با احترام برخورد کرد .ارتباط با فاسقین که ارتباط با آنها منع شده است .ارتباط با مومنین که رابطه ای در راه صراط مستقیم می باشد.
همسفر طاهره:اشاره کردند که هدف نیروهای بازدارنده افراط و تفریط ما است پس ما نباید،در آداب برخورد با فرزندانمان و نزدیکترین کسانمان تعادل را رعایت نکنیم.
همسفر سمیه:سمیه جان آداب برخورد با فرزندان را اشاره فرمودندو اینکه تحصیلات و مدرک احترام نمی آوردو بهتر است مدرک وتحصیلات حذف شود وافراط رابه خاطر خودشان احترام کنیم زیرا احترام به افراد شخصیت می دهد ودر کل احترام گذاشتن به دیگران احترام گذاشتن به خودمان است.
همسفر زهرا:زهرا جان اشاره به برخورد با افراد در مکان های اداری و شرکت ها داشتن که هر چقدر افراد بد برخورد کنندبا برخورد صحیح و احترام ما رفتار مقابل تغییرکرده وبا احترام برخورد می کنند.
استاد عزیز ادامه سخنانشان را با شعری آغاز نمودند:
حافظاعلم و ادب ورز که در مجلس شام                    هر که را نیست ادب لایق صحبت نیست
یعنی هر کسی که ادب نداردلایق صحبت کردن نیست پس باید هم علم آموخت وهم ادب داشته باشیم.وخواستن که دانشجویان از از استادان تجلیل کنند و این رسم فراموش نشود.
همسفر پروین:پروین جان اشاره کردن به هماهنگ کردن با میزبان قبل از مهمانی .و اینکه برایشان اتفاقی افتاد که عبرت شد فبل از مهمانی رفتن با میزبان هماهنگ شود تا بار میزبان به دوشش نیوفتد.فرمودند خود قرآن اشاره فرموده اند.در ادامه اشاره به احترام راهنما وفرزندان را داشتن که بازخورد احترام فرزندشان را در احترام به او می دانندواینکه رفتار کردن به آموزشهای کنگره رسیدن به آرامش وادب و احترام می باشد.
همسفر فتانه:فتانه جان اشاره به آداب پوشش داشتن که با توجه به ماجرایی که در زمینه کاری برایشان پیش آمده بود گفتند که باید هر جایی با پوشش مناسب وارد شویم تا به فرد مقابل بی احترامی نشود.
خانم الهه عزیز ازبچه ها خواستن که در مورد سی دی آداب و معاشرت مشارکت کنند:
همسفران ندا ،سمیه و زهرا مشارکت کردند.
در سی دی حرف و عمل آقای مهندس می فرمایندزمانی که انسان با فردی مشکل پیدا می کند مستقیم به خود فرد بگویید وپشت سر او حرف نزند زیرا این نقد منفی او است و غیبت محسوب میشود.حتی به صورت پیام و نامه صبحت نکنید زیرا با این روش حس انتقال پیدا نمی کند وممکن است حرفی زده شود که مناسب نباشدوتازه مشکل را دو چندان کند .حتی این حرمت در کنگره نیز باید رعایت شود.انسان ها باید از طبیعت و حیوانات الگو برداری کنند .بعضی انسانها مانند مار وبعضی مثل پلنگ هستند .از طبیعت باید الگو برداری کرد .بعضی محصولات به صورت قطره ای آبیاری میشوند و بعضی به صورت غرقابی.گیاهی که سالها به صورت غرقابی آبیاری شده است چگونه می تواند به یکباره به صورت  قره ای آبیاری شود.سالها به زمان نیاز دارد.افرادی که سالها شیشه و الکل مصرف کرده اند که نمیشود یکباره متادون با دز پایین مصرف کنند .باید ابتدا سازگار شود.ما باید از حیوانی چون عقاب الگو برداری کنیم.عقاب پرنده ای توانمند و بو قدرت وبا تفکر می باشد.او لانه اش را در بالاترین نقطه میسازد تا کسی به تخم هایش دسترسی نداشته باشد .حتی خود عقاب را نمی توان به راحتی شکار کرد مگر اینکه بیمار باشد.انسان زمانی که مواد مصرف می کند بی تعادل میشود و این خود فرداست که اجازه میدهد هر چیزی وارد جسم و زندگی او شود و آرامش و اورا بر هم زند.وباید قدرت تفکر را بالا ببریم تا در دام نیوفتیم.موجودات متنوع هستند زمانی انسان می تواند حرف و عملش یکی شود که صور آشکار و پنهانش یکی شود یعنی حرفی که میزنیم با عملمان یکی باشد.و کسی که کار ضد ارزشی انجام میدهد حرف و عملش یکی نیست و نمی تواند آرامش داشته باشد .ولی افرادی که حرف و عملشان یکی است جزو افراد یمین هستند.و همین بهشت و جهنم مردم می باشد.وقتی حرف و عمل یکی شد خط سوم پدیدار میشود ودر نهایت حلقه چهارم که همان رستگاری است میرسیم .که با تزکیه و پالایش میتوان به این جایگاه رسید.زمانی که خداوند انسان را خلق کرد ابلیس به انسان سجده نکرد و گفت من از آتشم وانسان از خاک پس من جایگاهی بالاتر دارم تفاوت دیگر انسان با جن در این است که آنها می توانتد به هر جایی بروند ولی انسان محدود به جسم است و زمانیکه روح از جسم خارج میشود میتواند به هر نقطه ای برود .آقای مهندس میفرمایند همانگونه که قصه جذاب است نتیجه گیری نیز باید جذاب باشد.آفرینش بر مبنای اعداد هستند حتی افرادی که وارد کنگره میشوند برمبنای اعداد otدریافت میکنند.ما افراد ترک کرده زیادی داریم ولی آیا تمام آنها به تعادل رسیده اند .ولی خدارراشکر ما افراد زیادی داریم که به تعادل رسیده اند.آقای مهندس پیشرفت انسانها را در خواندن کتاب می دانندو میفرمایند ما این کار را در کنگره انجام می دهیم.وهمچنین به پوشش افراد در کنگره اشاره فرمودندو گفتند اگر کسی به کنگره نمی آید اورا به اصرار نیاورید صبر کنید تا خودش بیاید.
در ادامه خانم الهه عزیز از همسفر منصوره خواستن که ازخدمتی که در این چند جلسه شرکت کردند مشارکت کنند.
همسفر منصوره:جلسه اول به صورت اتفاقی بود و خدمت نصیبم شد و جلسه دوم خودم اومدم .وامیدوارم دوباره هم نصیبم شود زیرا خیلی خیلی انرژی گرفتم .
همسفر فتانه:فتانه عزیز در مورد مقاله ای که نوشته بودن گفتن و از تجربه ای که بدست آورده بودندواز این بابت بسیار خوشحال و راضی بودند .
در ادامه خانم الهه فرمودند :که وقتی آموزش می گیرید خدمت کنید تاانرژی بگیرید.از آمدن توریستهای استرالیایی یه شعبه شیخ بهایی گفتن که بسیار متعجب شده بودن که چگونه کنگره به کمک و هزینه خود مردم اداره میشود وروی سایت انگلیس قرار گرفت.از قلم فتانه جان گفتن که نوشته به نوشته بهتر میشود.واینکه ما خیلی از مطالب کامپیوتر ،نویسندگی ،عکاسی رادر همبن کنگره آموخته ایمبرای همین تاکید بر خدمت داشتن تا خیرو برکت آن رادر زندگیمان ببینیم.از بچه ها خواستن که به جمع وبلاگ نویسان بپیوندند و سطح انرژی خودشان را بالا ببرند.
همسفر الهه:الهه عزیز از خدمتی که به کنگره کردن و خیرش رادر حفظ فرزندش دیده بود گفتن.
همسفر سمیه :سمیه جان از کمک کردن به مسافرش در درست کردن وبلاگ برای لژیونش گفت واینکه چقدر از این بابت خوشحال است.
خانم الهه عزیز لژیون را با دعای کنگره به پایان رساندند.
دستور جلسه هفته آینده سی دی علم 1،2می باشد . 


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 توسط همسفر ندا | نظرات()
همسفر زهرا
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 12:40 ق.ظ
خداقوت ندا جان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
درباره وبلاگ
عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :