تبلیغات
همسفران عشق - گزارش لژیون همسفران عشق سی دی شرک در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
به نام قدرت مطلق الله
گزارش لژیون همسفران عشق به استادی خانم الهه و دبیری خانم زهرا با دستور جلسه سی دی شرک در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۶ در ساعت ۱۶۰۴۵ آغاز به کار نمود.
استاد در ابتدا نکاتی را در مورد انرژی گرفتن در کنگره بیان کردند وگفتند :امروز زمانی که آواخوانده میشد در انتهای  سالن بودند و دیدند که چقدر سطح انرژی در انتهای سالن کم است واز همه خواستند زود به کنگره بیایند و برای اینکه انرژی بیشتری کسب کنند در ردیف های جلو بنشینند.....
استاد از بچه ها خواستند در مورد سی دی شرک مشارکت کنند.
همسفرشهرزاد:آقای امین درسی دی شرک میفرمایند:اگر انسان بخواهداز هستی احساسات لطیف دریافت کندودید فردنسبت به هستی تغییر کند،باید علم بیاموزدو همانطور که پیامبر گرامی میفرمایند:زگهواره تاگور دانش بجوی.ودر مورد علم خیلی تاکید کردند.آفای امین میفرمایند:در قرون وسطی یکی از دلایلی که انسانها در تاریکی بودند این بود که انسانها خود را بالاتر از بقیه میدانستندومیگفتند:زمین مرکز کائنات است و پیامبر زمان خود را خدای خود میدانستند و به این واسطه میخواستندخودشان را بالاتر ببرند.آقای امین میفرمایندوقتی در زندگی در تاریکی فرو میرویدباید سعی کنید و تفکر کنیدتاعلت رابیابید.حال این تاریکی میتواند اعتیاد باشد یا هر چیز دیگر.در کلام الله خداوند در مورد شرک صحبت کردند و فرمودند:هر گناهی قابل بخشش هست ولی شرک بخشودنی نیست.شرک یعنی اینکه انسان برای خدا شریک قائل شودواین شاید در صور ظاهروقتی انسان فکر میکند میبیندکسی غیر از خدا را نمیپرستدولی با تفکر بیشتر به خود میبینیم که شرک های زیادی چون منیت ،دروغ،ناامیدی،دروجودمان هست.خداوند فرشتگان زیادی را برای محافظت انسانها آفرید ولی انسانها یک نمادی از آنها درست کردند و آنها را پرستیدندواینقدر در این زمینه پیش رفتندکه دیگر خدای نادیدنی را فراموش کردندوآن نمادهارا به خدایی قبول کردند.در کلام الله کلمات زیادی با تعاریف بسیار وجود داردمثلا:فیها خالدون که تفسیر شده...تا ابد در اتش دوزخ میمانید.ولی اینطور نیست.چون هر ذره ای کار خوب انجام دهیم به همان اندازه نتیجه وپاداش دریافت میکنیم.مثل قانون عمل و عکس العمل واگر شخصی بخواهد دائم در دوزخ بماندبا این مسئله تضاد دارد.یکی از مسائلی که باعث شدانسانها نسبت به کلام الله دافعه داشته باشندهمین برداشت غلط از کلمات بوده است.وقتی انسان به شرک دچار میشودزمانی است که یکسری ت انایی داردولی نمیتواندبه انها دست پیدا کند.همسفر شهرزادگفتند:خیلی قبل میخواستند کتاب ۶۰ درجه را تا انتها بخوانند ولی هر بار تا نیمه رها میکردند تا اینکه بالاخره با شرک درون مقابله کردند وتوانستند با خواست قلبی به این مهم دست پیدا کنند.
همسفرندا:در کلام الله خداوند بارها فرموده که من آفریننده زمین وآسمانها هستم وانسانها سوال میکنند که اینهمه تکرا برای چه هست؟خداوند به انسان اختیاراتی داده و با این کار انسان را در آفرینش شریک خود کرده است.حالا اگر انسان بیایدو یک شریک برای کارهایش انتخاب کند در واقع برای خودش شریک میگیردو دیگه خودش به عقلش فرمان نمیدهد بلکه کس دیگری باید به او فرمان بدهد.یاکسی که اعتیاد دارد،مواد شریک او هستند چون آنها هستند که برای او تعیین تکلیف میکنند.
همسفر فتانه:اگر برای خدا شریک در نظر بگیریم یک زمانی بر سر خودمان شریک می آید.چون ماذره ای از وجود خداوند هستیم.خداوند به ما عقل واختیار داده تا بتوانیم از خودمان و جسم خودمان مراقبت کنیم.زمانی که ما فرمانها را نقض میکنیم و یکسری کارهای کوچک را انجام نمیدهیم ،کم کم شرک پیدا میشود.در شرک خواسته شدید وجود داردو اگر این این خواسته برخلاف فرمان باشدو اگر ما آنها را عملی کنیم،فرمانهای دیگر خودبه خود لغو میشوند.در هر مسیری که باشیم اگر در مسیر فرمان خدا باشیم به روشنایی میرسیم.
همسفر زهرا:در سی دی شرک متوجه میشویم که هر زمان ما متوجه اشتباه خود بشویم،آنجا سفر ما شروع میشود.
همسفر منصوره:خداوند فرموده است:شرک از حرکت مورچه روی سنگ سیاه هم نادیدنی تر هست.
همسفرطاهره:از سی دی شرک فهمیدم که زمانی که خواسته ای داشتم ولی به آن نمیرسیدم با خود میگفتم آیا خدایی هست واگر هست پس چرا من به خواسته ام نمیرسم و امروز فهمیدمشرک های درونم باعث شدند من به خواسته ام نرسم.
همسفر فتانه:در هنگام گوش دادن به سی دی حال بدی داشتم چون همیشه فکر میکردم من خوبم وتمام مشکلاتم به خاطر بدیهای دیگران هستولی الان متوجه شدم که خودم مقصر اصلی تمام مشکلاتم هستم.
همسفر افسون:وقتی به شرک فکر میکنم میبینم ما چطور حاصر نیستیم در زندگی مشترک به شریک فکر کنیم ولی به راحتی برای خدای عزیز و بزرگ شریک در نظر میگیریم و خیلی از اوقات خیلی چیزها را از خدا بالاتر میبینیم و حالمان خراب میشودولی وقتی خدا را بالاتر ببینیم حال ما خوب میشود.
همسفر سمیه:وقتی ما خواسته ای داریم و آن خواسته توسط یکی از بندگان خدا حل میشود ان زمان آن فردمیشود مراد ما و از او سپاسگذاری میکنیم و خدا را فراموش میکنیم چه بسا که آن فرد واسطه ای باشد که خدا فرستاده باشد.
همسفر پروین:در اوایل ورودم به کنگره زمانی که مسافرم گریز میزدهر بار گله میکردم به من میگفتند هنوز اذن آن نرسیده ...و صبر کردم تا زمان آن رسید و مسافرم رها شدو تصمیم گرفتم مسافرم را رها کنم و به خودم بیشتر فکر کنم و همه چیز را به خدا سپردم تا به آرامش رسیدم.
همسفرزهرا(۲):واقعا خدای بزرگی داشتنم که با اینهمه شرک درونم باز هم نعمتهای زیادی به من داده و همین ورودم به کنگره بزرگترین نعمتی هست که خدای مهربانم به من عطافرموده است.
استاد عزیز خانم الهه فرمودند:کلمه شرک از کلمه شریک می اید.اگر شریک خوب بود خدا برای خودش یک شریک میگرفت.وقتی میشنویم شخصی برای اتمام ساختمانش با کسی شریک شده است میدانیم که هر زمان خواست خانه را بفروشد باید شریکش نیز باشد و یا اگر خواست آنجا را اجاره بدهد باز هم باید شریکش باشد حتی در سود هم باید شریک باشند.شراکت در مسایل حیاتی به اینگونه است که وقتی ماومیگوییم خداوند دنیا را خلق کرده است ،ما رانیز خلق کرده است .وقتی نوزادی را به دنیا می آوریم،خلقت دست خداست و ما تنها نوزاد را به دنیا آورده ایم و خالق کسی است که روح در وجود آن طفل دمیده است.حال که خالق کس دیگری است و ما او را قبول کرده ایم اگر عاقل باشیم،میفهمیم که اینهمه نظم در اثر تصادف به وحود نیامده است.ما به عنوان بنده در زمین هستیم و خداوند به ما ویژگی داده که بتوانیم جیزهایی را بسازیم و خداوند تاکید کرده که انسان مراقب باش اگر خطا کنی خودت ضرر خواهی کرد.
ما انسانها اگر میخواهیم به حال خوش برسیم باید طبق فرمان باشیم و خداوند راههای نگهداری از جسم را به ما نشان داده است .ولی اگر ما رعایت نکنیم خودمان بیمار میشویم و ضرر میکنیم.لقمان به پسر خود فرمودند:به خدا شرک نورز.چون خداوند هرچیزی و گناهی را میبخشد ولی شرک را نمی بخشد.اگر فردی در مسئله ای شریک قائل بشوددر واقع حرف خداوند را نقض کرده است و به همان اندازه شیطان را در فرمان خود دخیل کرده است.زمانی که کارهای ضد ارزشی انجام میدهیم و حال خوبی نداریم،خودمان تصمیم گیرنده اعمال خود نیستیم.تا زمانی که متوجه نباشیم که شرک داریم مثل منیت ،تهمت ،قیاس،اینها همه شرک هستند و ما به واسطه نقص فرمان و گوش دادن به حرف شیطان دیگر قادر نیستیم کارهایمان را به تنهایی انجام بدهیم و شیطان هم در اعمال ما شریک هست.انسان همیشه اختیار دارد و میتواند بین بد وبدتر یکی را انتخاب کند.گاهی انسان اختیار دارد ولی ننیتواند به صورت صد در صد انتخاب کندو حق انتخاب برای کسی است که در صراط مستقیم باشد.
استاد عزیز در ادامه فرمودند:زمانی که متوجه شدیم شرک داریم چه باید کرد؟ایشان فرمودند:زمانی که کارهای ضد ارزشی انجام میدهیم وبرای خداوند شریک قائل میشویم ،هرچه بیشتر شریک قائل شویم بیشتر در اعماق تاریکیها فرو میرویم و نمیتوانیم روشناییها را ببینیم.ایشان مثال غواص ها را میزنند که زمانی که بصورت عمود وارد اب میشوند،تا یک عمقی که پیش رفتند ،جایگاهی هست که باید انجا توقفی داشته باشند تا سیستم بدن آنها با آن شرایط وفق پیدا کند وسپس ادامه داده و به عمق بیشتر میروند و برای بیرون آمدن هم نمیتوانند به یکباره از عمق پایین به بالا بیاییند چون خطر پاره شدن رگهای مغزی را برای آنها به دلیل اختلاف فشار ایجاد میشود‌ودر مورد انسان هم همینطور هست زمانی که متوجه شرک های درون شدیم نمیتوانیم به یکباره آنها را قطع کنیم و دچار مشکل میشویم پس باید به مرور زمان بر روی شرک های درونمان کارکنیم .
لژیون همسفران عشق با دعای اعضاء در ساعت ۱۸.۱۰ به پایان رسید.
طبقه بندی: گزارشات لژیون همسفران عشق، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 فروردین 1396 توسط Hamsafar Somayye | نظرات()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
درباره وبلاگ
عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :