همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
درباره وبلاگ


عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله

مدیر وبلاگ : همسفر الهه
مطالب اخیر
گزارش روز دوشنبه 5/7/95 با دستور جلسه سی دی نظریه با جمعی از دوستان محبت راس ساعت 30/17 برگزار شد
چهارشنبه 7 مهر ماه 1395 
نویسنده: همسفر زهرا ک
خانم الهه عزیز در اول شروع لژیون خبر از گرفتن شال کمک راهنمایی خانم افسون را دادند و ما به خانم افسون، آقای مهندس، آقای امین و همه اعضای کنگره 60 تبریک گفتیم و آرزوی برکت برای زندگی خانم افسون کردیم چرا که بهترین عنوان در کنگره گرفتن شال کمک راهنمایی است که باعث میشود حال خوشی داشته باشی زیرا میتوانی به افراد دیگری کمک کنی. خانم الهه اشاره کردند که من در جاهای زیادی کار کرده ام اما هیچ کاری بهتر و شیرین تر از کمک راهنمایی نیست. 
خانم الهه اشاره کردند که تخریب بزرگی روی بچهها وارد میشود و ما نمیدانیم و فکر میکنیم که بچهها هم نمیفهمند اما آنها دنیایی بزرگ دارند پس شما هم باید تلاش کنید که همیشه در کنار فرزندان خود باشید اگر چه مشکلات زیادی دارید چون بچهها به مادر و پدر نیاز دارند و ما نمیتوانیم مثل غربیها رفتار کنیم چرا که حتی اگر فردی چهل سال داشته باشد هنوز هم به حمایت پدر و مادر نیاز دارد.
خانم شبنم: گاهی اوقات جدایی راهی است برای اینکه فرزند آسیب کمتری ببیند زیرا دعوا و مشاجره بین پدر و مادر آثار مخرب بیشتری بر روی فرزند دارد.
خانم الهه فرموند: هنگامی که دعوا و مشاجره بین شما پیش میآید در حضور فرزندان خود دعوا نکنید. شما میتوانید در اتاق دیگری بروید و بحث خود را ادامه دهید چرا که بچه در کنار پدر و مادر خویش خوشحال است.
خانم سمیه: درد و دل کردن و یا پشت سر اقوام شوهر حرف زدن روح بچه را به درد میآورد اما شما فکر میکنید که او حواساش نیست و جلوهی خود را در برابر فرزندتان خوب و جلوهی بقیه را بد نشان میدهید. شما باید همیشه سنگ زیرین باشید حتی اگر حق با شماست تا مشکلات آرام آرام حل شود.
خانم زهرا: هنگامی که انسان در صراط مستقیم قرار بگیرد زندگیاش در آرامش است پس هر حرفی در زمان و مکان مناسب باید گفته شود.
خانم الهه: زمانی که میخواهید به شخصی کمک کنید خود را همسطح او قرار دهید تا حسها مشترک شود مثلا به جای کمک میخواهی بگویید آیا از دست من کمکی بر میآید.
خانم زهرا: اگر ما خبرچینی نکنیم همه با هم خوب هستند همچنین ما باید قدر شوهر خود را بدانیم حتی اگر او فردی به نظر خودمان خیلی بد است. ضرب المثلی هست که اگر بید تلخ است سایهی خنکی دارد پس هر چه قدر او بد باشد وجود او سایهای برای ماست.
خانم طاهره: من با اینکه چهل سال از عمرم میگذرد اما دعوای بین پدر و برادرم را هنوز فراموش نکردهام و خاطرات بچگی همیشه باقی میماند پس ما باید سعی کنیم در حضور بچههایمان دعوا نکنیم تا همیشه خاطرات خوب در وجود بچههایمان باشد.
استاد عزیز: حرمت پدر، را مادر نگه میدارد وقتی مادر حرمت پدر را نگه دارد بچهها مهم نگه میدارند اگر حرمت پدر را بچهها نگه ندارند و مادر هم از بچهها حمایت کند روزی میرسد که حرمت مادر را هم نگه ندارند. پس یک پدر هر چه قدر مشکل دارد ولی باید به او احترام گذاشت تا خودش بفهمد که مشکل از اوست و خود او پشیمان شود. اگر شوهر مشکلی دارد نمی بایست به دیگران گفته شود به دلیل اینکه این کار شخصیت شوهر را خورد کرده و عملا مشکلی حل نخواهد شد. این واقعیت که او شوهر شما است غیر قابل تغییر است و کائنات حساب و کتاب دارد. بچه شما باید در همین خانه بزرگ شود بنابراین شما می توانید با تغییر فکر و دید و نگاه خود یک انسان بد را با رفتارتان خوب و یک انسان خوب را به بدترین انسان تبدیل کنید. پس با تفکر، تجربه، آموزش میتوانیم استقامت خود را بالا ببریم و هر کس ظرفیتی دارد که میتواند با آموزش و عمل این ظرفیت را بالا ببرد.
سی دی نظریه آقای امین
خانم مریم: در این سی دی آقای امین در مورد ماه مبارک رمضان صحبت میکند که ماه مبارک رمضان را برای بالا بردن نقطه تحمل و اعتماد به نفس بیشتر میشود و با این اعتماد به نفس محبت بین انسانها بیشتر میشود و از این حس برای کمک به دیگران میتوان کمک گرفت. در این سی دی بیان میشود که کنگره کم کم رشد کرده و اعتیاد و برخی از دردها درمان شده و همچنین دیدگاهها نسبت به کنگره تغییر کرده است. همچنین در رابطه با علم میفرمایند دانش بشری در مسیر خودش قرار دارد حتی اگر برخی شاخهها از مسیر اصلیاش دور شود. در زمان قدیم علم فقط این بوده که در زندگی مردم تغییر ایجاد کنند تا بتوانند زنده بمانند و یا نقل مکان کنند مثلا در قدیم به وسیلهی ستارگان راهشان را پیدا میکردند و این را برایشان خیلی حیاطی بوده و به خاطر همین به ستاره شناسی علاقهمند بودند و در مورد هر چیز که از علم شناخته شد برای حیات و بهتر زندگی کردن انسان بود. بعد از سالها اندیشمندان تفکر کردند که این زندگی چیست و تلاش کردند که خود را بشناسند و به این طریق علوم فلسفه به وجود آمد. آنها گفتند که باید برای هر چیز قوانینی وجود داشته باشد تا بتوان مسائل را توضیح داد. اندیشمندان فهمیدند که زمین به دور خود میچرخد به این ترتیب نظریه به وجود آمد و نظریه یعنی مجموعهای از قوانین و اصولی که ما با استفاده از آن وقایع را توجیه کنیم یا توضیح دهیم و در مورد طبیعت انسان گفتند که انسان چهار عدد طبیعت دارد، و هر طبیعت خاصیت خاص خودش را دارد و هر گیاهی برای یک سری از این طبیعتها است و در مورد طبیعت انسان خود یک نظریه است و این نظریه طب سنتی است و نظریه پایههای علمی دنیا را شکل میدهند و در مورد سیستم X میگوید که خود یک نظریه است و اگر سیستم بدن بوسیله مواد بیرونی مختل شد. باید به آن زمان داد تا به حالت اول برگردد این خود یک نظریه است و در کلام الله هم چندین نظریه است که آقای امین به آنها برخورد کرده است که این نظریهها از 1400 سال پیش برای الان پیشگویی شده است و طبق یک نظریه هم بدن موجود زنده از کربن و آب تشکیل شده که اگر آب را از بدن یک موجود زنده بگیریم دیگر قادر به زندگی نیست.
خانم طاهره: در مورد بدن انسان میفرماید انسان چهار طبیعت دارد. سودایی، بلغمی، صفرایی و دموی و هر کس باید طبع خود را بشناسد و چیزهایی را بخورد که برای آن خوب است و یک نظریه در کنگره در مورد سیستم X است و جهان از یک نقطه شروع شد و باعث پیدایش سیارات و کهکشانها شد در مورد کافر صحبت کردهاند که کافر یعنی چیزی را بداند و آن را پنهان کند.
خانم الهه: ما چهار طبع داریم سودایی یعنی گرم و خشک، صفرا یعنی گرم و تر، دموی یعنی متعادل و بلغمی یعنی سرد و تر و هر کسی باید طبع خود را بشناسد و علت خیلی از بیماریها به دلیل نشناختن طبع خود است که با خوردن بعضی چیزها آن طبع را تشدید میکند و طبیبهای آن زمان بیمارها را از روی طبع تشخیص میدادند و غذاهایی که برای آن طبع بد بود را میگفتند نخورند و با شناخت طبع خیلی از بیمارها درمان میشود. ابن سینا دو عدد کتاب معروف دارند یک قانون و دیگری شفا. قانون برای طب و شفا برای قانون است. پس شفا را کسی میبیند که فکرش درست باشد در کتاب ابن سینا در مورد زالو که خیلی بیماریها را با زالو درمان کردند که پزشکان امروز ماندهاند. انواع زالوها وجود دارد که یک سری از آنها سمی است که شکل آنها را توضیح دادهاند که اگر روی بدن انسان بیندازند باعث مرگ میشود پس تفکر باید خوب باشد تا سالم شوید کسی که ناسپاسی میکند یعنی چیزی را میداند و تحمل نمیکند و سپس جلسه با دعای دوستان به اتمام رسید.
بحث جلسه آینده  سی دی آتش مرکب
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 10 مهر 1395 03:16 ب.ظ
با سلام وخداقوت به لژیون همسفران عشق خانم الهه عزیز دقیقاصحبت های شما در مورد تخریب بچه ها درست است تجربه من از عوارض مواد مخدر وبحث هایی که در خانه می شد بر روی بچه ها عینن دیدم که وابستگی بچه ها به پدر بیشتر شده بود و ابراز محبت و دوست داشتن را از طرف پدر ابراز میکردند ومن شاهد نیازهای روح وروان بچه ها بودم امیدوارم در سفر دوم بتوانیم جبران خسارت نماییم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic