همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
 
 

به نام قدرت مطلق الله


گزارش لژیون همسفران عشق در روز دوشنبه 9/10/98 ، با استادی همسفر خانم سمیه و دبیری خانم مریم  با دستور جلسه بخشش راس ساعت مقرر برگزار شد.

همسفر خانم سمیه:

امروز خانم الهه نیستند و جایشان خیلی خالی است و در شعبه دیگری هستند و در بین ما نیستند ما سعی می کنیم که لژیون را به نحو احسن اداره اش کنیم و اولین مشارکت را به همسفرخانم الهه می دهیم به خاطر استادی که داشتند.

همسفر خانم الهه :

من خیلی خوشحالم هفته پیش که آمدم کنگره دوست داشتم که خانم داودی استادی هفته بعد را به من بدهند که دادند، استاد جلسه در سهروردی شده بودم ولی در شعبه خودمان نشده بودم و واقعا ورزش یک نعمت خیلی بزرگی است و به خاطر آموزش هایی که گرفتم توانستم والیبال را یاد بگیرم و وارد تیم بشوم و در مسابقات شرکت کنم و پارک انرژی بالایی دارد .

مشارکت سی دی بخشش خانمها خدیجه، ناهید،مریم ، فاطمه ، آزاده:

 بیشترین چیزی که باعث تصمیم گیریهای انسانها در طول روز می شود،  مربوط به حس هایی  است که در درون انسان ایجاد می شود که این حس ها توسط دیگران یا افکار و اندیشه به وجود می آید و در مسیر زندگی انسان تاثیر زیادی دارد. اگر آدم عقل درست و حسابی نداشته باشد و شناخت کافی نداشته باشد واقعا ممکن است که دست خودش و دیگران کار بدهد و نهایتا ضربه اصلی را خود فرد می برد. بعضی وقتها حس حالت تکرار شونده پیدا می کند و دائما وجود دارند، منتها شدت ضعف آنها متفاوت است، ولی هیچ وقت تقریبا به صفر نمی رسد و به یک حداقلی می رسد و آن موقع انسان فکر می کند کاملا از بین رفته است، ولی بعد بر اثر یک اتفاق قدرتمند می شود و شدت پیدا می کند و حس ها همانند امواج هستند که بالا و پایین می روند. زمانی که این حس ها مثبت باشند، تخریب چندانی ندارند و انسان را در یک رکود قرار می دهند، ولی زمانی که منفی باشند انسان را از مسیر حرکت بیرون می کنند. انسانها در عملکرد تفکرشان ممکن فقط یک درصد قدرت تخریب بالایی داشته باشند و یا یک درصد از گذشت و بخشندگی بالایی برخوردار باشند. تقریبا 98 درصد در یک رنج متوسطی قرار دارند. ممکن است حس ها دو جانبه باشند و هر کس از دید خودش به موضوع نگاه بکند و یا اینکه فرد واسطه باشد و در این حالت بهترین کار این است که به حرف واسطه گوش ندهیم و باید فرد را بخشید. اتفاقی که می افتد ما فکر می کنیم که نیت ما خیر بوده است و من فرد خوش قلبی هستم، حتی اگر هم چنین باشد فرد صد درصد حق ندارد، به دلیل اینکه فکر ما هم صور آشکار و پنهان دارد، یعنی مواردی که به فکر ما می رسد صور پنهان فکر ماهم، در آن تاثیر دارد هر کجا اتفاقی پیش می آید بین من و یک نفر دیگر یا بین من و یک مجموعه صفت مشترکی در این بین است و همین صفت مشترک باعث به وجود آمدن وقایع می شود. فراموش کردن خیلی سخت است و بخشیدن تقریبا محال است علت آن است که وقتی چنین مشکلی به وجود می آید همیشه دو مشکل وجود دارد: اول اینکه آدم حق را به جانب خودش می دهد و برای طرف مقابل آرزوی بلا و جزای الهی طلب می کند و ممکن آن فرد هم همین را طلب کند و دلیل دوم اینکه فرد فکر می کند ضربه ای که خورده است قابل جبران نیست و همین باعث می شود کار سخت شود. هرگاه خداوند بخواهد که انسانها چیز بهتری برسد چیزی که قبلا داشته است را از آن می گیرد و چیز بهتری را به آن فرد می دهد و کسانی که وارد زندگی می شوند حالا چه از روی آگاهی و چه از روی نا آگاهی و بیماری یا از روی قصد به فرد ضربه می زنند، از طرف خداوند مامور هستند تا چیز جدیدی را به دست آورد و کاملا به صورت نا خود آگاه این کار را انجام می دهند و اصلا شاید قصدآنها این باشد که چیزی را از شما بگیرند و کاملا برعکس خواسته آنها صورت می گیرد و احساس ما نسبت به خود ما بیشتر به طرز نگاه کردن ما نسبت به خودمان است و این دو وجه مشترک که صفت مشترک و اگر چیزی را که از دست دادم بتوانم از آن عبور کنم و رها بکنم باعث می شود که انسان قدرت بخشندگی پیدا کند، انسانهایی که می توانند ببخشند علم آنها بیشتر است نه اینکه ظرفیت بیشتری دارند و کسی که  علم بیشتری داشته باشد مانند سوپاپ عمل می کند و هیچ وقت منفجر نمی شود و آقای امین در این سی دی در مورد نماز و ماه مبارک رمضان صحبت کردند. سیستم شبه افیونی ما ، مانند یک دستگاه می ماند که هر دستگاهی سالی یک مرتبه نیاز به سرویس دارد و سیستم شبه افیونی ما هم هر سال نیاز به بازسازی دارد و کار آیی جسم برگردد به حالت اولیه اش با روزه گرفتن ما دو تا سیستم داریم باشیم که همان مواد خوراکی هست که به بدن ما می رسد و بی سیم آن تفکرات و اندیشه های ماست و اگر این را بدانیم که نماز و روزه منفعت برای خودمان دارد غیر ممکن است که انجامش ندهیم و یک فرصت هست که سیستم شبه افیونی مان را باسازی کنیم. 

همسفر خانم منصوره:

بیشترین اتفاقاتی که در زندگی رخ می دهد، براساس حس ما صورت می گیرد. هنگامی که بین دو نفر یک مشکلی به وجود می آید یک صفت مشترکی بینشان وجود داشته است. قبل از اینکه این سی دی را گوش کنم به خودم میگفتم، چرا این فرد با من این کار را کرد یا چرا این خصلت را دارد و الان متوجه شدم که همان صفت را من هم دارم. وقتی با فردی روبه رو می شوم و کاری از او می بینم دیگر به دنبال صفت بد در آن فرد نمی گردم، چون مطمئن هستم که خودم هم حتما آن صفت را دارم .

همسفر خانم ندا :

من قبل از اینکه وارد کنگره بشوم، یک دوستی داشتم که خیلی باهم صمیمی بودیم. در اثر یک اتفاق دوستی مان از بین نرفت، ولی خیلی کمرنگ شد و من از آن فرد می پرسیدم: چرا دارید این رفتار را می کنید و هر دفعه یک دلیل برای خودش می آورد و برایم این رفتار خیلی سخت بود و نمی توانستم قبول کنم. وقتی وارد کنگره شدم آمدم آموزش گرفتم و اگر آدم آموزش بگیرد و دلش بخواهد تغییر کند حس هایش هم تغییر می کند و واقعا  با تمام وجودم رهایش کردم و بخشیدم و یک روزی به صورت باور نکردنی به من زنگ زد و از کارش پشیمان بود و عذر خواهی کرد و در آن لحظه تمام حواسم به سی دی ببخش بود، گفتم چه جالب، اگر یک چیزی را با تمام وجود ببخشی آن چیز می شود که در انتظارش بودی. قبلا فقط به قول آقای امین فراموش می کردم، نمی بخشیدم، هر باری که یادم می آمد فقط حالم را بد می کرد. حتی دیگر دلم نمی خواست مکانی بروم که آن اتفاق افتاده بود. مسافرتی بروم که آن اتفاق افتاده، می گفتم دوباره یادم می آید چون نبخشیده بودم. برای همین برایم تلخ بود و اگر می بخشیدم اینگونه نبود.

همسفر خانم الهه :

زمانی که خانواده ام متوجه شدند که مسافرم مصرف کننده است و ما به کنگره می آییم به من گفتند تو نیاز به این کلاسها نداری و از خانواده ام ناراحت بودم و می گفتم: نباید به من این طور می گفتند و با گوش دادن به سی دی ببخش از ته قلبم  آنها را بخشیدم آنها هم متوجه اشتباهشان شدند.

همسفر خانم سمیه :

من خیلی سختم بود که ببخشم و یا بگذرم از فردی که به من بدی کرده است، تا اینکه یک روز خانم الهه گفتند: کسی که باعث ناراحتی ما می شود خودش بیشتر در رنج و عذاب است و می خواهد یک مقدار از رنج و عصبانیت خود را به ما بدهد  مثل یک گوله آتش و بخواهیم این آتش را رها کنیم و پرتاب کنیم محیط اطراف خودمان را هم بیشتر شعله ور می کنیم. وقتی این موضوع را متوجه شدم که هر کس باعث ناراحتی من می شود خودش در رنج و عذاب بیشتری است، موضوع برای من خیلی راحت تر شد و این را پذیرفتم اگر آدم بیماری در نزدیک من هست، خب آن فرد بیمار است و کسی به آدم بیمار کاری ندارد و این پذیرش خیلی به من کمک کرد. در جلسات تازه واردین هم که می رفتم چند نفر از کمک راهنمایان هم به همین موضوع اشاره کردند، اول بپذیر طرف مقابلت چه طور آدمی است و با روشن شدن این مورد راحت تر می توانی با فرد مقابلت ارتباط برقرار کنی. خانم الهه همیشه می گفتند: اگر چیزی را رها کنی موج به آن نمی دهید. من در ذهنم آنقدر آن فرد را بزرگ کرده بودم که اصلا به من  زنگ می زد دچار استرس می شدم. الان که اصلا به آن فرد فکر نمی کنم و در  زندگی من نیست، ناخود آگاه رفته و دور شده است و خیلی خدا رو شکر می کنم که در مکانی آمدم که آموزش می بینم .

همسفر خانم فاطمه :

اگر ببخش حتی با تمام هفتاد میلیارد سلول باشد، ولی حس درست نباشد ببخش درستی نبوده است و به صورت یک مشکل بزرگتر می آید سر راهت قرار می گیرد. خیلی وقت ها شده بود می بخشیدم و می گفتم من با این فرد مشکلی ندارم ولی می دیدم باز هم نمی توانم نسبت به آن فرد بی توجه باشم، نسبت به حرفهایی که می زند و برای من مشکل به وجود می آورد و من را بهم می ریزد. خیلی در این چند سال سعی کردم روی این ببخش کار کنم که اگر ببخشی هم هست و کینه و نفرت را ازبین ببرم. دوم روی جسم کار کنم یعنی با تمام وجودم هم با پنج حس درون و پنج حس بیرون و حس یازدهم اگر با یازده تا حس بخشیدم مطمئن باشم کائنات بهترین چیزها را سر راه من قرار می دهد ولی اگر با پنج حس ظاهر بخشیدم ولی پنج حس درونیم مشکل دارد و هنوز نتوانستم ببخشم و شبها در مورد آن موضوع فکر کنم و خوابم نبرد، مربوط به آن پنج حس بیرونی است، یعنی من هنوز درونم وبیرونم منطبق نشده است، به آن درجه از تزکیه و پالایش نتوانسته ام برسم، من هنوز در درون خودم مشکل دارم، یعنی آموزشهای کنگره را می گیرم ولی در اجرا کردنش مشکل دارم. به قول آقای حکیمی ما در ارتباط با دیگران نقاب می زنیم و می گوییم: من الان این کار را می کنم ولی در درون خودمون داریم دروغ می گوییم و به نفس اماره ات که باید رزق و روزی برسانی نمی رسانی. اگر بخشیدنی در کار است با تمام وجود و با تمام حس ها ببخشم که درون و بیرونم با هم منطبق و یکی باشد. بخشیدن یک حس سخت است و به این راحتی نیست. ما جلسه گلریزان را داشتیم این ظاهری است ولی به قول خانم محبوبه کمک راهنما می گفتند: از جان دادن هم سخت تر است .

همسفر خانم اکرم:

خدا رو شکر می کنم که راه کنگره برایم باز شد. ما خانه ای داشتیم و بنا به دلایلی مجبور به فروش آن شدیم و من خیلی ناراحت بودم و کینه به دل گرفتم. این باعث شد که من نبخشم و همین طور باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی برای ما شد و با آمدن به کنگره و گرفتن آموزشها فهمیدم که اگر از دست کسی ناراحت میشوم با تمام حس هام و با تمام وجودم ببخشم .

همسفر خانم فاطمه :

انرژی که در پارک است غیر قابل وصف است. قبل از اینکه بیایم به کنگره دوست داشتیم یک سری دوست پیدا بکنیم که با آنها بیرون برویم، ولی این اتفاق برای ما نمی افتاد، زمانی که آمدیم کنگره و متوجه شدیم روز جمعه در پارک ورزش می کنند و کمک راهنمای مسافرم گفتند که باید در پارک هم حضور داشته باشید و مسافرم را مسئول نان خریدن کردند، صبح زود بیدار می شوند، میروند در صف نانوایی که نان بخرند خیلی لذت بخش است و خدا رو شکر مسافرم درست سفر کردند و حالشان خوب است و حس هایشان باز شد. ما مرتب پارک را می آییم و پسرم کوچک هست که به او لباس به اندازه کافی می پوشانم و برای خودش بازی می کند و به ما میگویند: فردا این بچه رو نیارید پارک سرما میخورد به نظر ما بستگی به تفکر دارد چون در پارک اینقدر انرژی می گیرند و حالشان خوب است، اول ورزشم را والیبال انتخاب کردم چون والیبال را کار کرده بودم ولی نتوانستم با آدمهایی که آنجا بودند ارتباط بگیرم. حسم آنجا نبود بعد آمدم تنیس و دارم آموزش می گیرم و نرگس بدمیتون را انتخاب کرده و خدا رو شکر می کنم که کنگره در سر راهم قرار گرفت .

همسفر خانم آرزو:

من چند وقتی است که نتوانستم به پارک بروم، ولی واقعا انرژی پارک را درک کرده ام و خوبی آن این است که رایگان است .

همسفر خانم سمیه:

مسافرم هر هفته پارک را با رهجوهایش می رود و من خودم کوتاهی می کنم که نمی روم و نیروهای بازدارنده هم هست، چون پنج شنبه شب ها میگویم صبح میروم، ولی صبح میگویم هوا سرد است، نرویم و بچه های من هم خیلی مشتاق هستند که بروند صبح جمعه که بلند می شوند و می بینند که پدرشان رفته است پارک خیلی ناراحت می شوند و امیدوارم که بتوانم بیایم و مانع از سر راهم کنار برود.

و در پایان، جلسه همسفران عشق با دعای خیر اعضا به پایان رسید.

دستور جلسه هفته آینده:سی دی های اضافه وزن یک و دو 

دستور جلسه برداشت : سی دی حال خوش 7

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ


عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله

مدیر وبلاگ : همسفر الهه
مطالب اخیر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات