همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
درباره وبلاگ


عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله

مدیر وبلاگ : همسفر الهه
مطالب اخیر

به نام قدرت مطلق الله
آقای امین در این سی دی می فرمایند: حس اولین شروع به کار انداختن قوه ی عقل است یعنی این که عقل به عنوان یک ساختاری که می تواند فرمان صادر کند وتجزیه وتحلیل انجام دهد.
همسفر خانم فاطمه (ف):
همه چیز طبق خواست و فرمان اتفاق می افتد زیرا تمام مسائل به خود ما بر می گردد.چیزی اتفاق نمی افتد مگر اینکه توسط خود ما خواسته ایی وجود داشته باشد و بعد فرمان از جانب عقل صادر می شود.زمانی که فرمان صادر شد به این موضوع که معقول هست یا نامعقول کاری ندارد فقط آن خواسته شروع به فراهم آوردن شرایط خودش می کند.تفاوتی که در کنگره هست این هست که مطالب دوسر دارد که یک سر آن در درون خود ما هست که خواسته نام دارد و سر دیگرش در بیرون ماست که شرایط و محیط می شود.کنگره اعتقاد دارد که اگر من آن خواسته را نداشته باشم یعنی در درون من موجود نباشد تمام آن بستر و شرایط قادر نیست با تمام نیرو و قدرت خودش آن موجودیت را برای من به وجود آورد.
ذرات ناخالصی وجود دارند و این ذرات مثل براده های آهن هستند و زمانی که در انسان باشند و در یک شرایطی قرار بگیرند و تحت تاثیر یک آهن ربا یا مغناطیس قرار بگیرند آن وقت نیرویی به وجود می آید که این همان حس است.
دیدگاه کنگره در مورد درمان اعتیاد یا درمان تدریجی:ما با یک روشی این مواد را جنس شان تغییر می دهیم و یک سری از آن ها را هم خارج می کنیم و به نقطه ایی می رسانیم که جاذبه و پتانسیلی نداشته باشد که ما را به سمت خودش بکشاند بنابراین بدون اینکه زور بزنیم مواد مصرف نمی کنیم و این می شود مفهوم درمان.

همسفر خانم سحر 2:
ما در کنگره می گویم که مسائل ما یک سر درونی و یک سر بیرونی دارند که درونی مربوط به حس و خواسته ما است و بیرونی مربوط به اجتماع و محیط ما است. اگر در درون ما خواسته ای وجود نداشته باشد، هر چقدر هم که شرایط و محیط پر قدرت و فراهم باشد باز ما به آن خواسته دست پیدا نمی کنیم، چون حس و خواسته ما تمایل به انجام آن خواسته ندارد. همان طور که ما دارای  خواسته های معقول هستیم خواسته های نا معقول هم داریم؛  خواسته های نا معقول مثل براده های آهن هستند و با دیدن یک آهن ربا به طرف آن کشیده می شوند و ما باید درون مان را تزکیه و پالایش کنیم تا به طرف آن کشیده نشویم ولی این کار انرژی زیادی می خواهد و وقتی که تمام انرژی خود را صرف این کار کردیم برای اینکه این کار ضد ارزش را انجام ندهیم مجبور هستیم به سراغ کار دیگری در همان رده برویم مثلا برای اینکه مواد نکشیم به سراغ قمار میرویم. تمام این کار های ضد ارزش مثل ذرات نا خالصی هستند که کم کم در کنار هم قرار می گیرند و یک سیستمی را ایجاد می کنند و با یک هدف خاص در یک شرایط مناسب در ساختار عقل رسوخ می کنند و فرمان عقل را به دست می گیرند، چون انجام دادن هر کار ضد ارزشی باعث قوی تر شدن آن ساختار شده است و وقتی که متوجه آن ضد ارزش ها می شویم دیگر نمی توان آن کار ها را کنار گذاشت چون که در درون ما مسائل زیادی را درگیر کرده است مثل مسئله اعتیاد که فرد متوجه می شود که اعتیاد خوب نیست ولی دیگر آن فرد وارث یک دنیای خراب است. مثل کسی که تازه وارد کنگره شده است و ساختار آن را جدی نمی گیرد ولی کم کم متوجه آن می شود ،زمانی که به پایان کار نزدیک می شود کار اصلی ترش شروع می شود سوالاتی در مورد سفرش و یا راهنمایش در ذهن به وجود می آید و این  حلقه های باز دارنده و منفی را ساختار در درون ما به وجود می آورد. پس برای همین است که در کنگره قوانین و مقرراتی وجود دارد که نیروهای باز دارنده و منفی نتوانند برما مسلط شوند.

همسفر خانم سحر (ح):
آقای امین در سی دی حس میگویند که همه چیز طبق خواست انجام میگیرد. هیچ اتفاقی رخ نمی دهند مگر اینکه خواستی وجود داشته باشد و فرمان صادر شود. هنگامی که فرمان صادر می شود دیگر مهم نیست که خواست معقول باشد یا غیر معقول مثلا ممکن است شخصی خواسته اش این باشد که در اعماق تاریکی ها فرو برود. این یک خواسته نامعقول است ولی هنگامی که فرمانش صادر می شود خواسته نیز آغاز می گردد. در کنگره می گوییم که مسائل و مطالب دو سر دارند. یک سر آن درون خودمان است و سر دیگر بیرون از ما قرار دارد. قسمت بیرونی محیط، اجتماع و بستر است و قسمت درونی خواسته و حس می باشد. حال اگر حس و خواسته در درون من وجود نداشته باشد، آن محیط و بستر هر چقدر هم که قدرت داشته باشد نمی تواند در من نفوذ کند. خواسته های نامعقول درون انسان مانند براده های آهن هستند. حال وقتی این خواسته ها تحت تاثیر یک آهنربا قرار بگیرند یک نیرویی به وجود می آید که حس لازم را در ما ایجاد می کند. حال برای توقف این جاذبه باید تزکیه صورت گیرد.
من با گوش دادن به این سی دی و همچنین از زمانی که به کنگره آمدم متوجه شدم که برای انجام هر کار حتی یک خدمت کوچک در کنگره باید خواستش را داشته باشیم و اگر این خواست قوی باشد حتما به آن دست میابیم.

همسفر خانم منصوره :
همه چیز طبق خواست و فرمان صورت می گیرد چیزی اتفاق نمی افتد مگر اینکه ما خواسته ای داشته باشیم و به خاطر آن خواسته فرمان اجرا می شود. ممکن است خواسته معقول باشد یا غیر معقول در کنگره معتقد هستیم مسائل دو قسمت دارند: یک قسمت آن در درون خود ماست که می شود خواسته و قسمت دیگر در بیرون وجود دارد و می شود بستر. محیط خواسته های نامعقول مثل ذرات ناخالصی هستند مثل خرده های آهن و هنگامی که تحت تاثیر نیروی مغناطیس قرار بگیرند یک جاذبه یا نیرویی به وجود می آید که این همان حس است آن جاذبه که در ما آن حس لازم را برای انجام دادن یا ندادن عمل به وجود می آورد. تزکیه و پالایش به معنای مقاومت این جاذبه نیست ذرات ناخالصی در ما می گردند و ذراتی که مثل خودشان هستند پیدا می کنند و در کنار هم قرار می گیرند این ذرات ناخالصی خواسته مشترک دارند در ابتدا قدرتی ندارند ولی به مرور زمان با انجام دادن هر کار ضد ارزشی توسط خود ما این ذرات بیشتر می شوند. هدف این ساختار رسیدن به خواسته هایش است و با حقه هایی فرمان عقل را در دست می گیرد و ما به خاطر عدم تشخیصمان متوجه نمی شویم چون هر کدام در سطحی از دانایی قرار داریم پس اگر بتوانیم ذرات ناخالصی را طی مراحلی و شرایطی از وجود خودمان بیرون بیاوریم، یا جنس آن ذرات را عوض کنیم وقتی تحت تاثیر نیروی مغناطیس قرار گرفتیم دیگر آن جاذبه به وجود نمی آید و جای نگرانی نیست.
برداشت من :با خواندن این سی دی متوجه شدم که باید خواسته های معقولی داشته باشم و در صراط مستقیم قرار بگیرم تا بتوانم درست عمل کنم و روی خواسته هام حتما فکر داشته باشم.

همسفر خانم مریم (الف):
آقای امین در این سی دی می فرمایند: حس اولین شروع به کار انداختن قوه ی عقل است؛  یعنی این که عقل به عنوان یک ساختاری است که می تواند فرمان صادر کند و تجزیه وتحلیل انجام دهد و کاملا تحت شعاع یا کاملا تحت تاثیر حس عمل می کند . عقل تحت تاثیر حس عمل می کند یعنی اگر ما عقل خیلی قوی داشته باشیم؛ قدرت تجزیه و تحلیل بالایی داریم اما اگر حس آلوده شده باشد یا حس درست نباشد تمام محاسبات ما اشتباه از آب در می آید. ما باید روی دو محور حرکت کنیم یکی این که دانایی خود را بالا ببریم دوم حواسمان جمع باشد که حس ما آلوده نشود و همیشه تفکر و تدبیر داشته باشیم. دیگر این که حس پالایش بشود. حس انسان به گونه ای عمل می کند که اگر تحت تاثیر یا تحت شعاع نیروهای تخریبی یا بازدارنده قرار بگیرد آلوده می شود و حسی که آلوده شد اطلاعاتی را که دریافت می کند وارونه است. حس در ما جاذبه و دافعه بوجود می آورد. اگر ما به حس های خودمان رجوع کنیم حسی در ما نیست که خارج از این دو مورد باشد؛ اصولا وقتی حس در انسان بوجود می آید انسان را از حالت خنثی خارج می کند یا به چیزی گرایش پیدا می کند یا از چیزی دور می شود و مثل نیرو عمل می کند. 
برداشت من از این سی دی این است که قبل از ورود به کنگره کارهای ضدارزشی زیادی انجام می دادم و فکر می کردم که کارهای خیلی خوبی انجام می دهم و تمام حس های من نیز آلوده شده بودند و هیچ حسی نسبت به کسی نداشتم، حتی اگر همسر وفرزندانم به من محبت می کردند من آن محبت را حس نمی کردم چون به طرف ضدارزشها حرکت می کردم و زندگی آرامی هم نداشتم ولی وقتی با کنگره آشنا شدم و آموزش گرفتم سعی کردم پله پله از ضد ارزشها دوری کنم و به طرف ارزشها حرکت کنم با این کار تمام حسهای من باز شد و اگر کسی ذره ای محبت به من کند زود آن را دریافت می کنم و زندگی من از آرامش خاصی برخوردار است و سعی می کنم ذره ای به طرف ضدارزشها نروم وتمام آموزش ها را در زندگی کاربردی کنم.

همسفر خانم ندا:
طبق خواسته فرمان اتفاق می افتد وقتی چیزی اتفاق نمی افتد خواسته وجود ندارد. خواسته می تواند معقول یا نامعقول باشد. مطالب دو سر دارد یک سر آن در درون ما و یک سر آن بیرون از ما است. اگر من خواسته درونی برای انجام کاری نداشته باشم؛ اگر تمام دنیا جمع بشوند نمی توانند من را وادار به آن کار بکنند. اماوقتی براده های آن در درون ما باشد آن براده های آهن، جذب آهن ربا می شوند .آن جاذبه و کشش است که در ما آن حس لازم برای انجام دادن و یا انجام ندادن کاری را در ما به وجود می آورد.وقتی تزکیه و پالایش داشته باشیم جذب ناخالصی ها نمی شویم. ساختار های درونی ممکن است اولش خیلی قدرتمند نباشند ولی در کنار ذراتی که خواسته مشترک دارند قرار میگیرند و نیرومندتر می شوند و شروع به فعالیت می کنند. از  حقه برای به اجرا در آوردن خواسته هایشان استفاده می کنند .وقتی چند سال بگذر دیگر نمی توان به راحتی این ساختار را از خود دور کنیم اگر به زور این کار را انجام بدهیم که خیلی هم انرژی می خواد سر از جای دیگر در می آورد پس نمی توان ساختار را منهدم کرد فقط می توان آن را تغییر داد .وقتی ما این ساختار را در درون خودمان احساس کردیم شروع به مخالفت کردن می کند چون برای بقای خودش باید تلاش کند وبه انرژی نیاز دارد .
من باید تلاش کنم و اینگونه ساختار ها را در درون خودم پیدا کنم و با تزکیه و پالایش بتوانم آنها را تغییر بدهم .البته با ورودم به کنگره و آموزش هایی که گرفته ام توانسته ام ساختار هایی را بشناسم و آن ها را تغییر بدهم .
با تشکر .

نوع مطلب :
برچسب ها : کنگره 60، ترک اعتباد، درمان اعتیاد، حس 1،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو