همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
درباره وبلاگ


عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله

مدیر وبلاگ : همسفر الهه
مطالب اخیر


به نام قدرت مطلق اللهما در جهان خودمان بایکدیگر ارتباط هایی داریم که این ارتباط ها توسط سه پارامتر مهم مثل نور ،صوت وحس انجام می شود .

برداشت همسفر خانم منصوره:

ما در جهان بوسیله چند عامل با هم ارتباط برقرار می کنیم. یکی از آنها صوت است که هر قومی به زبان خودشان صحبت میکنند و حیوانات هم با زبان خودشان باهم ارتباط برقرار می کنند و مورد بعدی نور است و اگر به جهان اخرت اعتقاد داشته باشیم حتما بین این دو جهان ارتباط وجود داردو مورد بعدی حس است حس اولین قوه نیروی عقل است اگر حس نباشد عقل هیچ قدرتی نداردو حس هر کسی با فرد دیگری فرق می کند در هستی یک مثلثی هست که ارتباط بین جهان ها را به وجود می آورد که عبارتند از حس، نور ، صوت . حس است که می تواندارتباط را برقرار کند اگر حس کسی قوی باشد همه چیز را دریافت می کند که همان مکاشفه است و اگر قوی نباشد و به هر روش دیگه ای بهش دست پیدا شود و تحمل نداشته باشد انفجار رخ می دهد مسئله مهم این است که ما به دنیا نیامده این که به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم ما آمده ایم به مسائل مادی خودمان را مستحکم کنیم و از صراط مستقیم خارج نشویم . خیلی موارد هست ما که نمی توانیم به همه آنها دسترسی پیدا کنیم مثلا در بانک خیلی پول هست به ما که نمی دهند در مورد جهان های دیگر هم همین طور . ما با اعمال خودمان یک سری از عناصر را از حیات طبیعی خودمان خارج کردیم و تعادل ها را برهم زدیم و تعادل شیمیایی بدنمان را هم از تعادل خارج کردیم باید دانش و اطلاعاتی را به دست بیاریم که تعادل رو بر گردانیم.

برداشت همسفر خانم فاطمه:

انسان بواسطه صوت و نور با هم ارتباط برقرار می کند و اگر اعتقاد به جهان آخرت داشته باشیم قطع یقین باید بین این جهان و سایر جهان ها ارتباط باشد و حس این ارتباط را برقرار می کند.این سه مقوله یعنی نور،صوت وحس مثلث ارتباطی هستند که تغییرات حس هست که تعادل را به هم می زند.
آقای مهندس در مورد شهر وجودی که همان جسم است،صحبت کردند و اینکه همانطور که یک شهر نیاز به مراقبت دارد و اکسیژن کافی می خواهد،انسان هم باید از فیزیولوژی جسم مراقبت کند.
آقای مهندس در مورد چند نوع  گویچه ها صحبت کردند.یکی همان دوپامین،اندروفین،آدرنالین و...هستند که افراد با خوردن قرص این ها را از چرخه حیات خارج می کنند.دیگری در ریه یک سری مویرگ ها هستند که اکسیژن را می گیرند وبا سیگار کشیدن این مویرگ ها از بین می روند.و انسان های خوب در فامیل هستند که ما به دلایلی این ها را از دست می دهیم.همانطوری که در خاک، طلا هست.بالاترین سرمایه در جامعه معتادین است مثل قدرت ،علم،هنر، معنویات و...
در جای دیگر در مورد پس انداز کردن صحبت کردند.انسان باید منابع خودش را ذخیره کند ینی باید پس انداز داشته باشید.شما با اعداد کم به بانک هایی می رسید که تمام نشدنی هستند.انسان خلقی است که در تکامل به جمع نیاز دارد وبه صورت انفرادی تکامل ندارد.تکامل بچه ها در لژیون است،در گروه است.

برداشت همسفر خانم سحر:

ما در جهان خودمان با صوت و صدا ارتباط برقرار می کنیم هر قبیله ای با زبان خودش و قطعا حیوانات هم با زبان خودشان باهم ارتباط برقرار می کنند. حس هایی دیگر مثل لامسه ،بویایی وشنوایی هم وجود دارد که با آن حس ، هم می شنویم وهم تولید صدا می کنیم .حس اولین نیروی است که قوه عقل را بکار می گیرد و حس هر کسی با بقیه فرق دارد . در جهان آخرت یک مثلث که ارتباط بین حس و صوت و نور را به وجود می آورد و اگر حس قوی شود خیلی چیزها را می توانیم دریافت کنیم ولی اگر شخصی تحمل این حس قوی را نداشته باشد انفجار رخ می دهد. آقای مهندس می فرمایند: ما همیشه در زندگی باید با چیزهایی ارتباط برقرار کنیم که در رده خودمان باشد . ما در حیات خود عناصری را از چرخه زیست طبیعی  خواسته یا ناخواسته خارج نمودایم و مهمترین وظیفه ما حفظ این حیات و زندگی است که ما این را از کنترل خارج نمودیم . مثل تولید گاز های گلخانه‌ای که به لایه ی اوزون آسیب می رساند وبرای انسان ها و حیوانات ضرر دارد ویا حتی مثل شخصی که سیگار می کشد با این کار مویرگ های پاک کننده را از بین می برد و جسم وجودی خود را خراب می کند. همان طور که ما از خاکی که می گویند به فایده است عناصری مثل طلا می گیرم می توانیم از بین معتادین هم کسانی را پیدا کنیم که دارای هنر، علم ، قدرت و حتی ثروت هستند پس باید آن ها را استخراج کنیم تا بتوانند رشد و نمو داشته باشند. در طبیعت عناصر هم نام هم را می بربایند مثل پول پول را می رباید و یا انسانهای  هم اندیشه که با در کنار هم بودن مسائل بزرگ را به وجود می آورند . انسان برای رسیدن به تکامل به جمع نیاز دارد و  انفرادی و تنها نمی تواند به جایی برسد. کسانی که می گویند کنگره به ما نیاز دارد این همان نقطه سقوطشان است و این ما هستیم که به آن نیاز داریم و باید با عشق به آنجا برویم ما به  کنگره بدهکار هستیم چون در آنجا به رهایی رسیده ایم و صلح و آرامش را به زندگی خودمان آورده ایم پس باید در آنجا خدمت کنیم .من هم برای رسیدن خودم و مسافرم به رهایی باید تلاش و خدمت کنم وبا حمایت مالی و جسمی خودم از کنگره و قدر دان بودن از آن بتوانم این زنجیره مهر و محبت را ادامه بدهم تا دیگران هم مثل من بتوانند از این مکان مقدس استفاده کنند.

برداشت همسفر خانم سمیه:

در سی دی مثلث ارتباطی حلقه های حیات آقای مهندس می گویند ما در جهان خودمان برای ارتباط برقرار کردن با دیگران به سه پارامتر  نور ،صوت ،حس نیاز مندیم .حیوانات هم برای برقراری ارتباط باهم به زبان خودشان صحبت می کنند.بین جهان آخرت و جهان خودمان ارتباطاتی وجود دارد  و نمی توانند این دو جهان از هم جدا باشند.تنها تفاوت نوع ارتباطات در مولفه حس است .ما در این جهان همه چیز را با حس خودمان دریافت می کنیم .عشق ،نفرت  و...همه را با حس دریافت می کنیم.حس اولین نیروی بکار انداختن عقل است و اگر حس نباشد  عقل قدرتی ندارد.حس پارامتر مهمی است و تغییرات در حس است که باعث از تعادل خارج شدن انسان می شود‌.اگر حس انسان قوی بشود ولی تحمل و ظرفیت در آن فرد قوی نباشد انفجار در فرد رخ می دهد  و از تعادل روانی خارج می شود.ما وظیفه مهمی  داریم و آن حفظ حیات و زندگی است.ما در حیات خود عناصری را از چرخه طبیعی خارج کردیم .مثلا جنگل ها را نابود کردیم و زندگی حیوانات را خراب کردیم .حریم رودخانه هارا خانه ساختیم ،درختها را بریدیم و دریاها را به لحن کشیدیم.ما گاهی در جسم و فیزیک خودمان با مواد مخدر و مشروبات الکلی تخریب ایجاد کردیم و انواع قرص ها را می‌خوریم وقتی ما نمی توانیم به راحتی بخوابیم جون افکار منفی و مخرب سراغ ما می آیند یعنی ما جسم خود را از چرخه طبیعی خارج کردیم.ما گاهی گویچه ها را از بین می بریم.گویچه ها در هر جا می تواند نماد چیزی باشد   در جایی انسانها را مانند گویچه می دانندوگاهی گویچه ها را از بین می بریم و ناپدید می شوند و جوامع را از تعادل خارج می کنیم .انسان هم می تواند مانند یک گویچه باشد و ما گاهی خیلی از انسانها را تبدیل به دشمن می کنیم  و تعادلمان را بهم می‌ریزیم. عناصر نایاب مثل طلا در خاک پیدا شوند .بالاترین سرمایه در جامعه معتادین است.علم ،ثروت و قدرت در جامعه معتادین است.تنها باید استخراج شوند‌ که تنها با تفکر و اندیشه این اتفاق می افتد.در جایی دیگر می گویند کارگردانان کشور باید فهمیده و عاقل باشند وبا اندیشه کوشش کنند تا در ادامه مقروض نشوند‌.ما هم باید بدانیم زندگی را جوری بچرخانیم که همواره در آرامش باشیم و دنبال پول های بزرگ نباشیم بدانیم با اندک اندک پول می توانیم پس انداز داشته باشیم و می توانیم منابع مالی خود را مستحکم کنیم.تکامل انسانها در جمع است و تکامل ما در کنگره در لژیون ها و گروه اتفاق می افتد.
برداشت همسفر خانم اکرم:
برداشت سی دی مثلث  ارتباطی حلقه های حیات ما از طریق صوت حس نور با جهان اطرف ارتباط بر قرار می کنیم اگر نور حس صوت نباشد نمی توان با دیگران ارتباط بر قرار کرد حس لامسه شنوایی بویایی چشایی اینها ارتباط جهان درون خو دمان است  همه چیز با حس بر قرار می شود با حس عشق نفرت کینه صدا علام خطرها را می بینیم حس اولین نیروی است که قوی عقل را به کار می اندازد در جهان آخرت مثلث ارتباط حس صوت نور طبق اینها با جهان ارتباط برقرار می کند اگر حس قوی بشود بدونه اینکه تحمل آن را نداشته باشد شخص منفجر می شود کارما در طول سفر مسائل خودمان را محکم  بسازیم که در آخرت درفردوس برین باشیم ما در کنگره 60 مانند حلقه های مجزا داخل یکدیگر قرار گرفته ایم ارتباط بین انسان ها حس  صوت  نور را بوجود آورده  با محبت در کنگره به یکدیگر ظرف خالی  و نیمه پر خودمان را پر می کنیم این زنجیر محبت به گونه  ای باید باشد که درخدمت کردن سعی کنیم خدمت به یاران دیگر برسد برداشت من این بود که برای جایی توانست حالم را خوب کند تمام تلاشم را کنم .

نوع مطلب :
برچسب ها : برداشت از سی دی، کنگره ۶۰، لژیون همسفران عشق، مثلث ارتباطی حلقه های حیات،
لینک های مرتبط :
شنبه 5 مرداد 1398 01:06 ب.ظ
افرین عزیزانم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic