همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
درباره وبلاگ


عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله

مدیر وبلاگ : همسفر الهه
مطالب اخیر
به نام قدرت مطلق الله

برداشت از سی دی همسفر فتانه

ما از طبیعت الگو میگیریم تا تصویری را که از این موضوع در ذهنمان داریم را بهتر درک کنیم .اگر به زمان های قبل برگردیم میبینیم بسیاری از میوه هایی که امروزه چندین مدل از ان ها وجود دارد قبلت وجود نداشته یا اگر وجود داشته به این شکلهای امروزی نبوده است .انسان با دانشی انها را پرورش داده است .این گیاهان ومیوه هادر شکل اولیه خود به صورت جنگلی ومحدود وجود داشته که کاربردزیادی نداشته اند چون به صورت وحشی بوده اند یعنی انهادر شرایطی قرار داشتندکه برای انکه بتوانندرشد کننددائمابا گیاهان اطراف خوددر حال جنگیدن بودندوتمام نیروی یک گیاه صرف این میشدکه خود را حفظ کند وبتواندوجود داشته باشد .انسان گیاهان ودرختان را درشرایطی قرار دادکه درختان ازهم فاصله داشته باشندتا به همه درختان نور بتابدبه همین دلیل درختان دیگر به فکر جنگیدن برای بقا نیستند وهمه نیروی انها صرف تولید محصول می شود .این قضیه در مورد انسان هم صادق است .زیرا ماهم اکنون انسان هایی داریم که خی وحشی گری  دارند ودائما در حال جنگیدن با خود ،اطرافیان وافکارش است .تا بودن خود را تثبیت کند اما بعضی انسان ها هم هستند که با انسان های اطرافشان مشکلی ندارند وتمام نیروی انها صرف این میشود که رشد کنند وتولید داشته باشند.یکی از نشانه های خوی وحشی گری درون انسان این است که ظاهرا خیلی ارام واهلی به نظر می رسند زیرا این انسان ها ظاهر خود را اینچنین نشان می دهند تا کسی به جهنم درون انها پی نبرد اما انسان هایی که  اهلی هستند ممکن است ظاهر خشن ومحکمی داشته باشند تا کسی به بهشت درون انها اسیبی نرساند .یکی دیگر از نشانه ها این است که کسی که خوی وحشی گری دارد تولید زایش وخلق ندارد فقط خوب حرف میزند اما در عمل هیچ .....معمولا برای اینکه بفهیم درختی خوب است یا نه به  محصول ان نگاه می کنیم اما اشتباه نکنیم مدرک با تولید وزایش تفاوت دارد .اهلی بودن زمینه ای است در مسائلی که انسان اهلی است وبا دیگر انسان ها هیچ کاری ندارد وذهن انسان درگیر قیاس ،رقابت ومبارزه نمی شود وانسان کار خودرا انجام می دهد به دلیل انکه از ان لذت می برد .زمانی که انسان خوی وحشی گری داشته باشد به سرعت از دیگران ناراحت میشود که در این حالت یا دچار ناراحتی وغصه میشود یا منتظر روزی می ماند که قوی شود وتلافی کند .اگرانسان می خو اهد اهلی  شود باید ناراحت شدن از دیگران را کنار بگذارد تا اموزش ببیند. رشدوپیشرفت کند .اگر انسان از دیگران ناراحت نشود یعنی استحقاق به دست اوردن را دارد .کسانی که ازنبود چیزی که میخواهند ناراحت شوند ودنبال انتقام جویی باشند یعنی اگر ان چیز راهم داشته باشند بازهم به دنبال انتقام جویی می روند اما کسانی که ازنبود چیزی که میخواهند ناراحت نمی شوند یعنی ظرفیت داشتن ان چیز را دارند.در این فرایند اهلی شدن ممکن است مشکل انسان کفر باشد یا کبر،شرک منیت ویا چیز دیگری وهمین باعث می شود به خواسته خود نرسد که باید ان را پیدا وحل کند .

سپاس از استاد گرانقدر خودم سرکار خانم الهه عزیزم .

برداشت از سی دی همسفر مریم (ل)

کنگره معتقد است آنچه در بیرون و هستی وجود دارد در وجود انسان هم موجود است. ما از طبیعت الگو میگیریم درختان جنگلی در شرایطی به سر میبرند که برای کسب نور و انرژی بخاطر نزدیک بودن درختان به هم در جنگ به سر میبرند و بیشتر انرژی و قدرت خود را صرف جنگیدن باهم می کنند. انسان هم می تواند دارای خوی وحشی گری باشد که زیر بنای آن حس آلوده است.آدمی که خوی وحشی به ظاهر انسان با محبت و مهربان است ولی در درون اینطور نیست، اما انسان هایی که اهلی هستند ممکن است ظاهر خشن و محکمی داشته باشند تا کسی به آرامش درونشان آسیب نرساند. زمانی که انسان خوی وحشی گری داشته باشد به سرعت از دیگران ناراحت میشود و در این حالت یا دچار ناراحتی میشور و یا می خواهد روزی شود که تلافی کند. برای پاک سازی ابتدا باید راه درست را بیابیم که را خداراشکر خداوند راه کنگره را نصیب و روزی من کرده است، سپس با عمل سالم به تزکیه و پالایش خویش بپردازم درواقع با انجام عمل سالم حسم تغییر میکند و به تدریج از آلودگی دور میگردم. من هم قبل از کنگره خیلی خوی وحشی گری داشتم زود از یک حرف یا کاری می رنجیدم و برای خودم آن کار را بزرگ جلوه می دادم و می گفتم حتما باید تلافی کنم و بعد هم تلافی میکردم و خوشحال بودم.آسیب های زیادی می دیدم ولی به دلیل جهل و نادانی متوجه نمیشدم.خداراشکر با آمدن به کنگره و آموزش گرفتن و مخصوصا گوش کردن این سی دی متوجه شدم تا حدودی به یک انسان اهلی تبدیل شده ام. با تشکر از آقای مهندس و اقای امین دژاکام و راهنمای عزیزم سرکار خانم الهه

 

برداشت از سی دی همسفر زهرا

انسان هایی که خوی وحشی دارند در ظاهر بسیار آرام به نظر می رسند زیرا هرگز نمی خواهند کسی به جهنم درونشان پی ببرد و برعکس افرادی که در ظاهر قدری تند و وحشی به نظر می رسند درون آرامی دارند چون نمی خواهد اجازه دهند تا کسی وارد بهشت درونشان گردد و اغلب انسان های ثابت قدمی هستند .

حال اگر می خواهیم بدانیم که خوی وحشی داریم یا نه خیلی ساده است و کافیست به نتیجه ، تولید و زایش خود نگاه کنیم اگر در کاری تولید و زایش یا نتیجه داریم پس در آن زمینه اهلی شده ایم و اگر نداریم باید بدانیم که در آن زمینه خوی وحشی نمی گذارد نتیجه بگیریم .موضوع اهلی بودن و وحشی بودن زمینه ایی است و ممکن است در برخی از زمینه ها اهلی باشیم و در برخی دیگر وحشی و این موضوع و شناخت را باید از خودمان شروع نماییم نه اینکه دائم به دنبال این باشیم که چه کسی اهلی است یا وحشی ! به عنوان مثال اگر در مورد درس خواندن اهلی شده باشیم دیگر کاری با نمره گرفتن دیگران نداریم و ذهن انسان درگیر قیاس ، رقابت و حسادت نخواهد شد و کار را انجام می دهد به خاطر خود کار و لذتی که از انجام آن می برد و  فعل یا کاری که با عشق انجام می شود محکوم به پیروزی است .

اما در اینجا یک نکتۀ بسیار مهم وجود دارد و آن این است که مرحلۀ نباتی با انسانی تفاوت دارد زیرا شما میتوانید یک گیاه را بردارید و در باغی بکارید و با علم و دانش کشاورزی پرورش دهید ولی نمیتوانید یک انسان را بدون دردسر تغییر دهید چون انسان اول باید تکلیفش را با خودش روشن نماید و با خود کنار بیاید یعنی با تمام و جود بخواهد و پذیرش تغییر را داشته باشد یعنی انسان اول باید اهلی گردد تا استاد بتواند او را آموزش دهد .
کاری که یک باغبان با گیاه میکند همان دانشی است که راهنما به رهجو منتقل میکند و اگر رهجو اهلی نباشد ، آموزش ناپذیر خواهد بود

یکی از خواص اهلی شدن آموزش پذیر شدن است و هنگامی که انسان اهلی می شود خیلی چیزها به او داده می شود و به خوبی می تواند از آموزشها استفاده کند ، به نتیجه برسد یعنی تولید و زایش داشته باشد و در آخر به آرامش می رسد .یکی از موانع جدی و مهم اهلی شدن زود رنجی و ناراحت شدن­است .  .
در فرآیند اهلی شدن ممکن است مشکل انسان کبر ، حسادت ، منیت ، شرک یا هر چیز دیگری باشد اما به هر صورت خودش باید آن را تشخیص دهد و پیداکند و در این مسیر ، مهم هدف و نتیجۀ کار است و می توان از طبیعت نیز الهام گرفت .

برداشت من از این سی دی: این بود که آموزش پذیر باشم ونگویم بلدم تا قبل از ورودم به کنگره خیلی سریع از هر چیزی ناراحت میشدم وگریه میکردم ویا در مورد مسئله ای سریع تصمیم میگرفتم. ولی با گوش دادن به سی دی ها آموزش گرفتم اول فکر کنم و بهترین تصمیم را بگیرم.

سپاس بیکران از زحمات آقای مهندس ،آقای امین وخانم الهه عزیزم

 

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، برداشت از سی دی خوی وحشی،
لینک های مرتبط :
شنبه 31 فروردین 1398 08:54 ب.ظ
افرین برشما عزیزانم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic