همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
درباره وبلاگ


عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله

مدیر وبلاگ : همسفر الهه
مطالب اخیر


به نام قدرت مطلق اللهانسانهایی که خوی وحشی دارند ظاهری آراسته و خلق و خوی ظاهری خوبی دارند تا کسی نتواند به جهنم درونی آنها می ببرد و انسانهای اهلی ظاهری سفت و سخت دارند تا کسی نتواند به بهشت درونی آنها آسیب وارد کند.

 

برداشت همسفر خانم مریم (ع) :

در قدیم میوه هایی که الان هست نبود گیاهان و میوه ها بصورت جنگلی و در جنگل بودند تا این که خود را حفظ کنند در این شرایط انسانها گیاهان را در شرایطی قرار دادند که از هم فاصله داشته باشند تا نور کافی به آنها برسد و نیرویشان صرف تولید محصول شود نه جنگیدن با هم این قضیه در مورد انسان هم صادق است انسانهایی هستند که همیشه با خود در جنگند تا خود را به دیگران نشان دهند در مقابل انسانهایی هم هستند با اطرافیان خود کاری ندارند و تمام نیرویشان راصرف می کنند تا رشد وتولید داشته باشند نشانه خوی وحشی در انسان این هست که ظاهرا آرام  به نظر می رسند تا این که کسی به جهنم درونشان پی نبرد انسان اهلی ظاهری خشن ومحکم دارد تا این که کسی به بهشت درونش آسیب نرساند و هیچ موقع از کسی ناراحت نمی شود و در پی انتقام و گرفتن هم نیست در حالیکه انسان با خوی وحشی دقیقا برعکس است برای اینکه انسان اهلی شوم باید آموزش ببینم و همراه با آموزش راهنمایی هم داشته باشم که کمک کند که در این راه موفق شوم و باید منیت و کبرو غرور را کنار بگذارم و هر چه راهنمایم به من می گوید عمل کنم نه این که فقط گوش کنم

برداشت همسفر خانم منصوره:

انسان از طبیعت خیلی می تواند الگو بگیرد در واقع طبیعت خیلی الهام بخش است در طبیعت درختان را داریم که برای حیات انسان خیلی مهم و ضروری هستند اولین مورد تولید اکسیژن می کنند و دومین مورد به تعادل رساندن دمای هواد درختانی که در جنگل هستند خوی وحشی دارند یعنی اینکه برای اینکه نور کافی بدست بیارند خم میشوند تا بتوانند به نور برسند ولی درختانی که با اندیشه و فکر باغبان کاشته میشود نه در فواصل معین هستند تا به نور کافی دست پیدا بکنند و میوهای بیشتری دارند و شیرین تر انسان هم وقتی مربی و راهنما داشته باشد میتواند اهلی شود و تمرکزش به سمت زایش و تولید برود ممکن انسانی که وحشی باشد ظاهر آرامی داشته باشد ولی جهنم دورن خودش را نشان می دهد ولی انسانی که اهلی است ممکن ظاهر سفت وسختی داشته باشد که کسی به راحتی نتواند به بهشت دورنیش دست پیدا بکند 

برداشت من از این سی دی:

زمانی که انسان مربی و راهنما دارد و از درون خودش خبر دارد و موانعی مثل کبر و منیت وشرک داشته باشد و به اینها پی ببرد و با کمک راهنمایش بتواند درون خودش را صاف کند و از ضد ارزشها دوری کند می تواند اهلی شود. 


برداشت همسفر خانم اکرم:  

انسانها همیشه مانند طبیعت عمل میکنند چون الگوی انسان طبیعت است  در جنگل را که نگاه کنیم میبینم که درختان زیادی وجود دارد همه در نزدیک هم هستند نظم در آنها وجود ندارد وآنها برای دریافت نور خورشید خود را کج کرده انداین دردختان میوه ی  ترش وکمی میدهند ولی انسانها امدند وانها را در شرایط خاص کاشتند نظم در کاشتن  کود وآب مناسب دادند تا آنها میوهای پر بار وپرآبی بدهد ودر موقع زمستان آنها راحر ص میکنند در جنگل انها خوی وحشی داشتند ولی با دست باغبان خوی اهلی پیدا کردنند در انسان همین وضعیت بوجود آمده انسانی که خوی وحشی دارد خود را خوب جلو میدهد ولی کمی که بگذرد جهنم درونش را متوجه میشوی در انسان اهلی انها انسانهای هستند که خیلی سخت میشود از درون انها بااطاع شوی برای انکه از خوی وحشی گری رد شوی باید تزکیه وپالایش شوی  تا تولید وزایش بسیارداشته باشی برداشت من از این سی دی این بود که فکر میکردم خوی اهلی در من وجود دارد چون در بیشتر مواقع سکوت میکنم وآرام هستم ولی فهمیدم اگر اینطور بودچرا بداز انکه از خانه ی کسی میایم از حرفهای آنها ناراحت میشوم ومن هنوز خوی وحشی دارم وآنهارا پنهان میکردم انشالله که بتوانم با آموزشهای خانوم الهه  عزیزم این خوی وحشی رابه خوی اهلی  در ظاهر وباطنم باشم از خانم الهه عزیزم سپاس گزارم

برداشت همسفر سمیه:
ما برای یادگیری خیلی مسائل باید از طبیعت الهام بگیریم.در طبیعت وقتی به جنگل سر میزنیم ورویش درختان آنجا را مشاهده کنیم میبینیم که هیچ نظمی در رویش آنها وجود ندارد و هر درخت برای رسیدن به نور خورشید در جنگ با درختان دیگر خود را به سمت نور کج کرده است.گاهی این بی نظمی وبی قانونی در زندگی و خانه ما مشاهده می شود که میگوییم قانون جنگل در خانه ما حکم می کند یعنی هر کس هر کاری که می خواهد انجام می دهد.میوه های درختان وحشی ترش و تعداد آنها اندک است ولی میوه درختان اهلی شیرین و با تعداد زیاد است.این خوی وحشی گری در انسان هم مشاهده می شود .انسانی که خوی وحشی گری دارد دائم در حال جنگ با خودش و دیگران و جامعه است برای اینکه بودن خود را ثبت کند.اینگونه انسانها به ظاهر اهلی و آرام و متین هستند ولی هر چه زمان بگذرد میبینیم که حرف حرف خودشان است واصلا آدم سابق نیست.این آدمها برای اینکه کسی به جهنم درونشان پی نبرد ظاهری آراسته و و خلق و خوی ظاهری خوبی دارند.ولی آدمهای اهلی برعکس ظاهری سفت و سرسخت دارند تا کسی نتواند به بهشت درون آنها آسیب وارد کند.گاهی آدم در نگاه اول از بعضی آدمها خوشش نمی آید ولی در گذر زمان می بیند اینها آدمهای متعادلی هستند و در آنجا کارهایشان ثابت قدم هستند.برای اینکه ببینیم فردی اهلی یا وحشی است باید ببینیم فرد تولید یا زایش یا خلق دارد یا فقط حرف می زند و فضا سازی می کند.گاهی برای خوب بودن یک درخت تنها باید  به میوه های آن درخت نگاه کنیم اگر تعداد و طعم خوب داشت آن درخت خوب است.خوب بودن اشخاص به تعداد مدرک تحصیلی آن فرد ربطی ندارد بلکه باید ببینیم از این مدارک چه استفاده و کاربردی می برد.ما باید ابتدا به درون خودمان سفر کنیم و ببینیم خودمان اهلی هستیم یا وحشی و تزکیه و پالایش را از خودمان شروع کنیم.انسانی که وحشی است تا یک حرفی به او می زنند سریع ناراحت و عصبانی می شود ‌و دچار اندوه می شود.انسان وحشی شاید در مسیر زندگی پیشرفت کند ولی هرگز به آرامش نمی رسد‌.برای اهلی شدن باید این مانع بزرگ که همان خشم و عصبانی شدن است را از خود دور کنیم وآن زمان است که ظرفیت و قدرت   پیدا می کنیم و پیشرفت  خواهیم کردو به آرامش میرسیم. .برای اهلی شدن ممکن است مشکل کبر،منیت و شرک یا هرچیزدیگری باشد باید آن را پیدا کنیم و برطرف کنیم تا به هدف نهایی برسیم و در این راه بهتر است از طبیعت الهام بگیریم.
برداشت من از سی دی:زمانی که سی دی را گوش دادم در خودم دنبال اهلی بودن گشتم ولی دیدم هنوز در خیلی مسائل خوی وحشی گری دارم هنوز خیلی وقتها تا یه حرفی بهم میزنند سریع به من بر میخورد و گاهی حتی با گریه کردن هم حالم خوب نمی شود و فقط در فکر انتقام گرفتن هستم.من شاید آرامشی که الان دارم  تا الان نمیدانستم تنها حفظ ظاهر است و حالا فهمیدم ظاهر آراسته تنها سرپوشی بوده بر روی درون درهم و آشفته خودم و زین پس تصمیم گرفتم روی اهلی شدن خودم کار کنم و به آرامش واقعی برسم و درونم را از جهنم به بهشت تبدیل کنم.در آخر از راهنمای عزیز و مهربانم خانم الهه تشکر می کنم.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو